Meest gestelde vragen

gepubliceerd 20-09-2012 10:25, Laatste wijziging: 02-10-2012 10:49

Waarom richten we ons op de kledingindustrie in Cambodja?

Cambodja's kledingindustrie was de afgelopen maanden veel in het nieuws. Verhalen over het massale flauwvallen van kledingarbeiders veroorzaakt door ondervoeding haalden regelmatig de voorpagina's in 2011. Stakingen trokken meer dan 200.000 werknemers de straat op om te protesteren tegen de slechte omstandigheden en het onvoldoende salaris. Kledingproductie is goed voor meer dan 85% van het totaal van Cambodja's export, maar ondanks de enorme groei in de industrie lijdt het land nog steeds extreme armoede. Vakbonden zeggen dat het minimumloon van $61 per maand verre van genoeg is om voedsel, huisvesting, gezondheidszorg en reiskosten te dekken. Toch heeft Cambodja in tegenstelling tot veel andere kleding producerende landen alle ingrediënten in huis om verandering mogelijk te maken. Ongeveer 60% van de werknemers is vakbondslid. Hoewel er veel verzet van werkgevers tegen vakbonden is, en er van collectieve onderhandelingen geen sprake is, heeft deze representatie van werknemers de potentie om te onderhandelen en te strijden voor een leefbaar loon. Internationale inkopers zijn aanwezig in Cambodja, en International Labour Organisations (ILO) 'Better Factories Cambodja' werkt om de arbeidsomstandigheden in de Cambodjaanse fabrieken te verbeteren.

 

Wat is een leefbaar loon?

In lijn met de International Labour Organisation (ILO) verdragen nr. 95 en nr. 131, ILO aanbevelingen nr 131 en 135 en art 23 van de Verklaring van de Rechten van de Mens, zullen lonen en toeslagen, betaald voor een standaard werkweek, ten minste voldoen aan de wettelijke minimumloon standaarden voor de industrie, en ten alle tijden voldoende zijn om aan de basisbehoeften van de arbeiders en hun familie te voldoen en daarnaast nog vrij besteedbaar inkomen bieden.

Voor Schone Kleren Campagne betekent dat een leefbaar loon...

… van toepassing is op alle werknemers, en dat er geen sprake kan zijn van een loon lager dan dit vastgestelde minimum

… dient te worden verdient binnen de standaard werkweek, welke in geen geval meer is dan 48 uur

… een netto basisinkomen is voor werknemers voor een standaard werkweek, dus zonder voordelen, toeslagen, overuren of bonussen

… de basisbehoeften moet dekken van de arbeiders en hun families (een salaris is voldoende voor 2 volwassenen en 2 kinderen)

… ruimte laat voor een deel vrij besteedbaar inkomen, ten minste 10% van het bedrag wat nodig is om in de basisbehoeften te voorzien.

 

Wat is Asia Floor Wage?

Asia Floor Wage (AFW) is een eis voor een minimum leefbaar loon voor kledingarbeiders in Azië. Het is berekend door een alliantie van meer dan 80 vakbonden van kledingarbeiders, werknemersvertegenwoordigers en NGO's uit 6 Aziatische kledingproducerende landen, en is gebaseerd op voedsel- en levensonderhoudskosten studies in 6 landen. Het cijfer is gebaseerd op een methodologie voor de berekening van een minimum leefbaar loon met behulp van een formule. De cijfers kunnen worden gebruikt als een duidelijk ijkpunt voor de uitvoering van leefbaar loon normen. Zie hier voor meer informatie.

 

Waarom richten we ons op H&M, Gap, Levi's en Inditex?

Er is voor gekozen om de campagne op H&M, Gap, Levi's en Inditex (Zara, Bershka) te richten, niet omdat ze beter of slechter zijn dan andere merken, maar omdat zij de belangrijkste afnemers in Cambodja zijn die goed bekend zijn onder consumenten in heel Europa. De enorme collectieve koopkracht van deze internationale merken, betekent dat ze het potentieel hebben om echte verandering teweeg te brengen voor werknemers. Het is van vitaal belang dat de consument zich verbonden voelt met werknemers die de kleren maken die zij dragen.

 

Wat vragen jullie bedrijven te doen?

Het doel van de campagne is simpel: een leefbaar loon voor kledingarbeiders in Cambodja.

De merken moeten instemmen met de korte termijn eisen om zo de directe gevolgen van een armoedeloon op te heffen. Bovendien moeten de merken de lange termijn eisen inwilligen om een leefbaar loon te realiseren.

Korte termijn eisen:

1. Ondersteun het loondoel van de Cambodjaanse vakbond van $ 131 minimumloon, door

  • het geven van een publieke steunbetuiging en

  • een dialoog aan te gaan met de leveranciers over de wijze waarop dit bedrag gehaald kan worden.

2. Verhoog aanvullende toeslagen

  • Vervoerskosten of het verstrekken van huurvergoedingen moeten worden verhoogd naar $ 15;

  • een aanwezigheidsbonus van $ 12;

  • ontbijt, lunch en dinervergoedingen van $ 1,5 per dag.

 

3. Verbeter procedure voor loononderhandelingen

  • Leg een schema voor onderhandelingen vast voor onderhandelingen.

  • Ondersteun de ontwikkeling en implementatie van een methodologie om de lonen te verhogen.

 

Het doel op de lange termijn

Een leefbaar loon moet worden bereikt door het aannemen van een concreet actieplan met tijdlijnen, benchmarks en een follow-up procedure.

Bedrijven zouden Asia Floor Wage moeten ondersteunen en aan de volgende punten conformeren om te zorgen dat een leefbaar loon betaald wordt aan alle werknemers in hun productieketen:

1. Een leefbaar loon onderschrijven in de gedragscode
2. Het bevorderen van de vrijheid van vereniging, wat een voorwaarde is voor een leefbaar loon
3. De dialoog aangaan met de Asia Floor Wage alliantie en andere lokale partners
4. Publiekelijk Asia Floor Wage als maatstaf voor een minimum leefloon onderschrijven
5. Aankoopbeleid wijzigen om Asia Floor Wage realiteit te maken
6. 'Asia Floor Wage pilot-projecten' uitvoeren met leveranciers en Asia Floor Wage partners
7. Lokale regeringen aanschrijven om te pleiten dat Asia Floor Wage wordt aangenomen als nationale norm
8. Handelen op transparante wijze
9. Samenwerken met andere bedrijven, leveranciers, vakbonden, ngo's.

Leefbaar Loon Heel Gewoon

Teken onze petitie voor een leefbaar loon!