Hugo Boss

gepubliceerd 09-06-2014 21:20, Laatste wijziging: 28-08-2014 15:05
Merken: Hugo Boss

Stuur je e-mail via het contactformulier

Of tweet je merk

@HUGOBOSS volgens #checkjemerk v @schonekleren willen jullie niks zeggen over de hongerlonen v kledingarbeiders. Hoe zit dat? bit.ly/1AXg8Um

Ons oordeel over Hugo Boss: 

Blauw: niets te vertellen, bedrijven die niet reageerden op onze vragen.
Lees het hele bedrijfsprofiel in ons rapport 'Loon naar werken?'

Hugo Boss

Merken: Hugo Boss

Standpunt van Hugo Boss over een leefbaar loon

Onze leverancierscontracten zijn gebaseerd op de normen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). Dit houdt in dat alle werknemers minimaal het minimumloon moeten verdienen, het wettelijk bepaalde verlof moeten krijgen en niet meer dan een vastgesteld aantal uren mogen werken. Als er op deze gebieden geen of onvoldoende wetgeving is in het betreffende land, hanteren we de ‘HUGO BOSS Social Standards’ voor het waarborgen van goede arbeidsomstandigheden voor de werknemers.

We verplichten onze producenten onder meer tot het bieden van een veilige werkomgeving, het verbieden van kinderarbeid en de betaling van eerlijke lonen. We verlaten ons echter niet uitsluitend op juridische bepalingen, maar bewaken de naleving van onze sociale en ecologische richtlijnen ook actief tijdens regelmatige bezoeken aan de locaties. Dat doen we samen met een extern adviesbureau.”

Wat wij vinden

HUGO BOSS heeft basisinformatie over minimumlonen opgenomen in zijn gedragscode en besteedt in zijn jaarverslag 2012 aandacht aan duurzaamheid. Afgezien daarvan wordt nergens aangetoond dat er binnen de toeleveringsketen actie wordt ondernomen om te garanderen dat arbeiders een leefbaar loon krijgen. Al met al is dit zeer teleurstellend voor zo’n bekend merk.

Benchmarks voor leefbare lonen?

Nee.

Productieoverzicht:

Aantal leveranciers: HUGO BOSS heeft hier geen informatie over verstrekt.

Voornaamste productielanden: HUGO BOSS heeft hier geen informatie over verstrekt.

HUGO BOSS publiceert geen volledige, openbare lijst met namen en adressen van leveranciersfabrieken.