Inditex

gepubliceerd 09-06-2014 21:20, Laatste wijziging: 28-08-2014 14:23
Merken: Zara, Bershka, Stradivarius, Pull & Bear, Massimo Dutti, Oysho, Zara Home, Lefties, Uterqüe

Stuur je mail naar colecciones@inditex.com

Of tweet je merk:

@ZARA volgens #checkjemerk van @schonekleren hebben jullie eerste stap gezet richting leefbaar loon. Hoe zit dat? #inditex bit.ly/1AXg8Um

Ons oordeel over Inditex

Geel: begin is gemaakt, bedrijven zijn begonnen met het verhogen van lonen, maar het is nog niet genoeg.
Lees het hele bedrijfsprofiel in ons rapport 'Loon naar werken?'

Inditex

Merken: Zara, Bershka, Stradivarius, Pull & Bear, Massimo Dutti, Oysho, Zara Home, Lefties, Uterqüe

Standpunt van Inditex over een leefbaar loon

Inditex zegt: “De lonen moeten altijd voldoende zijn om ten minste aan de basisbehoeften van de arbeiders en hun gezinnen te voldoen en aan alle andere die als redelijke extra behoeften kunnen beschouwd worden... In de internationale kaderovereenkomst die Inditex met IndustriALL heeft ondertekend, staat dat de vakbond met Inditex zal samenwerken om volledige naleving te garanderen van codes en normen, met inbegrip van artikel 5 van de ETI (Ethical Trading Initiative)-basiscode: ‘Er zal een leefbaar loon worden uitbetaald’... Inditex begrijpt dat een collectieve overeenkomst omtrent lonen die vrij werd onderhandeld tussen werkgevers en vrij verkozen vakbondsafgevaardigden, een fair wage-referentie vormt voor een bepaald(e) land/regio/stad/fabriek."

Wat wij zeggen

De betrokkenheid van Inditex om met de vakbonden te werken aan de verhoging van de lonen, zoals blijkt uit zijn Internationale Kaderovereenkomst, is lovenswaardig. Hoewel de focus op vrijheid van vereniging van harte welkom is, moet de focus op het verbeteren van de lonen worden verbeterd en uitgebreid als de arbeiders in de leveranciersfabrieken concrete verbeteringen in hun economisch welzijn willen zien.

Benchmarks voor leefbare lonen?

Inditex vermeldde benchmarks voor een aantal landen, waaronder Marokko, Spanje en Portugal. Voor Azië werden er geen benchmarks vastgelegd.

Empowerment van arbeiders

Inditex zegt: “De fabrikanten en leveranciers zorgen ervoor dat hun arbeiders, zonder onderscheid, van het recht op vrijheid van vereniging, lidmaatschap van vakbonden en collectieve onderhandelingen genieten. Er mogen geen vergeldingen voortvloeien uit de uitoefening van dit recht, en er mag geen enkele vergoeding of betaling aan de arbeiders aangeboden worden met het oog op de belemmering van het uitoefenen van die rechten. Ook werken zij aan een open en coöperatieve houding ten aanzien van de activiteiten van vakbonden. Vertegenwoordigers van de arbeiders moeten worden beschermd tegen elke vorm van discriminatie en zijn vrij om hun representatieve taken op hun werkplek uit te oefenen. Waar de rechten op vrijheid van vereniging en collectieve onderhandelingen worden beperkt door de wet, moeten de juiste kanalen worden ontworpen om een redelijke en onafhankelijke uitoefening van deze rechten te waarborgen.” Inditex promoot deze rechten proactief via trainingen en vergaderingen met lokale vakbonden in een aantal belangrijke productielanden, door middel van trainingen van de leveranciers inzake de vrijheid van vereniging, en door een garantie op het ‘vakverenigingsrecht’ af te kondigen in Turkije, Cambodja en India.

Betrokkenheid en praktijken

Inditex is begonnen met het aanpakken van de manier waarop het zijn toeleveringsketen beheert door het leveranciersbestand af te slanken, de productie te verhogen bij leveranciers met meer ethische praktijken, en maatregelen te nemen om de behoefte aan uitbesteding te verminderen. Hoewel het bedrijf ermee is begonnen de loonkosten in de prijsberekeningen op te nemen, is er geen betrokkenheid om de eigen prijzenpraktijken aan te pakken – een cruciale factor om een leefbaar loonniveau te kunnen bereiken. Inditex heeft nog geen duidelijke benchmarks voor leefbare lonen in zijn verschillende productielanden.

Samenwerking

Inditex heeft begrepen dat het belangrijk is om rond deze kwesties samen te werken. Het is de enige internationale kledingretailer die een internationale kaderovereenkomst met IndustriALL heeft getekend, de wereldwijde vakbond die kleding- en textielarbeiders vertegenwoordigt. Er werd bericht over een samenwerking met IndustriALL in Zuid-Amerika, Europa en het Verre Oosten. Inditex heeft ook samengewerkt met lokale vakbonden in Cambodja, Bangladesh, Turkije, Portugal, Brazilië en Spanje. Samenwerking met andere merken is ook een belangrijk onderdeel van de aanpak, zowel door zijn lidmaatschap in het Ethical Trading Initiative als binnen afzonderlijke proefprogramma’s.

Strategie

Inditex werkt aan een aantal proefprojecten die problemen aanpakken die fundamenteel verbonden zijn met lonen, waaronder de vrijheid van vereniging en kortlopende contracten. Inditex zegt dat het deelneemt aan een project in Turkije met Next en Arcadia: “Het programma is bedoeld om een duurzaam arbeidersvertegenwoordigingssysteem te realiseren of te verbeteren, om zo de sociale dialoog en de communicatie tussen de werkgever en de werknemers te versterken (...) (en) om de volledige productiviteit en efficiëntie te verbeteren vanuit het principe dat financiële voordelen gelijkwaardig gedeeld zullen worden...” Hierover zijn nog geen resultaten beschikbaar.

Inditex vermeldde ook een overeenkomst om met de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) samen te werken aan een aantal projecten, waaronder: “Een project om de IAO-verdragen over de volledige toeleveringsketen te verspreiden; en projecten voor een leefbaar loon; waarbij gekeken wordt naar de samenstelling van de loonkosten en de correcte berekening van leefbare lonen in verschillende sourcinglanden onder de IAO-bepalingen.” Deze projecten zijn nog niet van start gegaan. Hoewel Inditex het leefbaar loon heeft geïdentificeerd als “een van de belangrijkste prioriteiten voor de komende jaren”, heeft het bedrijf tot op heden geen algemene strategie gepubliceerd die specifiek betrekking heeft op een leefbaar loon, heeft het geen systematische benchmarking van leefbare loonnormen, en geen tijdgebonden betrokkenheid om de lonen te verbeteren tot een specifiek leefbaar loonniveau.

Productieoverzicht

Aantal leveranciers: 1.434 eerstelijnsleveranciers, 2.878 onderaannemers.

Voornaamste productielanden: Azië (42%), Europa en Marokko (55%), rest van de wereld (3%).

Inditex publiceert geen volledige, openbare lijst met namen en adressen van leveranciersfabrieken, maar er wordt wel een volledige lijst van de leveranciers aan de vakbonden verstrekt.

Opmerking over het aantal onderaannemers: Inditex zegt dat het de afgelopen jaren zijn leveranciersbestand met meer dan dertig procent heeft afgeslankt en dat het ookinterne transparantie over de toeleveringsketen heeft verbeterd. Het aantal leveranciers in onderaanneming is groot (en is toegenomen), omdat nu ook wasserijen, ververijen, verpakkingsfaciliteiten en andere eenheden worden meegerekend.

Onze opmerkingen

Inditex blijft zijn verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat arbeiders een leefbaar loon krijgen, combineren met zijn inzet voor vrijheid van vereniging. Hoewel we het er zeker mee eens zijn dat collectieve onderhandelingen tussen werkgevers en vakbonden een fundamenteel onderdeel vormen van het verbeteren en behouden van de lonen, berust deze aanpak op de aanwezigheid van sterke vakbonden op alle werkplekken en in alle landen. Dat is gewoon niet het geval in veel van de regio’s waar kledingproductie plaatsvindt. De langetermijnstrategie van vakbondsondersteuning moet aangevuld worden met het opdrijven van de lonen op korte termijn.

Inditex stelt dat het een vrij onderhandelde collectieve overeenkomst tussen werkgevers en verkozen vertegenwoordigers van de vakbonden als een fair wage beschouwt. We zijn het zowel eens als oneens met deze stelling. Natuurlijk moeten eventuele onderhandelde loonovereenkomsten gerespecteerd worden. Maar zelfs wanneer vakbonden bestaan, beschikken zij vaak niet over de politieke ruimte om op fabrieksniveau of in de nationale minimumloononderhandelingen echt leefbare lonen af te dwingen, vooral wanneer het uitgangspunt het minimumloon is, dat amper neerkomt op een kwart van het benodigde bedrag. De neerwaartse prijsdruk van internationale kopers laat geen ruimte aan arbeiders om te onderhandelen over een echt leefbaar loon, gebaseerd op hun werkelijke behoeftes.

Daarom is het essentieel dat Inditex benchmarks ontwikkelt op basis van de werkelijke kosten van de arbeiders voor hun levensonderhoud, en ervoor zorgt dat deze worden opgenomen in de prijzen die aan de fabrieken betaald worden. We hopen dat het werk met de IAO over de “correcte berekening van leefbare lonen in verschillende sourcinglanden” Inditex zal helpen om deze belangrijke stap te zetten.

Het ontwikkelen van benchmarks kan en mag geen afbreuk doen aan het werk van de vakbond. In feite kan de wetenschap dat de belangrijkste kopers zich inzetten voor het bepalen van een leefbaar loon, de vakbonden helpen bij het stellen van looneisen die aan de werkelijke behoeften van de arbeiders voldoen en die ruimte scheppen voor onderhandelingen.

We vonden het schokkend om te zien dat de benchmarks voor leefbare lonen die Inditex verstrekte (enkel voor Europa en Marokko) heel laag waren – amper boven het minimumloon.

Inditex heeft ook geen strategie om het probleem van hongerlonen aan te pakken op plaatsen waar vakbonden nog niet goed ingeburgerd zijn. Inditex zou zeker de lonen op korte termijn kunnen proberen te verbeteren, parallel met zijn programma voor vakbondsrechten.

Dit zou een duidelijke, tijdgebonden strategie vergen voor het bereiken van een leefbaar loonniveau in zijn belangrijkste leveranciersfabrieken in grote productielanden.

Inditex kan inspanningen aantonen om andere gerelateerde kwesties aan te pakken, zoals thuiswerk en kortlopende contracten, en heeft bewezen dat het bereid is om samen te werken met strategische stakeholders om proefprojecten op te zetten. Dat is geweldig. Helaas is Inditex tot op heden niet bereid geweest om zich te zetten voor het Asia Floor Wage-voorstel. Dat is teleurstellend. Gezien zijn inzet en betrokkenheid en zijn grote koopkracht in belangrijke Asia Floor Wage-landen, zou Inditex een goede kandidaat zijn om met de betrokken vakbonden samen te werken en om de implementatie van de Asia Floor Wage-benchmark uit te testen.