Nike

gepubliceerd 09-06-2014 21:20, Laatste wijziging: 28-08-2014 14:57
Merken: Nike, Nike Golf, Jordan, Hurley, Converse

Stuur je e-mail via het contactformulier

Of tweet je merk

@Nike volgens #checkjemerk erkennen jullie noodzaak leefbaar loon maar doen jullie hier weinig aan. Hoe zit dat? bit.ly/1AXg8Um

Ons oordeel over Nike: 

Rood: kan beter, bedrijven die de noodzaak van een leefbaar loon onderkennen, maar er nauwelijks iets voor doen.
Lees het hele bedrijfsprofiel in ons rapport 'Loon naar werken?'

Nike

Merken: Nike, Nike Golf, Jordan, Hurley, Converse

Standpunt van Nike over een leefbaar loon

Wij steunen lopende werkzaamheden om lonen te bestuderen en hun impact op arbeiders en gemeenschappen te begrijpen. Nike gelooft sterk dat de verantwoordelijkheid voor duurzame systeemverandering door overheden, producenten, NGO’s, merken, vakbonden en fabrieksarbeiders gedeeld moet worden. We blijven ons inzetten om nauw samen te werken met onze contractfabrieken en te investeren in hun vermogen om de vereisten van de Gedragscode van Nike te kunnen naleven en om aan de gezondheids- en veiligheidsbehoeften te voldoen van de arbeiders die ze tewerkstellen.”

Wat wij vinden

Nike steunt het principe van een leefbaar loon, maar in de praktijk wordt nog steeds weinig gedaan om de lonen te verhogen tot boven het minimumniveau.

Benchmarks voor leefbare lonen?

Nee.

Empowerment van arbeiders

Nike heeft het Freedom of Association Protocol in Indonesië ondertekend en nam deel aan zijn ontwikkeling. Nike geeft ook een “(...) Human Resources Management-trainingprogramma, dat training over de vrijheid van vereniging inhoudt.” Tot nu toe werd het in 76 fabrieken in Vietnam, China, Indonesië, Sri Lanka, India en Thailand gegeven, wat overeenkomt met 422.000 arbeiders. Nike heeft een beleid over kortlopende contracten dat het gebruik van zulke contracten (die vaak als een obstakel voor vrijheid van vereniging gebruikt worden) beperkt tot 15 procent van de arbeidskrachten.

Betrokkenheid en praktijken

Nike gebruikt een rangschikkingssyteem voor leveranciersprestaties als onderdeel van zijn inkoopbeslissingen dat arbeidsnormen omvat. Leveranciers krijgen incentives om zich hoger te rangschikken binnen dit systeem, met inbegrip van voorkeursbestellingen en toegang tot training. Nike werkt er ook aan aankopen te doen bij fabrieken die beantwoorden aan de Fair Wage Assessment-criteria. Dit zal gebeuren onder de vorm van een nieuwe audittool.

Als antwoord op de vraag of er rekening gehouden wordt met de kosten van een leefbaar loon in de prijsberekening van het bedrijf, zei Nike: “Ja, ons kostprijsberekeningsmodel omvat wettelijke vereiste loonniveaus zoals vereist in onze Gedragscode.”

Nike heeft geen benchmarks voor een leefbaar loon.

Samenwerking

In samenwerking met de Fair Wage-werkgroep van de Fair Labor Association zegt het bedrijf: “Nike begint ook samen met fabrieken uit te zoeken hoe zij de lonen van de arbeiders kunnen verhogen en tegelijkertijd een financieel competitieve onderneming kunnen blijven. Wij kennen de oplossing hiervoor niet, maar we werken samen met niet-gouvernementele organisaties, academici, fabrieken en andere bedrijven om uit te zoeken hoe dit kan werken.”

Strategie

Naast de vermelde betrokkenheid in Fair Wage Assessment, heeft Nike “naar zijn toeleveranciers de verwachting gecommuniceerd dat zich commiteren om een proces te ontwikkelen en te implementeren dat het belonen van werknemers (lonen en voordelen) geleidelijk verhoogt, om uiteindelijk aan de basisbehoeften van de werknemers te voldoen, met inbegrip van een vrij besteedbaar inkomen.”

Productieoverzicht

Aantal leveranciers: 774 eerstelijnsleveranciers.

Voornaamste productielanden: Nike produceert in 42 landen over de hele wereld. Zie deze link voor de volledige kaart.

Nike publiceert een volledige, publieke lijst met namen en adressen van leveranciersfabrieken.

Onze opmerkingen

Het langetermijnplan van Nike om de lonen te verhogen, lijkt te zijn dat er van leveranciers verwacht wordt dat zij de leiding zullen nemen. Dat zal niet werken. Het tijdperk waarin het voldoende was om een leveranciersfabriek gewoon een gedragscode te geven en te verwachten dat alles wat erin stond uitgevoerd zou worden, ligt al lang achter ons. Zelfs met aankoopsystemen die de leveranciers aanmoedigen om de lonen te verhogen, zal de neerwaartse prijsdruk altijd winnen. Daarom hebben we consistent gezegd dat merken interne benchmarks voor leefbare lonen moeten aannemen en genoeg moeten betalen om leveranciers de mogelijkheid te geven dat bedrag aan de arbeiders te betalen. Deze betrokkenheid bij ingebouwde prijsstijgingen is vitaal. Tot nu toe heeft Nike nagelaten dit te doen.

Nike heeft wat werk verricht aangaande zijn kortlopende contractenbeleid, en dat is goed. Deze contracten vormen in veel landen een barrière voor werknemersvoordelen en -rechten, en een duidelijke boodschap over het beperken van het gebruik van dergelijke contracten is belangrijk voor de vele vakbonden waarmee wij samenwerken. Wij hopen dat Nike verder zal werken aan het implementeren van dit beleid binnen zijn leveranciersbasis en de lessen daaruit zal delen. Nike heeft het Indonesia Protocol ondertekend, wat een zeer goede zaak is. Werk om dit te implementeren en zijn doeltreffendheid op te volgen, moet de basis vormen van het werk om de lonen in Indonesië te verbeteren.

Acties inzake Fair Wage Assessments werden op een aantal plaatsen vermeld. We zijn blij dat Nike het debat aangaat over de betekenis van een fair wage, maar we hopen dat dit Nike niet zal afleiden van het belangrijkste probleem: het feit dat de arbeiders momenteel aanzienlijk minder betaald krijgen dan het bedrag dat nodig is om waardig te kunnen leven. Het Fair Wage Assessment kent evenveel waarde toe aan een aantal kwesties inzake ‘de manier waarop de lonen uitbetaald worden’ en kwesties inzake ‘hoeveel het loon bedraagt’. Voor ons, en voor arbeiders die wereldwijd protesteren, is dat laatste altijd immens veel belangrijker. Als leveranciers een lijst met twaalf maatregelen krijgen waarvan er één “Betaal meer” luidt, dan zullen ze eerst de andere elf dingen doen. Terwijl Nike zijn werk hieromtrent verderzet, willen we het bedrijf aanmoedigen om rekening te houden met deze prioriteit.