Levi Straus & Co

gepubliceerd 09-06-2014 21:20, Laatste wijziging: 28-08-2014 14:27
Merken: Levi’s, Dockers, Denizen, Signature by Levi Strauss & Co.
Levi Straus & Co

Levi's logo

Stuur je e-mail via het formulier op http://www.levi.com/NL/en_GB/customer-service/contact

Of tweet je merk:

@LEVIS volgens #checkjemerk v @schonekleren willen jullie niks zeggen over de hongerlonen v kledingarbeiders. Hoe zit dat? bit.ly/1AXg8Um

Ons oordeel over Levi's: 

Blauw: niets te vertellen, bedrijven die niet reageerden op onze vragen.
Lees het hele bedrijfsprofiel in ons rapport 'Loon naar werken?'

Levi Strauss & Co.

Merken: Levi’s, Dockers, Denizen, Signature by Levi Strauss & Co.

Let op: Dit bedrijf heeft niet gereageerd op de vragen in onze enquête en dit profiel is geschreven met behulp van publiekelijk beschikbare informatie.

Standpunt van Levi Straus & Co. over een leefbaar loon

Levi Strauss & Co (LS&Co) gelooft dat iedereen die werkt, recht heeft op een loon dat voor een voldoende hoge levensstandaard zorgt om hun eigen gezondheid en welzijn, en die van hun gezin, te waarborgen, met inbegrip van voeding, kleding, huisvesting en geneeskundige zorg en noodzakelijke sociale diensten.”

Inzake lonen staat er in de Algemene Voorwaarden van LS&Co dat zij “alleen zaken doen met partners die lonen en voordelen uitbetalen die voldoen aan alle toepasselijke wetgeving en aan de geldende lokale productie- of industrienormen.”

Wat wij vinden

Levi Stauss & Co’s nieuwe strategie inzake onder meer economical empowerment mist enige echte betrokkenheid om de lonen te verhogen – wat arbeiders het meest nodig hebben. Gezondheidszorg, wiskundeklassen en maaltijdprogramma’s zijn allemaal prima initiatieven, maar er zou aan deze behoeften kunnen worden voldaan als er een leefbaar loon uitbetaald zou worden.

LS&Co moet dit opnieuw evalueren en zijn beleid hierop aanpassen.

Benchmarks voor leefbare lonen?

Nee.

Empowerment van arbeiders

LS&Co zegt: “(We) staan volledig achter het recht van de arbeider om lid te worden van organisaties van zijn of haar eigen keuze, of deze op te richten, met inbegrip van vakbonden.”

LS&Co vermeldt succesvol werk in Cambodja, Haïti en Mexico, samen met NGO’s en vakbonden om schendingen van de vrijheid van vereniging en problemen met het fabrieksmanagement aan te pakken. LS&Co-beoordelaars verstrekken soms trainingen aan arbeiders over kwesties zoals de vrijheid van vereniging, en soms sponsort de Levi Strauss Foundation daarvoor lokale NGO’s. Er worden leveranciersvergaderingen en trainingen gehouden om onderwerpen zoals de vrijheid van vereniging te bespreken.

LS&Co heeft een klachtenprocedure, waar auditors tijdens assessments informatie over verstrekken en hun contactgegevens aan de arbeiders en/of vertegenwoordigers van de vakbonden verstrekken. Auditors en directe managers zijn verantwoordelijk voor het overhandigen van de arbeidersklachten.

Betrokkenheid en praktijken

LS&Co zegt dat het werkt “aan de verbetering van onze businesspraktijken die een impact hebben op de sociale prestaties van leveranciers en aan de implementatie van programma’s die wederzijdse voordelen bieden voor Levi Strauss & Co en onze leveranciers.” Dat omvat voornamelijk “leveranciersproductiviteitsprogramma’s om de kwesties van werkuren en lonen te verbeteren."

Samenwerking

LS&Co zegt: “In een globale competitieve economie kunnen we de lonen niet eenzijdig verhogen. We moeten nauw samenwerken met vakbonden, vakverenigingen en andere stakeholders om uit te zoeken hoe we in de industrie de lonen kunnen verhogen. We kijken ernaar uit om met onze stakeholdergroep een stevige dialoog over dit onderwerp te voeren, om mogelijke oplossingen te vinden die we in de nieuwe Algemene Voorwaarden kunnen uittesten.” Het was niet duidelijk hoe LS&Co deze verbintenissen gebruikt om de lonen te verhogen. LS&Co is geen lid van een multi-stakeholderinitiatief voor een leefbaar loon. Het neemt wel deel aan Better Factories Cambodia en steunt de Better Work-programma’s van de Internationale Arbeidsorganisatie in Haïti, Indonesië, Lesotho, Nicaragua en Vietnam.

Strategie

LS&Co heeft in 2011 een nieuwe aanpak gelanceerd genaamd “Verbetering van het arbeiderswelzijn” en is in 2012 begonnen dit te implementeren door middel van proefprojecten in Cambodja, Bangladesh, Egypte, Haïti en Pakistan. De strategie, gebaseerd op de VN-millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling, spits zich op vijf domeinen toe: “economische empowerment, een goede gezondheid en welzijn van het gezin, gelijkheid en acceptatie, onderwijs en professionele ontwikkeling, en toegang tot een veilige en gezonde omgeving.” Het economische empowerment-aspect van de strategie is nog in ontwikkeling. De eerste stap was om de prioritaire behoeften van arbeiders te identificeren. Uit een gerelateerde studie in 2013 bleek dat een eerlijk loon bovenaan de lijst stond. LS&Co zegt dat de volgende stap van zijn strategie het bepalen van vooruitgangsindicatoren is; om programma’s in fabrieken te ontwikkelen, samen met zijn leveranciers, om te werken aan de behoeften van de arbeiders; en om samen te werken met stakeholders uit de industrie, lokale NGO’s en andere retailklanten op de pilotlocaties. Hierover was verder geen gedetailleerde informatie beschikbaar.

Productieoverzicht

Aantal leveranciers: 619 leveranciers in 40 landen.

Voornaamste productielanden: China (34%), India (9%), Argentinië (5%), Italië (5%), Vietnam (5%), Sri Lanka (4%), Mexico (4%), Turkije (4%), Portugal (3%), Thailand (3%), Cambodja (2%), Japan (2%), Zuid-Korea (2%), Bangladesh (2%), Dominicaanse Republiek (2%), Verenigde Staten (2%).

LS&Co publiceert een volledige, openbare lijst met namen en adressen van leveranciersfabrieken.

Onze opmerkingen

LS&Co doet zeer weinig om de loonkwesties rechtstreeks in de toeleveringsketen aan te pakken, wat teleurstellend is. De geringe mate waarin de onderneming zich bemoeit met leveranciers, gericht op “de verbetering van het welzijn van de arbeiders”, is gebaseerd op een return on investment-benadering en kijkt meestal naar resultaten in termen van productiviteitstijging. Dit kan een goede stimulans vormen om leveranciers bij dergelijke programma’s te betrekken, maar het huidige werk lijkt geen directe invloed te hebben op de arbeiderslonen. Er zijn geen concrete cijfers die aantonen of lonen door dit initiatief worden verbeterd.

De focus van de nieuwe wellnessstrategie van LS&Co lijkt de plank mis te slaan. Bedrijven mogen natuurlijk liefdadigheidswerk doen in landen waar ze hun goederen aankopen, maar dit neemt niet weg dat ze ervoor verantwoordelijk zijn dat de basismensenrechten worden nageleefd. Het lijkt erop dat de inspanningen zich focussen op gezondheidzorg, wiskundeklassen en gratis maaltijden. Dat zijn weliswaar zaken die de arbeiders allemaal nodig hebben, maar eerst moet er gewerkt worden aan de vrijheid van vereniging en het recht op een leefbaar loon.

Veel van de programma’s in dit profiel werden ontwikkeld en gefinancierd door de Levi Strauss Foundation, waarvan het bedrijf zegt dat het ‘pionierswerk’ verricht voor LS&Co. Wij krijgen de indruk dat deze stichting, in ruil, vermijdt dat er vragen gesteld worden over de corebusiness-praktijken van het bedrijf door een onderscheid te maken tussen de ethische praktijken en de zakelijke beslissingen. Voor ons is maatschappelijk verantwoord ondernemen niet het werk van liefdadigheidsstichtingen, maar eerder iets dat in een businessmodel moet worden ingebakken. Er werd weinig bewijs gevonden van acties in verband met de inkooppraktijken.

Hoewel LS&Co het concept van een leefbaar loon ondersteunt, lijkt het bedrijf niet in staat om enige acties te tonen om dat cijfer te helpen bepalen. Het bedrijf zegt dat, omdat er geen internationaal erkende benchmark of consensus tussen de merken bestaat, het onmogelijk is om verder te gaan. Daarop antwoorden wij dat het debat geëvolueerd is. De Asia Floor Wage heeft in 2009 een bedrag vastgelegd dat bepaalt wat een leefbaar loon betekent in termen van koopkracht, en sindsdien zijn diverse genuanceerde systemen ontwikkeld die bedrijven de mogelijkheid geven om de lonen van hun leveranciers te vergelijken met een reeks benchmarks, en dus om de vooruitgang te meten. Dit excuus om niet betrokken te zijn bij het proactief evalueren en bepalen van een leefbaar loon en om dus geen stappen te moeten nemen om dat uit te betalen, is niet langer geldig. We hopen dat LS&Co dit kan integreren en kan beginnen met het meten van de vooruitgang aan de hand van een echte benchmarking.

We zouden graag meer bewijs zien dat LS&Co de verantwoordelijkheid op zich neemt voor zijn eigen businesspraktijken, inclusief prijsstelling, en praktische stappen neemt om de vrijheid van vereniging te ondersteunen in zijn leveranciersfabrieken, en met anderen samenwerkt aan programma’s voor het daadwerkelijk realiseren van meetbare veranderingen voor de arbeiders die de producten van Levi Strauss maken.