Asics

gepubliceerd 09-06-2014 21:20, Laatste wijziging: 28-08-2014 14:51
Merken: Asics, Onitsuka Tiger, Haglöfs

Stuur je e-mail naar info@asics.nl

Of tweet je merk

@ASICSeurope volgens #checkjemerk erkennen jullie noodzaak leefbaar loon maar doen jullie hier weinig aan. Hoe zit dat? bit.ly/1AXg8Um

Ons oordeel over Asics: 

Rood: kan beter, bedrijven die de noodzaak van een leefbaar loon onderkennen, maar er nauwelijks iets voor doen.
Lees het hele bedrijfsprofiel in ons rapport 'Loon naar werken?'

Asics

Merken: Asics, Onitsuka Tiger, Haglöfs

Standpunt van Asics over een leefbaar loon

ASICS onderkent dat er problemen zijn met betrekking tot eerlijke lonen in onze industrie en ook dat er behoefte is aan een duidelijk mechanisme voor het bepalen van een eerlijk loon dat zich niet alleen richt op een leefbaar loon. ASICS hanteert nog geen eigen definitie van een leefbaar loon, omdat we vinden dat een bredere aanpak beter is. (...)

In plaats van het hanteren van een van de bestaande definities van een leefbaar loon, streven we als groep liever naar een bredere overeenstemming inzake eerlijke lonen, waarbij ook andere rechten van arbeiders en werkomstandigheden zijn betrokken. Een leefbaar loon kan hiervan een onderdeel zijn. De afspraken en definities van de IAO (Internationale Arbeidsorganisatie) met betrekking tot eerlijke lonen zijn voor ons bedrijf een belangrijk uitgangspunt. (...)

In 2014 is de kwestie van eerlijke lonen een van de prioriteiten van de ASICS Groups in het kader van verantwoord ondernemen.”

Wat wij vinden

ASICS onderschrijft het principe van een leefbaar loon, maar hanteert in de praktijk het wettelijk minimumloon of de benchmark van de industrie. Goede bedoelingen zijn niet veel waard als er geen daadwerkelijke acties uit volgen. En wat betreft die “bredere aanpak”: wat is belangrijker dan dat een loon voldoende moet zijn om van te kunnen leven? Dit lijkt ons toch de basis.

Benchmarks voor leefbare lonen?

Nee.

Empowerment van arbeiders

ASICS zegt: “We verwachten van onze leveranciers dat ze niet alleen onze beleidsbepalingen (zoals de vrijheid van vereniging) naleven, maar ook dat ze ervoor zorgen dat arbeiders op de hoogte zijn van onze normen en hun rechten, en dat ze deze begrijpen. Dit kan door ons beleid in de lokale taal te publiceren in de productiefaciliteiten, maar ook door het trainen van nieuwe medewerkers, periodieke opfriscursussen en het op papier of anderszins uitdelen van arbeidersrechten en beleidsbepalingen. Zelf geven we trainingen aan het management van de fabrieken (bijvoorbeeld tijdens audits), maar deze kunnen ook worden verzorgd door lokale partners zoals Better Factories Cambodia.”

Betrokkenheid en praktijken

ASICS heeft geen benchmarks voor leefbare lonen verstrekt. Het bedrijf zegt dat zijn inkoopteams nauw samenwerken met de mvo-teams, maar er is verder niet toegelicht wat dit precies inhoudt of hoe dit leidt tot betere lonen.

Samenwerking

ASICS heeft in Indonesië samengewerkt met vakbonden en ngo’s aan een protocol voor vrijheid van vereniging, dat is ondertekend door fabrieksmanagers en vakbonden. Hierdoor hebben de arbeiders in de leveranciersfabrieken nu een aantal zeer praktische rechten. Haglöfs, een merk van ASICS, is lid van de Fair Wear Foundation en nam onlangs deel aan een onderzoek naar de ontwikkeling van een leefbaar loon.

Strategie

ASICS zegt: “We hebben in dit stadium onze specifieke strategie voor leefbare of eerlijke lonen nog niet publiekelijk gecommuniceerd.”

Productieoverzicht

Aantal leveranciers: 228 leveranciers.

Voornaamste productielanden: China, Vietnam, Indonesië, Japan, Cambodja.

ASICS publiceert geen volledige, openbare lijst met namen en adressen van leveranciersfabrieken.

Onze opmerkingen

Er is geen concreet bewijs geleverd dat het bedrijf werkt aan de verbetering van lonen, laat staan aan een leefbaar loon voor de arbeiders in de toeleveringsketen van ASICS. ASICS suggereert dat het in de toekomst misschien een strategie voor leefbare lonen gaat ontwikkelen. We hopen dat dit inderdaad gebeurt en dat het bedrijf om te beginnen in zijn beleid opneemt dat het meer wil betalen dan de minimumlonen en de standaarden in de industrie, waarbij arbeiders in armoede blijven leven.

ASICS heeft in Indonesië met lokale vakbonden gewerkt aan een protocol voor de vrijheid van vereniging. Dit is lovenswaardig. We zouden graag zien dat het bedrijf zich net zo betrokken toont bij de aanpak van te lage lonen.