Pleit samen met ons en Arjen Lubach voor wetgeving in de kledingindustrie.

gepubliceerd 13-11-2017 13:20, Laatste wijziging: 28-11-2017 09:32
Gisteravond besteedde Arjen Lubach in Lubach op zondag aandacht aan de misstanden in de kledingindustrie. De aanleiding was een ZARA actie, van onze collega’s bij de Turkse Schone Kleren Campagne, waar ontslagen kledingarbeiders briefjes in zakken van kleding staken bij ZARA. Hiermee riepen ze ZARA op hun achterstallig loon te betalen en een ontslagvergoeding uit te keren.

In het item legt Lubach haarfijn uit wat er mis is in de kledingindustrie: de lage lonen, het gebrek aan veiligheid en het risico op kinderarbeid. Ook schonk hij aandacht aan het enorme gebrek aan transparantie: als consument weten we eenvoudigweg niet in welke fabrieken onze kleding wordt geproduceerd en wat daar de omstandigheden zijn. De keten is versnipperd en kledingmerken doen niet hun best deze keten duidelijk in kaart te brengen. Transparantie is noodzakelijk om bedrijven aan te kunnen spreken op misstanden in fabrieken en zo tot oplossingen en verbeteringen te komen. 

Bangladesh Veiligheidsakkoord

Na de Rana Plaza ramp in Bangladesh in 2013 waar meer dan 1100 kledingarbeiders om het leven kwamen, kwam het Bangladesh Veiligheidsakkoord tot stand, een juridisch bindend akkoord. De fabrieken die aangesloten zijn bij het Akkoord, werken samen met lokale vakbonden  aan veilige fabrieken, helaas niet aan een beter loon. Het Akkoord loopt in 2018 af, maar wordt verlengd omdat nog niet alle doelstellingen zijn behaald en de Bengaalse overheid nog niet in staat is de inspecties over te nemen. Nog niet alle kledingmerken in Nederland tekenden voor het 2e akkoord. En zoals Lubach uitlegt zijn er ook in andere landen, zoals in de opkomende markt in Myanmar, grote misstanden en daar is geen akkoord voor.

Convenant is niet voldoende; wetgeving noodzakelijk!

In Nederland hebben we sinds juni 2016 een kledingconvenant. Schone Kleren Campagne tekende niet, mede doordat het convenant niet juridisch bindend is en er zijn geen stevige consequenties voor bedrijven aan verbonden. Schone Kleren Campagne pleit daarom voor wetgeving, natuurlijk het liefst op internationaal niveau, zoals het Europees Parlement na onze succesvolle lobby voorstelt, maar ook Nederland zelf kan hier het voortouw in nemen. In het nieuwe regeerakkoord staat; De IMVO (internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen)-convenanten worden voortgezet. Na twee jaar wordt bezien of en zo ja, welke dwingende maatregelen genomen kunnen worden. Kledingarbeiders over de hele wereld wachten al jaren op dwingende maatregelen voor betere arbeidsomstandigheden en leefbare lonen, wederom 2 jaar wachten is te lang! 

Het hele item zien klik dan HIER en deel het daarna op je eigen social media.