Home
85% van de kledingarbeiders is vrouw. Vrouwen hebben door ongelijkheid de laagste functies en nauwelijks invloed.