Kamervragen over Kleren Schoon? Leefbaar Loon!

gepubliceerd 17-09-2009 13:24, Laatste wijziging: 18-02-2014 16:41
tweede_kamerKamerleden van de SP, PvdA en GroenLinks hebben, naar aanleiding van de onderzoeken over lonen en vrouwen in Bangladesh en India door de Schone Kleren Campagne, schriftelijke vragen gesteld aan staatssecretaris van Economische Zaken en de minister van Ontwikkelingssamenwerking.

Onder andere wordt door de SP gevraagd of ze bekend zijn met de inhoud van de onderzoeken, wat hun reactie erop is, en of ze bereid zelf nader onderzoek te doen naar de beschreven situaties en schendingen. Ook wordt geïnformeerd of er officiële reacties van bedrijven bekend zijn, en of de minister en staatssecretaris de diverse partijen, de genoemde bedrijven en de Schone Kleren Campagne, willen uitnodigen voor overleg. De PvdA en GroenLinks willen verder weten of de staatssecretaris de mening deelt dat de onderzoeksresultaten ontoelaatbaar zijn, en dat ze een signaal zijn dat vrijwillige MVO-initiatieven prijzenswaardig zijn, maar niet afdoende.

11 december 2009:
Het Ministerie van Economische Zaken heeft, mede namens de minister van Ontwikkelingssamenwerking, deze vragen beantwoord. De antwoorden kunnen via deze link worden gelezen (PDF). De Schone Kleren Campagne zal zsm met een reactie komen.