Home
90% van alle kleding wordt gemaakt in lagelonenlanden - Kledingarbeidsters verdienen daar verre van een leefbaar loon