adidas

gepubliceerd 09-06-2014 21:20, Laatste wijziging: 28-08-2014 14:50
Merken: Adidas, Reebok, TaylorMade, Rockport

Stuur je e-mail via het formulier op https://contact.adidas.com/csform/ContactUS_Ecomm.aspx?callsite=ecomm&country=nl

Of tweet je merk

@adidas vlgns #checkjemerk @schonekleren staat leefbaar loon kledingarbeiders op agenda maar is er nog niks gedaan. Hoe zit dat? bit.ly/1AXg8Um

Ons oordeel over adidas: 

Oranje: enig initiatief, er wordt wel gewerkt aan een leefbaar loon, maar overtuigend is het niet.
Lees het hele bedrijfsprofiel in ons rapport 'Loon naar werken?'


Standpunt van adidas over een leefbaar loon

De Adidas Group heeft het vraagstuk over eerlijke lonen onderzocht en is tot de conclusie gekomen dat, om het algemeen welzijn van de arbeiders te verbeteren, de beste manier is om op bedrijfsniveau met onze zakelijke partners samen te werken aan het promoten van transparante loonbepalingsmechanismen die met directe input van de arbeiders zijn ontwikkeld...”

Hoewel we het werk waarderen van de arbeids-NGO’s om de Asia Floor Wage te ontwikkelen, en erkennen dat het een nuttig referentieloon vormt dat door het maatschappelijk middenveld en de internationale vakbonden wordt gesteund, vragen wij onze leveranciers niet om een opgelegde leefbaarloonmethodologie te volgen bij het in rekening brengen van de kosten van levensonderhoud voor arbeiders. We blijven dit onderwerp verder onderzoeken via onze betrokkenheid bij het Fair Wage Network.”

Wat wij vinden

Adidas werkt aan een evaluatie van zijn loonpraktijken in Azië, maar als bedrijf is het nog steeds niet bereid om te definiëren wat een leefbaar loon in desbetreffende business betekent. Door dat niet te doen en door de verantwoordelijkheid betreffende de lonen in de leveranciersfabrieken door te schuiven naar de fabriekseigenaren, zullen de significante veranderingen die arbeiders nodig hebben, nooit plaatsvinden. Adidas moet een bedrag voor een leefbaar loon bepalen en zijn prijsstelling aanpassen om de betaling ervan mogelijk te maken.

Benchmarks voor leefbare lonen?

Nee.

Empowerment van arbeiders

Adidas zegt: “Wij moedigen onze leveranciers aan om te zorgen voor een klimaat waarin zij zich niet inmengen met vakbondsactiviteiten, en om werkzame systemen voor de communicatie tussen arbeiders en management te implementeren.” Er vonden trainingen plaats voor de arbeiders en het fabrieksmanagement over vrijheid van vereniging, die 15 procent van de leveranciers bereikten. Ook werd melding gemaakt van een aantal experimenten met het afkondigen van de garantie op het ‘vakverenigingsrecht’. Adidas bracht een klachtenmeldpunten voor arbeiders via affiches onder de aandacht in alle erkende leveranciersfabrieken. De meldpunten worden onafhankelijk beheerd door NGO’s en de klachten worden behandeld door personeel van Adidas Azië. Indien de klacht wordt betwist, worden de arbeiders/vakbonden aangemoedigd om een klacht in te dienen bij de Fair Labor Association. Adidas is ook bezig met het opzetten van een klachtenlijn via sms. De klachten worden behandeld door “onafhankelijke derden”.

Betrokkenheid en praktijken

Adidas heeft een lijst van “strategische leveranciers” bij wie het 85 procent van zijn bestellingen plaatst en “moedigt uitbesteding niet aan”. Adidas zegt: “Wij hebben in het verleden in bepaalde landen diepgaande loonstudies uitgevoerd en zijn wereldwijd in vijf verschillende lageloonlanden bezig met ‘Fair Wage Assessments’.” Adidas gebruikt momenteel het wettelijk minimumloon of het standaardloon in de industrie als referentie om te controleren of zijn fabrieken een eerlijk loon uitbetalen.

Samenwerking

Adidas heeft in Indonesië in samenwerking met vakbonden en NGO’s een protocol over de vrijheid van vereniging ontwikkeld dat het mogelijk maakt om de arbeiders in zijn leveranciersfabrieken bepaalde, zeer praktische rechten te verstrekken. Dit protocol is ondertekend door fabrieksmanagers en vakbonden.

Strategie

Adidas zegt dat zijn werk inzake Fair Wage Assessments “individuele leveranciers – en de Adidas Group – zal helpen om voor elk van de Fair Wage-dimensies, de nodige managementpraktijken te identificeren. Deze zullen tijdens de komende vijf jaar geleidelijk uitgerold worden.” Dit werk “omvat het in overweging nemen van benchmarks voor leefbare lonen.” Er werden geen aanwijzingen gegeven van wat deze benchmarks zijn, of wanneer en hoe deze zullen worden toegepast zodat de reële lonen omhoog kunnen gaan.

Productieoverzicht

Aantal leveranciers: 977 eerstelijnsleveranciers, 132 onderaannemers.

Voornaamste productielanden: China, Vietnam, Japan, Indonesië, Brazilië.

Adidas publiceert een volledige, openbare lijst met namen en adressen van leveranciersfabrieken.

Onze opmerkingen

Het is teleurstellend dat zo’n groot bedrijf als Adidas nog steeds geen serieuze strategie voor een leefbaar loon heeft geïmplementeerd, en enkel controleert of zijn leveranciers in hun fabrieken een minimumloon betalen. Hoewel Adidas zegt dat het “de kwestie van eerlijke lonen onderzoekt” via zijn lidmaatschap in het Fair Wage Network, is dat niet hetzelfde als een betrokkenheid bij echte actie om de lonen in de leveranciersfabrieken te verhogen. Gegevens verzamelen en meer leren over het probleem is niet wat we nu nodig hebben.

Adidas lijkt als bedrijf wel over uitgebreide systemen te beschikken om zijn verantwoordelijkheden voor de productieketen na te laten leven, en zijn werk in Indonesië met de vakbonden om een vrijheid-van-verenigingprotocol te ondertekenen, is lovenswaardig. We willen graag meer van dit soort betrokkenheid zien, en dan voor het aanpakken van hongerlonen.

Adidas moet zijn aanzienlijke koopkracht en invloed gebruiken om verandering bij zijn leveranciers te stimuleren door te kiezen voor leveranciers die betere lonen betalen, en ook door het bijsturen van zijn eigen interne kostprijsberekening, zodat alle arbeiders die zijn producten maken op een leefbaar loon kunnen rekenen. Voor ons is het essentieel dat bedrijven duidelijke benchmarks vastleggen om het mogelijk te maken na te gaan of de lonen tegemoetkomen aan de basisbehoeften van de arbeiders, en om rekening te houden met deze loondoelstellingen bij de kostprijsberekening van de producten.

Helaas lijkt het management van Adidas de tegenovergestelde richting uit te gaan: de CEO van Adidas, Herbert Hainer, zei in een recent artikel dat het bedrijf van plan is om de productie elders verder uit te bouwen, omdat het minimumloon in China zo sterk gestegen was. Dit soort pesterijen van internationale bedrijven geeft Aziatische regeringen de boodschap dat als de lonen omhoog gaan, de kopers zullen vluchten, en stimuleert een neerwaartse loonspiraal binnen de industrie. Adidas heeft een koerswijziging nodig als zijn inzet voor ‘Fair Wage’praktijken meer dan lege mvo-retoriek wil worden.