Aldi

gepubliceerd 09-06-2014 21:20, Laatste wijziging: 28-08-2014 14:47
Merken: Aldi
Aldi

Logo Aldi

Stuur je merk via het contactformulier op http://www.aldi.nl/kontakt_form.php

Of tweet je merk

#aldi volgens #checkjemerk vinden jullie leefbaar loon voor kledingarbeiders niet belangrijk. Hoe zit dat? bit.ly/1AXg8Um

Ons oordeel over Aldi: 

Zwart: geen verantwoordelijkheid, bedrijven die vrijwel niets doen om ervoor te zorgen dat werknemers een leefbaar loon krijgen.
Lees het hele bedrijfsprofiel in ons rapport 'Loon naar werken?'

Aldi Noord & Aldi Zuid

Merken: Aldi

Let op: Aldi Noord en Aldi Zuid zijn twee aparte bedrijven die afzonderlijk reageerden op onze enquête. Hun antwoorden waren echter grotendeels hetzelfde en deze bedrijven lijken veel samen te werken.

Standpunt van Aldi over een leefbaar loon

Onze code schrijft voor dat het wettelijk minimumloon uitbetaald moet worden. Dat wettelijk minimumloon moet op een niveau liggen dat tegemoetkomt aan de basisbehoeften van de arbeiders en ook een stuk besteedbaar inkomen biedt. Aangezien dat vaak niet het geval is, steunen wij de door BSCI (Business Social Compliance Initiative) nagestreefde veranderingen voor de uitbetaling van een leefbaar loon. Wij geloven dat het essentieel is om het belang te benadrukken van een holistische benadering van het vraagstuk over een eerlijke beloning van arbeiders.”

Wat wij vinden

Aldi Noord en Aldi Zuid leverden weinig bewijs van enige inspanning om het probleem van de lage lonen aan te pakken. Hun businessmodel, om honderd procent van hun goederen via agentschappen in te kopen, betekent dat ook dat hun betrokkenheid bij mensenrechten (zoals het recht op een leefbaar loon) uitbesteed wordt, maar dat doet niets af aan hun verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat die rechten worden nageleefd.

Benchmarks voor leefbare lonen?

Nee.

Empowerment van arbeiders

Aldi Noord en Aldi Zuid zeggen: “Dit recht (op vrijheid van vereniging en het recht op collectieve onderhandelingen) is duidelijk opgenomen in de BSCI-gedragscode, die duidelijk zichtbaar in de fabriek moet worden geplaatst.” Aldi Noord en Aldi Zuid vertelden ons ook over het Aldi Factory Advancement Project, “een dialoogprogramma waarbij de arbeiders en het fabrieksmanagement betrokken zijn. Het doel van het project is om de deelnemers methodes, communicatie- en conflictbeheersingstechnieken te leren toepassen om de sociale problemen in hun productiefaciliteiten op te lossen.” Het project is in september 2013 van start gegaan.

Betrokkenheid en praktijken

Er werden geen benchmarks voor leefbare lonen vermeld. Aldi Noord zegt: “Wij geloven dat langdurige en eerlijke relaties, cruciale factoren zijn in de samenwerking met onze leveranciers. In deze context steunt Aldi Noord zijn leveranciers door duidelijke richtlijnen en instructies te bieden. Leveranciers hebben een brede transparantieverplichting voor alle contracten met Aldi Noord, zodat de verbetering van de omstandigheden in de productiefaciliteiten actief gestimuleerd en gecontroleerd kan worden.” Aldi Zuid gaf ons precies hetzelfde antwoord, met zijn naam in plaats van Aldi Noord. De benadering van Aldi Noord en Aldi Zuid is gebaseerd op auditing en op de BSCI-normen.

Samenwerking

Aldi Noord en Aldi Zuid zijn lid van BSCI, maar vermeldden in dat kader geen betrokkenheid bij loongerelateerd werk.

Strategie

Aldi Noord en Aldi Zuid gaven geen details over strategieën die moeten garanderen dat arbeiders in hun fabrieken een leefbaar loon uitbetaald krijgen.

Productieoverzicht

Aantal leveranciers: Noch Aldi Noord, noch Aldi Zuid heeft hier informatie over verstrekt.

Voornaamste productielanden: Noch Aldi Noord, noch Aldi Zuid heeft hier informatie over verstrekt.

Beide bedrijven verklaren dat ze honderd procent van hun bestellingen via agentschappen of tussenpersonen plaatsen. Noch Aldi Noord, noch Aldi Zuid publiceert een volledige, openbare lijst met namen en adressen van leveranciersfabrieken.

Onze opmerkingen

Aldi Noord en Aldi Zuid verklaren dat ze met geen enkele leveranciersfabriek een directe zakelijke relatie hebben. Dat betekent dat hun invloed op de rechten van de mensen die hun kleren maken, zoals het recht op een leefbaar loon, vrijwel nihil is. Dat doet echter niets af aan hun verantwoordelijkheid om zich hiervoor in te zetten. Voor ons moet due diligence inzake het recht op een leefbaar loon veel meer zijn dan alleen het laten uitvoeren van audits.

Het Aldi Factory Advancement Project, dat tot doel heeft om een betere dialoog tussen de arbeiders en het fabrieksmanagement te promoten, is bemoedigend – maar het is onduidelijk wat het project zal bereiken. Wij hopen dat zij erin slagen om onafhankelijke vakbonden bij dit werk te betrekken, en deze nieuwe dialoog gebruiken om het recht op collectieve onderhandelingen te steunen.

Zowel Aldi Noord als Aldi Zuid zegt dat ze via het werk van BSCI verandering steunen inzake de betaling van een leefbaar loon. Voor ons is het onduidelijk welk werk BSCI met betrekking tot dit onderwerp verricht. Bovendien werd geen bewijs geleverd van Aldi’s betrokkenheid bij dit werk. Zowel Aldi Noord als Aldi Zuid moet zijn eigen verantwoordelijkheden serieus gaan nemen, en ervoor zorgen dat de lonen van de mensen die hun producten maken, voldoen aan hun basisbehoeften, en zorgen dat er een geschikte strategie wordt goedgekeurd voor het betalen van een leefbaar loon in eigen leveranciersfabrieken.