Esprit

gepubliceerd 09-06-2014 21:20, Laatste wijziging: 28-08-2014 14:13
Merken: Esprit, Esprit Casual, Esprit Collection, Esprit Sports, Edc
Esprit

Esprit logo

Stuur je e-mail naar info@esprit.nl

Of tweet je merk:

#esprit volgens #checkjemerk vinden jullie leefbaar loon voor kledingarbeiders niet belangrijk. Hoe zit dat? bit.ly/1AXg8Um

Ons oordeel over Esprit

Zwart: geen verantwoordelijkheid, bedrijven die vrijwel niets doen om ervoor te zorgen dat werknemers een leefbaar loon krijgen.
Lees het hele bedrijfsprofiel in ons rapport 'Loon naar werken?'

Esprit

Merken: Esprit, Esprit Casual, Esprit Collection, Esprit Sports, Edc

Standpunten van Esprit over een leefbaar loon

We implementeren de BSCI (Business Social Compliance Initiative)-gedragscode in onze internationale toeleveringsketen. Deze Code schrijft de betaling van het wettelijk minimumloon voor. Dit wettelijk minimumloon moet op een niveau liggen dat de basisbehoeften van de arbeiders dekt en ook voorziet in een besteedbaar inkomen.”

Wij geloven dat het essentieel is om het belang van een holistische benadering te benadrukken in de kwestie van een eerlijke beloning van arbeiders. In deze context is het van belang om de kwalitatieve aspecten en de kwantitatieve aspecten van de lonen te bespreken... zoals de wijze van betaling, tijdige en formele betaling van de lonen, het in rekening brengen van de vaardigheden en de opleiding van arbeiders in het niveau van de lonen, en een gelijkwaardige behandeling van fulltime-, parttime- en stukloonarbeiders.”

Wat wij vinden

Klinkt dat bekend in de oren? Net als Lidl, Aldi, WE en andere bedrijven, heeft Esprit gewoon de antwoorden van BSCI herhaald, zonder zich in te zetten voor de problematiek. Er werd heel weinig bewijs geleverd van enig werk om het probleem van de lage lonen aan te pakken.

Er was niets in de antwoorden van Esprit dat wees op een serieuze betrokkenheid bij de noodzaak om de lonen te verhogen tot een leefbaar loonniveau.

Benchmarks voor leefbare lonen?

Nee.

Empowerment van arbeiders

Esprit zegt: “Het communiceren van informatie over de rechten en vrijheden van arbeiders, met inbegrip van de vrijheid van vereniging, is een vereiste van de BSCI-gedragscode. Zoals vermeld in de voorwaarden van de uitvoering moet de code worden vertaald in de lokale ta(a)l(en) en duidelijk zichtbaar in de fabriek worden vermeld om BSCI-compliant te zijn.”

Esprit gaf informatie over zijn rechtstreekse betrokkenheid in het waarborgen van collectieve onderhandelingsrechten in twee gevallen in 2013 waarbij leveranciers geweigerd hadden om in dialoog te treden met arbeidersvertegenwoordigers.

Het bedrijf zegt: “Esprit heeft een team van elf personen in China, Hongkong, Bangladesh, India en Turkije die interne audits voor Esprit uitvoeren en corrigerende actieplannen voor onze leveranciersfabrieken ontwikkelen.”

Betrokkenheid en praktijken

Over benchmarks voor leefbare lonen zegt Esprit: “De berekening van het lokaal leefbaar loon maakt deel uit van de BSCI-audit en wordt berekend volgens de SA8000-methode. Ze worden gebruikt voor de Gap-analyse en in de corrigerende actieplannen die de fabrieken na elke BSCI-audit krijgen, met daarin de stappen die moeten worden ondernomen om het niveau van een leefbaar loon te bereiken.”

Samenwerking

Er werd weinig informatie verstrekt over samenwerkingsprojecten of over samenwerking met vakbonden of NGO’s, afgezien van de deelname van Esprit aan de Europese Conferentie over leefbare lonen in Berlijn.

Strategie

Er werd geen informatie verstrekt inzake een strategie voor het verbeteren van lonen en werkomstandigheden buiten de hierboven vermelde BSCI-rapporten.

Productieoverzicht

Aantal leveranciers: 455 eerstelijnsleveranciers.

Voornaamste productielanden: China (54%), de rest van Azië (9%), Bangladesh (8%), Turkije (8%), Vietnam (6%), overige (15%).

Esprit publiceert geen volledige, openbare lijst met namen en adressen van leveranciersfabrieken.

Onze opmerkingen

Esprit is met meer dan duizend winkels wereldwijd ook een reus op de mondiale markt die meer dan 10.000 mensen rechtstreeks te werk stelt en een jaarlijkse omzet van meer dan 2,3 miljard euro heeft. Desondanks heeft het bedrijf weinig toezicht op zijn toeleveringsketen en heeft het geen strategie ontwikkeld voor het verbeteren van lonen of arbeidsomstandigheden in zijn leveranciersfabrieken. In plaats daarvan verwijst Esprit naar werk dat door de BSCI uitgevoerd wordt en baseert het bedrijf zich op een verouderd auditingmodel. Deze ‘hokjesaanpak’ voor de bedrijfsverantwoordelijkheid inzake arbeidsrechten zal niet leiden tot de absoluut vereiste veranderingen.

Onze visie op de focus van BSCI op het aanpakken van “zowel de kwalitatieve als de kwantitatieve aspecten” van de betaling van het loon, is dat dit op de een of andere manier het belangrijkste punt omzeilt. Het is inderdaad belangrijk dat arbeiders op tijd betaald worden en dat de lonen de scholing van de arbeiders weerspiegelen, maar het grootste probleem voor de meeste fabrieksarbeiders is dat ze niet voldoende verdienen om hun kinderen te voeden. We zeggen niet dat de kwalitatieve problemen niet belangrijk zijn en niet aangepakt moeten worden, maar de kwantitatieve problemen zijn onmetelijk veel belangrijker. De regelmatige protesten die over heel de wereld in kledingproducerende landen plaatsvinden, vragen om een aanzienlijke kwantitatieve loonsverhoging. De focus op andere aspecten van de betaling van het loon mag geen afleiding vormen van het grote en dringende armoedeprobleem. . Als leveranciers een lijst met twaalf maatregelen krijgen waarvan er één “Betaal meer” luidt, dan zullen ze eerst de andere elf dingen doen.

Esprit heeft, naast zijn werk met BSCI, een klein mvo-team, maar er werd geen bewijs geleverd van hoe dit team werkt om de lonen te verbeteren.

Esprit moet zijn verantwoordelijkheid opnemen voor zijn wereldwijde toeleveringsketen, en moet investeren om te garanderen dat de rechten van alle arbeiders binnen die toeleveringsketen worden gerespecteerd.