Turn Around H&M

In 2013 kondigde H&M aan dat 850.000 arbeidsters een ‘eerlijk leefbaar loon’ zouden ontvangen in 2018. In plaats van dit uit te werken in de loonstrookjes van arbeidsters, is deze belofte verdwenen uit H&M’s communicatie. De oorspronkelijke documenten zijn verdwenen van de website. Het bedrijf verwijst nu naar een ‘Fair Wage Method’ en de 850.000 arbeidsters zijn uit beeld verdwenen.

Nieuw onderzoek naar H&M's belofte tot uitbetalen van een leefbaar loon

Recent onderzoek laat zien dat veel arbeidsters die kleding maken voor H&M onder de armoedegrens leven; ondanks de belofte van H&M om arbeidsters in de meest strategische toeleveranciers van H&M vanf 2018 een leefbaar loon te betalen. Uit het nieuwe onderzoek blijkt dat arbeidsters in India en Turkije ongeveer 1/3de en arbeidsters in Cambodja minder dan de helft van het geschatte leefbare loon verdienen. In Bulgarije is het loon dat arbeidsters verdienen nog geen 10 procent van wat zij zouden moeten verdienen om zichzelf en hun families te kunnen onderhouden.

Loon in ver


Overuren maken om te overleven
“De lonen liggen zo laag dat we overuren moeten maken om in onze basisbehoeften te voorzien,” zegt één van de geïnterviewde arbeidsters uit India. In drie van de zes onderzochte fabrieken overschrijdt het aantal overuren vaak het wettelijk toegestane maximumaantal werkuren en werken op zondag is geen uitzondering in de vier landen waar het onderzoek is uitgevoerd: Cambodja, India, Turkije en Bulgarije. Een Bulgaarse arbeidster vertelt: “Je komt de fabriek in om 8 uur ‘s morgens maar je weet nooit wanneer je weer weg kunt gaan. Soms gaan we pas om 4 uur ‘s de volgende ochtend naar huis”.

Flauwvallen op de werkvloer
Lage lonen, extreem veel overuren maken gecombineerd met de last van het dagelijkse huishoudelijk werk hebben veelal ondervoeding, oververmoeidheid en flauwvallen op de werkvloer tot gevolg. Zo blijkt uit het onderzoek dat 1/3de van de Indiase vrouwen en 2/3de van de Cambodjaanse arbeidsters wel eens is flauwgevallen tijdens het werk. Arbeidsters in Bulgarije zien dagelijks collega’s flauwvallen. Erger nog: een arbeidster in Bulgarije vertelt dat een collega is ontslagen nadat zij een keer was flauwgevallen tijdens werk.

H&M komt belofte niet na
We wisten aan het begin van het jaar al dat H&M haar belofte niet zou kunnen nakomen, maar de resultaten uit het onderzoek over de lage lonen en gerelateerde arbeidsomstandigheden kwamen alsnog als een shock. H&M kan niet doen alsof ze op koers loopt terwijl hun arbeidsters worden gedwongen over te werken en nog steeds in armoede leven. We willen dat H&M met een roadmap komt met daarin concrete en meetbare stappen die resulteren in een leefbaar loon voor arbeidsters in de productieketen van H&M.

Wil je meer weten over dit onderzoek lees dan hier verder. 


------------------------------------------------------------

H&M in Azie
In april 2018 publiceerde H&M informatie over lonen in verschillende landen waar H&M inkoopt. H&M benadrukt daarbij het verschil tussen het minimum loon en de gemiddeld hogere lonen die H&M in fabrieken betaalt. Maar het minimum loon is nog lang geen leefbaar loon en het is volstrekt onduidelijk hoe H&M het loon berekent. Overuren en bonussen zouden bijvoorbeeld geen onderdeel mogen uit maken van de lonen. Anannya Bhattacharjee van de Asia Floor Wage Alliance (AFWA) heeft het vermoeden dat met cijfers wordt gerommeld en deze bonussen wel zijn opgenomen in deze cijfers. Bonussen inbegrepen of niet, het is duidelijk dat H&M nog lang niet in de buurt is van haar eigen belofte:H&M betaaltLeefbaar loon (AFWA)
Bangladesh$95$448
Cambodja$199$475
Indonesie$177$422
India (Bangalore)$133$335


Roadmap
Tara Scally, woordvoerder van Schone Kleren Campagne: “H&M heeft geprofiteerd van de goede naam die zij heeft opgedaan na de presentatie van haar leefbaar loon roadmap. Duizenden arbeidsters kregen hoop op de nodige doorbraak in de kledingindustrie. Het is oneerlijk om gaandeweg stilzwijgend je doelstellingen aan te passen. Als de belofte te ambitieus blijkt, toon dan aan waar het mis gaat. Zoals wij het nu narekenen is er genoeg ruimte om een leefbaar loon uit te betalen. Een voorbeeld: H&M’s netto winst was in 2016 meer dan 2 miljard dollar (18,636 SEK). Slechts 1.9% van haar winst is genoeg om al haar arbeiders in Cambodja een leefbaar loon te betalen." 

Duizenden arbeidsters hebben zich al aangesloten bij de #TurnAroundHM campagne
Zo ook Rukmini Vaderapura Puttaswamy van de Garment Labour Union (GLU) in India: “Wij zijn uitgenodigd om over een eerlijk leefbaar loon te praten. We hoorden over klachtenprocedures, arbeidersvertegenwoordiging, trainingen etc etc. Het resultaat? Nul! Het laat duidelijk de nep moraliteit van H&M zien. Daarom hebben wij ons vol enthousiasme aangesloten bij de campagne en zullen niet stoppen tot H&M haar belofte waarmaakt.”
 

 

Teken de petitie!

Steun jij de kledingarbeidsters om ervoor te zorgen dat H&M ze allemaal een leefbaar loon gaat betalen? Teken dan hier de petitie: https://act.wemove.eu/campaigns/760 

Of doe mee op sociale media:

Gebruik de hashtags #TurnAroundHM en #LivingWageNow en schrijf H&M aan. Voorbeelden:

Ik wil dat kledingarbeidsters @HM een leefbaarloon ontvangen – zoals #HM heeft beloofd te doen in 2018! #TurnAroundHM #LivingWageNow

Belofte maakt schuld. @HM weet je nog dat je hebt beloofd om in 2018 een #eerlijkloon te betalen aan je kledingarbeidsters? #TurnAroundHM #LivingWageNow


Turn Around H&M