G-Star

gepubliceerd 09-06-2014 21:20, Laatste wijziging: 28-08-2014 14:17
Merken: G-Star Raw Denim
G-Star

G-Star logo

Stuur je e-mail naar service.ch@g-star.com

Of tweet je merk:

@GstarRaw volgens #checkjemerk erkennen jullie noodzaak leefbaar loon maar doen jullie hier weinig aan. Hoe zit dat? bit.ly/1AXg8Um

Ons oordeel over G-Star: 

Rood: kan beter, bedrijven die de noodzaak van een leefbaar loon onderkennen, maar er nauwelijks iets voor doen.
Lees het hele bedrijfsprofiel in ons rapport 'Loon naar werken?'

G-Star

Merken: G-Star Raw Denim

Standpunt van G-Star over een leefbaar loon:

G-Star ondersteunt het principe van leefbare lonen en het verdere onderzoek naar de definitie van een leefbaar loon. We hebben geen standaard voor leefbare lonen opgenomen in onze gedragscode (...) Onze code is actiegericht en we hebben besloten (...) om er alleen actiegerichte onderdelen in op te nemen die we op een bepaald moment kunnen uitvoeren.

Onze huidige definitie (die we echter niet publiekelijk uitdragen) is dat een leefbaar loon, een loon is voor een standaardwerkweek dat voldoende is voor de basisbehoeften van arbeiders en hun gezinnen en voor een beschikbaar inkomen.”

Wat wij vinden

G-Star moet zich concreet gaan inzetten voor de invoering van een leefbaar loon. Het is fijn dat het bedrijf de lonen die het betaalt, vergelijkt met echte cijfers voor leefbare lonen. Als G-Star dit echter niet opneemt in zijn bedrijfsbeleid, heeft deze ondersteuning van het principe van een leefbaar loon geen enkele betekenis en wordt de kloof niet overbrugd.

Benchmarks voor leefbare lonen?

Ja.

Empowerment van arbeiders

G-Star zegt: “Het recht op vrijheid van vereniging en collectieve onderhandeling is opgenomen in de gedragscode van G-Star (...) G-Star is een inkooppartner van het Better Work-programma voor Vietnam (8 procent van de toeleveringsketen). Tijdens conferenties en bij trainingen en beoordelingen van leveranciers, komen vrijheid van vereniging en collectieve onderhandeling aan bod, en hieraan wordt ook actief vervolg gegeven.”

Betrokkenheid en praktijken

G-Star hanteert een loonladder, waarmee de progressie op weg naar een leefbaar loon intern wordt bijgehouden. G-Star gebruikt deze ladder voor het maken van “interne loonoverzichten van leveranciers, afgezet tegen loonniveaus als het minimumloon, een leefbaar loon en de AFW (Asia Floor Wage)”.

G-Star zegt: “We werken intern aan een project voor verdere controle op de samenhang tussen prijzen en uitbetaalde lonen.”

En: “Momenteel doen we onderzoek naar leefbare lonen in onze toeleveringsketen. Op basis van dit onderzoek is G-Star van plan om in het derde en vierde kwartaal van 2014 een pilotproject voor leefbare lonen uit te voeren bij een van onze leveranciers.”

Samenwerking

G-Star is betrokken bij het Better Work-programma. Samen met andere merken heeft het bedrijf ook deelgenomen aan een initiatief van de Nederlandse textiel- en kledingsector dat was gericht op leefbare lonen.

Strategie

G-Star hanteert geen strategie voor het garanderen dat arbeiders in zijn fabrieken een leefbaar loon krijgen.

Productieoverzicht

Aantal leveranciers: G-Star heeft hier geen informatie over verstrekt.

Voornaamste productielanden: Bangladesh (36%), China (31%), India (17%), overige landen (16%).

G-Star publiceert geen volledige, openbare lijst met namen en adressen van leveranciersfabrieken.

Onze opmerkingen

We zijn blij dat G-Star een loonladder gebruikt die de lonen van de arbeiders afzet tegen de werkelijke kosten van een waardig bestaan in landen waar het bedrijf zijn producten laat maken. Dit is een goede eerste stap. Het is ook interessant dat G-Star werkt aan de controle op de samenhang tussen prijzen en uitbetaalde lonen. We zijn benieuwd naar het verdere verloop van dit project. Het is essentieel dat bedrijven zich buigen over de prijzen die ze betalen aan de leveranciersfabrieken, en serieus nadenken over hoe ze de kloof tussen het minimumloon en een leefbaar loon kunnen overbruggen. Dit moet G-Star meenemen in zijn project. Alleen cijfers verzamelen, lost niets op.

G-Star levert weinig bewijs van samenwerking met vakbonden, ngo’s of andere bedrijven aan de totstandkoming van een leefbaar loon. Er zijn ook weinig signalen dat het bedrijf werkt aan het wegnemen van de zeer reële belemmeringen voor de vrijheid van vereniging en collectieve onderhandelingen in zijn toeleveringsketens. Veranderingen kunnen alleen duurzaam zijn als vooruitgang op dit gebied wordt getoetst aan benchmarks.

G-Star heeft in april 2014 aan de paragraaf 'lonen' in zijn gedragscode toegevoegd dat 'lonen altijd voldoende moeten zijn om de basisbehoeften te kunnen dekken en daarnaast ook in een stuk vrij te besteden inkomen moeten voorzien.”