Primark

gepubliceerd 09-06-2014 21:20, Laatste wijziging: 28-08-2014 14:40
Merken: Primark, Atmosphere, Cedarwood State, B&W, Denim Co., Love to Lounge, Young Dimension, No Secret, Ocean Club, Secret Possessions
Primark

Primark logo

Stuur je e-mail via het contactformulier op http://www.primark.com/nl/customer-service/contact-us

Of tweet je merk:

@Primark vlgns #checkjemerk @schonekleren staat leefbaar loon kledingarbeiders op agenda maar is er nog niks gedaan.Hoe zit dat? bit.ly/1AXg8Um

Ons oordeel over Primark: 

Oranje: enig initiatief, er wordt wel gewerkt aan een leefbaar loon, maar overtuigend is het niet.
Lees het hele bedrijfsprofiel in ons rapport 'Loon naar werken?'

Primark

Merken: Primark, Atmosphere, Cedarwood State, B&W, Denim Co., Love to Lounge, Young Dimension, No Secret, Ocean Club, Secret Possessions

Standpunt van primark over een leefbaar loon

Wij gaan akkoord met het principe dat een leefbaar loon de basisbehoeften zou moeten dekken, evenals een vrij besteedbaar inkomen en spaargeld moet verstrekken en moet toelaten om voor anderen in het gezin te zorgen. Wij erkennen de inherente uitdagingen bij het bepalen en berekenen van een bedrag voor een leefbaar loon, en zijn tot de conclusie gekomen dat de onderhandelde benadering de meest praktische en duurzame benadering blijft, en we ondersteunen daarom de ontwikkeling van volwassen industriële relaties om dit te verwezenlijken.”

Wat wij vinden

Wat Primark antwoordde, betuigt van echt werk dat de lonen zal verbeteren voor de arbeiders die zijn kleren maken, evenals van een sterke betrokkenheid en sterke praktijken. Op strategieniveau bevinden de projecten zich echter nog op piloot- of onderzoeksniveau en steunt het sterk op de basiscode van het Ethical Trading Initiative (ETI) in plaats van op langetermijnbouwblokken om tot de betaling van een leefbaar loon te komen.

Benchmarks voor leefbare lonen?

Nee.

Empowerment van arbeiders

Primark zegt: “Wij erkennen het belang van VvV (vrijheid van vereniging) volledig als een emanciperend recht van arbeiders om een leefbaar loon te verdienen en hebben dit als een fundamenteel element in onze strategie opgenomen. Dit bouwt verder op het werk dat we tot nu toe uitgevoerd hebben om de complexiteiten van de vrijheid van vereniging, het spectrum van de benaderingen, de onderliggende wettelijke contexten en de rollen en verantwoordelijkheden van de stakeholders, met inbegrip van Primark, als verantwoordelijke retailers te begrijpen.”

Primark heeft een onderzoek ingesteld over wat goede VvV-praktijken zijn, “in overleg met TUC (de internationale vakbond 'Trades Union Congress'), ITGLWF (nu deel van IndustriALL Global Union), IAO (Internationale Arbeidsorganisatie), auditbedrijven en andere experts”, en hoopt dit te gebruiken om benchmarks te bepalen.

Primark zegt dat het “verschillende proefprojecten heeft die training over vrijheid van vereniging voor arbeiders inhouden.” Het voert sinds 2009 een project uit in India dat arbeiders informeert over “werkplaatsrechten, arbeidswetten, vakbonden en vrijheid van vereniging.” Dit werd gegeven in niet-fabrieksgebonden discussiegroepen in samenwerking met de NGO SAVE (Social Awareness and Voluntary Education).

Primark werkt aan de ontwikkeling van klachtenlijnen in Noord-India en Bangladesh Er bestaat al een klachtenlijn in Zuid-India.

Betrokkenheid en praktijken

Primark zegt: “Onze huidige focus ligt op het consolideren van onze leveranciersbasis, met als doel onze relatie met de bestaande strategische leveranciers te versterken en sterke relaties te ontwikkelen met de nieuwe leveranciers die aantonen dat ze in staat zijn om hun bedrijf efficiënt uit te bouwen en tegelijkertijd proactief belangrijke prestatiekwesties aan te pakken, met inbegrip van ethische handelkwesties.”

Primark heeft een rangschikkingssysteem voor fabrieken dat “kopers in staat stelt om de prestaties van leveranciers constant te evalueren met betrekking tot alle aspecten van onze gedragscode met inbegrip van lonen, en om de productie te verplaatsen naar de leveranciers die verbeterde en duurzame ethische prestaties kunnen aantonen.” Het werkt ook aan de ontwikkeling van een scorekaartsysteem om inkopers nog beter te kunnen helpen. Primark zegt dat: “Open kostprijsberekening met leveranciers steeds meer de norm wordt binnen onze industrie. We hebben kostenmodellen voor alle producttypes ontwikkeld die duidelijkheid bieden over de kosten voor een fabriek, met inbegrip van de arbeidskosten en de vaste kosten (…) Op die manier hebben we zicht op de betaling van eerlijke lonen aan fabrieksarbeiders op alle productielocaties.”

Samenwerking

Primark is lid van het ETI, en neemt met andere ETI-leden deel aan de acties over een leefbaar loon. Primark heeft met IndustriALL en IndustriALL Bangladesh Council samengewerkt aan korte- en langetermijncompensaties voor de slachtoffers van Rana Plaza – hoewel dit geen loongerelateerd werk is.

Strategie

Primark werkt, samen met verschillende consultants, overheidsinstanties en producentenverenigingen, aan proefprojecten in zeven fabrieken in Bangladesh en China. Projecten die focussen op behoeften van arbeiders, training en hulp inzake productiviteitsverbeteringen, human resources, naleving, arbeider-managementdialoog en onderhandelingen, en conflictoplossing op de werkplek.” Er werden geen resultaten meegedeeld in termen van effectieve loonsverhogingen. Primark zegt dat dit komt omdat de resultaten van fabriek tot fabriek verschillen: “In de ene fabriek onderhandelden de arbeiders tot drie keer toe over stijgingen in stukloonprijzen dankzij de vaardigheden en de training die ze in het proefproject gekregen hadden. Op dezelfde manier introduceerde een andere fabriek een bonussysteem waarbij 1 procent van de winst onder alle arbeidskrachten verdeeld wordt.” Primark zegt: “Primark werkt aan de ontwikkeling van een holistische strategie om naar de lonen te kijken, met afzonderlijke benaderingen voor elk land. De strategie baseert zich op onze proefprogramma’s en op het onderzoek dat tijdens de laatste twee jaar verricht werd, en zal zich focussen op, maar niet beperken tot, fundamentele onderwerpen zoals empowerment van arbeiders, fabrieksverbeteringen, betrokkenheid van stakeholders en benchmarks voor leveranciersprestaties.”

Productieoverzicht

Aantal leveranciers: Primark heeft hier geen informatie over verstrekt.

Voornaamste productielanden: Primark heeft hier geen informatie over verstrekt.

Primark publiceert geen volledige, openbare lijst met namen en adressen van leveranciersfabrieken.

Onze opmerkingen

Primark is lid van ETI en de betrokkenheid bij een leefbaar loon staat in zijn gedragscode vermeld, maar het bedrijf heeft nog steeds niet gedefinieerd wat dit betekent op het vlak van de bedragen voor de werkelijke lonen en hoe het kan controleren of dit uitbetaald wordt aan de arbeiders die zijn kleren maken. Voor een bedrijf dat veel te bewijzen heeft als het zegt dat het zijn arbeiders niet uitbuit door zijn spullen zo goedkoop te verkopen, heeft het nog veel werk voor de boeg. Primark zegt dat zijn benadering van de betaling van een leefbaar loon gebaseerd is op de “onderhandelde benadering”, wat betekent dat het de vakbonden ondersteunt om betere lonen te onderhandelen. Er werd echter weinig bewijs geleverd van samenwerking of overleg met lokale vakbonden, of van werk met internationale vakbonden buiten de ramp in Bangladesh om. Zijn onderzoek om een goede praktijkennorm inzake de vrijheid van vereniging te ontwikkelen klinkt goed, maar zonder stevig plan of tijdsbestek om dit te implementeren. Wij verwachten hier in de toekomst meer details over te horen.

Primark zegt dat er “inherente uitdagingen” kleven aan het berekenen van het juiste bedrag van een leefbaar loon en dat het daarom gekozen heeft voor een onderhandelde benadering. Voor ons is het geen of/of- maar een en/en-situatie. Voor elke betrokkenheid bestaat de dringende nood om een doel te bepalen, want hoe weet je, als je geen bedrag aan je betrokkenheid verbindt, of je het doel bereikt hebt? Betrokkenheid bij een leefbaar loon kan alleen een effectieve prestatie-indicator zijn als deze meetbaar is. De onderhandelde benadering is de ‘hoe’ van het realiseren van een leefbaar loon, en het bepalen van het bedrag is de ‘wat’. Als een van de twee ontbreekt, heeft de betrokkenheid geen zin. Wij hopen dat Primark dit in overweging neemt en zal werken aan het aannemen van een leefbaar loon norm – zoals de Asia Floor Wage.

Primark gaf aan dat het begint te werken aan open costings met leveranciers. Dit is een stap in de goede richting. Transparantie over de kosten van arbeid voor elk product zal de basis leggen om een juist bedrag voor een leefbaar loon in de prijsstelling op te nemen. Primark heeft op dit moment geen strategie om een leefbaar loon te realiseren. De verschillende vermelde proefprojecten geven weinig informatie over echte loonsverbeteringen en geen aanwijzingen van plannen om de in andere delen van de toeleveringsketen geleerde lessen toe te passen, en dat is ontgoochelend. Primark vertelde ons op het laatste moment dat het aan een strategie aan het werken is. We kijken ernaar uit om in de toekomst meer te lezen over de voortgang van het bedrijf.