Financieringstekort voor Rana Plaza compensatiefonds

gepubliceerd 22-04-2015 12:10, Laatste wijziging: 23-04-2015 13:22
Vrijdag 24 april is het twee jaar geleden dat Rana Plaza instortte. Het Rana Plaza compensatiefonds ten behoeve van de slachtoffers en nabestaanden van de ramp kampt nog altijd met een tekort van 6 miljoen US dollar. Hierdoor kunnen de claims van voor schadevergoeding niet volledig worden uitbetaald.

Op een paar uitzonderingen na laten bedrijven het afweten om hun bijdrage aan het fonds te verhogen. Het is onduidelijk hoe het tekort gedicht gaat worden.
Schone Kleren Campagne is verbijsterd dat na langdurig lobbyen en campagnevoeren en ondanks politieke ondersteuning op het hoogste niveau , slechts een paar bedrijven extra hebben bijgedragen in de laatste weken.

Benetton

Nadat meer dan een miljoen mensen Benetton opriepen om schadevergoeding te betalen, kondigde het Italiaanse modemerk in februari aan te gaan bijdragen. Benetton huurde vervolgens Price Waterhouse Coopers (PwC) in voor advies over de hoogte van het bedrag. Maar PwC heeft geen expertise op het gebied van dit soort complexe mensenrechtenkwesties, en geen vakbonden of arbeidsrechtenorganisaties geconsulteerd. Het bedrag dat PwC adviseerde is gebaseerd op veronderstellingen die niet onafhankelijk zijn geverifieerd. PwC erkent dit ook in haar rapport. 

Het rapport bevestigt overigens dat Benetton altijd heeft geweten dat zij inkocht van een van de fabrieken gehuisvest in het Rana Plaza gebouw, iets wat zij eerder hardnekkig ontkende.
Lees hier een (Engelstalige) analyse van CCC van het PwC rapport over Benettons bijdrage.

Het Rana Plaza compensatiefonds bedraagt 24 van de benodigde 30 miljoen dollar. Slachtoffers en nabestaanden hebben wel al wat schadevergoeding ontvangen, maar wachten nog op de overige 30% . Het financieringstekort heeft een negatieve impact op het compensatieproces, bekend als de Ran a Plaza Arrangement. In totaal is er 30 miljoen US dollar nodig om de kosten van alle claims te dekken. Slachtoffers en nabestaanden hebben nog recht op 30% van de totale compensatie. Dit kan alleen betaald worden als het gat in het fonds gedicht wordt.

Rana Plaza Arrangement

Volgens het Rana Plaza Arrangement heeft iedere arbeider die gewond is geraakt en ieder familielid die afhankelijk was van het inkomen van een omgekomen arbeider het recht om een claim in te dienen voor het verlies van inkomsten en voor medische kosten overeenkomstig internationale standaarden. Het berekenen en uitdelen van het bedrag waar ieder slachtoffer of nabestaande recht wordt gecoördineerd door een comité bestaande uit internationale kledingmerkenmerken, nationale en internationale vakbonden en NGOs, de Bengaalse overheid en Bengaalse kledingbranche. De ILO beheert het Fonds, met als doel om de ingediende claims voor compensatie te financieren.