C&A

gepubliceerd 09-06-2014 21:20, Laatste wijziging: 28-08-2014 13:58
Merken: Yessica, Yessica Pure, Your Sixth Sense, Angelo Litrico, Westbury, Canda, Clockhouse, Baby Club, Palomino, Here & There, Rodeo Sport
C&A

Logo C&A

Stuur jouw e-mail naar info.nl@canda.com

Of tweet je merk:

@ca_europe volgens #checkjemerk erkennen jullie noodzaak leefbaar loon maar doen jullie hier weinig aan. Hoe zit dat? bit.ly/1AXg8Um

Ons oordeel over C&A: 

Rood: kan beter, bedrijven die de noodzaak van een leefbaar loon onderkennen, maar er nauwelijks iets voor doen. 
Lees het hele bedrijfsprofiel in ons rapport 'Loon naar werken?'

C&A

Merken: Yessica, Yessica Pure, Your Sixth Sense, Angelo Litrico, Westbury, Canda, Clockhouse, Baby Club, Palomino, Here & There, Rodeo Sport

Standpunt van C&A over een leefbaar loon

De gedragscode van C&A zegt: Lonen en andere voordelen moeten volledig overeenstemmen met de plaatselijke normen, moeten voldoen aan de plaatselijke wetgeving en dienen te voldoen aan het algemene principe van eerlijke handel... Wij zijn het over het algemeen eens met de fundamentele intentie (van een leefbaar loon), maar er is nog wat onduidelijkheid omdat er nog steeds geen algemeen aanvaarde definitie bestaat van wat een leefbaar loon is, noch is het duidelijk hoe een leefbaar loon moet worden gemeten.”

Wat wij zeggen

C&A doet zeer weinig om te garanderen dat er een leefbaar loon wordt betaald aan arbeiders in de toeleveringsketens. Het aanvaardt niet dat er al een definitie van een leefbaar loon bestaat (iets wat voor ons wel duidelijk is) en heeft dus nagelaten dat in zijn bedrijfspraktijken te verankeren. Teleurstellend.

Benchmarks voor leefbare lonen?

Nee.

Empowerment van arbeiders

C&A zegt: “Onze contractuele toeleveranciers zijn, door het aanvaarden en ondertekenen van onze gedragscode, verplicht om de vrijheid van vereniging en het recht op collectieve onderhandelingen na te leven, voor zover de nationale wetgeving van elk betreffende land het wettelijk kader schept voor deze rechten. Het is de verantwoordelijkheid van onze contractuele toeleveranciers om het recht van arbeiders op collectieve onderhandelingen te respecteren. Het auditproces van C&A controleert of vrijheid van vereniging en collectieve onderhandelingen in de productie-eenheid in acht worden genomen.”

Betrokkenheid en praktijken

De C&A Stichting heeft met GIZ (de Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) samengewerkt aan een programma om de productiviteit en sociale omstandigheden in een aantal leveranciersfabrieken te verbeteren. Het doel van het project was om “de productiviteit te verhogen, de lonen te verbeteren en bij te dragen tot betere sociale omstandigheden”. C&A werkte met dertien fabrieken en 18.683 arbeiders in Indonesië, Cambodja, India en Bangladesh. Het programma leidde tot “een aanzienlijke stijging van de lonen voor de arbeiders, terwijl de HR-systemen en de stimulanssystemen voor de arbeiders verbeterd werden.” Er werden geen concrete cijfers gegeven.

Samenwerking

C&A heeft in India een partnership van drie jaar met Terre des Hommes om “duizenden voormalige Sumangali-arbeiders uit de (dwangarbeid) te halen, en om te voorkomen dat jonge vrouwen bij zo’n stelsel betrokken raken. Het werk omvat het bezoeken van de dorpen om de ouders van kwetsbare jonge vrouwen te informeren over de gevaren als ze hun dochter toestemming geven om zo’n contract te aanvaarden.”

C&A is lid van het Ethical Trading Initiative (ETI) en heeft gewerkt aan het bepalen van een eerlijk stukloon voor thuiswerkers, om te garanderen dat de lonen hoog genoeg zijn.

C&A zegt: “Wij maken momenteel deel uit van een groep van achttien merken die vooral, maar niet uitsluitend, opgebouwd is rond ETI-leden die elkaar een aantal keren hebben ontmoet en die nu proberen overeenstemming te bereiken over een aantal principes. Wij zien dat als de verantwoordelijkheid van alle betrokken partijen, met inbegrip van de merken, met betrekking tot een ‘leefbaar loon’.”

Strategie

C&A zegt: “C&A werkt momenteel aan de ontwikkeling van een verbeterd Capacity Building Programma, dat in 2014 zal worden ingevoerd. Dit zal een interne bewustmakingstraining over de inkooppraktijken omvatten.” C&A zegt dat het ook bezig is met het ontwikkelen van een strategie voor de implementatie van een leefbaar loon.

Productieoverzicht

Aantal leveranciers: C&A zei dat er geen gegevens op dit niveau beschikbaar zijn.

Voornaamste productielanden: Bangladesh (32%), China (31%), India (12%), Turkije (9%), Cambodja (6%).

C&A publiceert geen volledige, openbare lijst met namen en adressen van leveranciersfabrieken.

Opmerkingen

C&A zegt dat er onduidelijkheid bestaat over de definitie van een ‘leefbaar loon’, en dat het dus niet duidelijk is hoe een leefbaar loon gerealiseerd kan worden. Daarop antwoorden wij dat het debat verder geëvolueerd is. De Asia Floor Wage Alliance heeft in 2009 een cijfer bepaald om te definiëren wat een leefbaar loon betekent in termen van koopkracht, en sindsdien zijn diverse genuanceerde systemen tot stand gekomen die bedrijven de mogelijkheid geven om de door hun leveranciers betaalde lonen aan een benchmarkschaal te testen en om dus vooruitgang te meten. Dit excuus om niet proactief te werken aan het betalen van een leefbaar loon is niet langer geldig.

C&A ontloopt zijn verantwoordelijkheid voor het waarborgen van de vrijheid van vereniging, en zegt dat dit de taak van de leveranciersfabrieken is. We zijn het hier niet mee eens. Veel fabrieksmanagers zijn tegen vakbonden en onderdrukken bewust het recht op vrijheid van vakvereniging. Het is essentieel dat de inkopers actief betrokken zijn bij het handhaven van dit recht als we ooit een duurzame stijging van de lonen willen bereiken.

Het project van C&A om de productiviteit en de omstandigheden in dertien fabrieken te verbeteren, lijkt enige vooruitgang te hebben geboekt. C&A zegt: “We kunnen aan de hand van de hogere lonen die nu betaald worden, het succes van dit project aantonen in de fabrieken waarin het geïmplementeerd werd.” Maar er werden geen cijfers verstrekt, dus weten we niet hoe effectief dit is. In het algemeen is onze ervaring met productiviteitsverbeteringsprojecten dat de winsten vaak niet volledig naar de arbeiders doorgesluisd worden, en dat ze kunnen leiden tot meer druk en stress in de werkomgeving en tot onhaalbare doelstellingen – tenzij de vakbonden erbij betrokken worden om feedback te geven over de ervaringen van de arbeiders.Dit soort projecten om de productiviteit te verhogen vormen geen oplossing voor het betalen van een leefbaar loon aan de arbeiders, omdat het niveau van de gerealiseerde winsten zelden een significante loonsverhoging mogelijk maakt.

We hopen dat C&A bij het ontwikkelen van zijn nieuwe strategie voor de implementatie van een leefbaar loon, rekening zal houden met bovenstaande punten.