IC Companys

gepubliceerd 09-06-2014 21:20, Laatste wijziging: 28-08-2014 14:18
Merken: Peak Performance, Tiger of Sweden, By Malene Birger, Soaked in Luxury, InWear, Part Two, Saint Tropez, Designers Remix, Matinique

Stuur je e-mail naar hqreception@iccompanys.com

Of tweet je merk:

#ICCompanys volgens #checkjemerk vinden jullie leefbaar loon voor kledingarbeiders niet belangrijk. Hoe zit dat? bit.ly/1AXg8Um

Ons oordeel over IC Companys

Zwart: geen verantwoordelijkheid, bedrijven die vrijwel niets doen om ervoor te zorgen dat werknemers een leefbaar loon krijgen.
Lees het hele bedrijfsprofiel in ons rapport 'Loon naar werken?'

IC Companys

Merken: Peak Performance, Tiger of Sweden, By Malene Birger, Soaked in Luxury, InWear, Part Two, Saint Tropez, Designers Remix, Matinique

Standpunt van IC Companys over een leefbaar loon

We implementeren in onze internationale toeleveringsketen de gedragscode van BSCI (Business Social Compliance Initiative). Deze gedragscode verplicht ons tot het betalen van het wettelijk minimumloon. Dit wettelijk minimumloon zou moeten voorzien in de basisbehoeften van arbeiders en in een beschikbaar inkomen voor onvoorziene uitgaven.

We willen nadrukkelijk onderstrepen dat een holistische aanpak bij het streven naar een eerlijke beloning van arbeiders van essentieel belang is. In deze context is het belangrijk om zowel de kwalitatieve als de kwantitatieve aspecten van lonen mee te nemen (...) zoals de wijze van betaling, tijdige en formele betaling van lonen, het meewegen van vaardigheden en opleiding van arbeiders bij de bepaling van de lonen en een gelijke behandeling van fulltime-, parttime- en stukloonarbeiders.”

Wat wij zeggen

Net als Lidl, Aldi, WE en andere bedrijven heeft IC Companys de antwoorden van BSCI gewoon voor ons herhaald, zonder verder in te gaan op de kwesties. Er zijn heel weinig signalen waaruit blijkt dat het bedrijf zich inzet om het probleem van de lage lonen aan te pakken. Nergens blijkt uit de antwoorden die het bedrijf heeft verstrekt, dat het zich serieus inzet voor het verhogen van de lonen tot het niveau van een leefbaar loon.

Benchmarks voor leefbare lonen?

Nee.

Empowerment van arbeiders

IC Companys zegt: “Een gepaste informatievoorziening en de training van fabrieksarbeiders zijn verantwoordelijkheden van de fabrieksleiding, die volgens de gedragscode van BSCI verplicht zijn om aan deze vereisten te voldoen.”

Betrokkenheid en praktijken

IC Companys zegt: “Tijdens de gesprekken met onze leveranciers gebruiken we een scorekaart om de omstandigheden in de fabriek verbeteren. Het gaat daarbij om de beloning, maar ook om andere kwesties met betrekking tot verantwoord ondernemen.”

Over benchmarks voor leefbare lonen zegt IC Companys: “De berekening van een lokaal leefbaar loon is onderdeel van de BSCI-audit en gebeurt volgens de SA8000-methode. Deze methode wordt gebruikt voor het analyseren van het verschil tussen de huidige lonen en het leefbare loon (Gap-analyse) en voor de corrigerende actieplannen die na afloop van elke BSCI-audit aan de fabrieken worden verstrekt. Hierin staan de stappen die moeten worden ondernomen om de lonen op het niveau van een leefbaar loon te brengen.”

Samenwerking

IC Companys werkt samen met het Danish Ethical Trading Initiative (DIEH) voor het “stimuleren van de sociale dialoog als een belangrijk middel om de lonen te verbeteren”.

Strategie

IC Companys zegt: “Als gevolg van de afslanking van ons leveranciersbestand, de scorekaart en onze samenwerkingen met DIEH en de Sustainable Apparel Coalition gaan we op het gebied van lonen nog nauwer samenwerken met onze leveranciers.” Wat dit concreet inhoudt, werd niet verder toegelicht.

Productieoverzicht

Aantal leveranciers: IC Companys heeft hier geen informatie over verstrekt.

Voornaamste productielanden: China (63%), overige Aziatische landen (11%), Europa (24%), Afrika (2%).

IC Companys publiceert geen volledige, openbare lijst met namen en adressen van leveranciersfabrieken.

Onze opmerkingen

IC Companys toont heel weinig bewijs van werk op het gebied van het definiëren en betalen van een leefbaar loon voor de arbeiders in zijn toeleveringsketen. Zonder concreet bewijs is de beleidsbepaling dat lonen moeten voorzien in de basisbehoeften van arbeiders, niet meer dan een loze belofte. Wij vinden het erg teleurstellend dat het bedrijf zich herhaaldelijk verschuilt achter het lidmaatschap van BSCI als het gaat om belangrijke kwesties over de naleving van mensenrechten.

Volgens ons slaat BSCI de plank mis met zijn focus op “de kwalitatieve en de kwantitatieve aspecten” van lonen. Het is zeker belangrijk dat arbeiders tijdig worden betaald en ook dat hun lonen aansluiten bij hun vaardigheden, maar het grootste probleem is dat de meeste fabrieksarbeiders niet eens schoenen kunnen kopen voor hun kinderen. Tijdens de wereldwijde protesten in kledingproducerende landen wordt dan ook vooral een kwantitatieve loonsverbetering geëist. De focus op andere aspecten van lonen leidt af van het acute en dringende probleem van de armoede. Als leveranciers een lijst met twaalf maatregelen krijgen waarvan er één “Betaal meer” luidt, dan zullen ze eerst de andere elf dingen doen.

IC Companys geeft geen blijk van pogingen om zich met arbeiders, leveranciers of ngo’s in te zetten voor het verbeteren van de lonen of omstandigheden van arbeiders.

IC Companys moet zelf verantwoordelijkheid nemen voor zijn wereldwijde toeleveringsketen en investeren in initiatieven die ertoe leiden dat de rechten van alle arbeiders in die keten worden gerespecteerd.