Puma

gepubliceerd 09-06-2014 21:20, Laatste wijziging: 28-08-2014 14:59
Merken: Puma, Cobra Golf, Tretorn
Puma

Puma logo

Stuur je e-mail naar jobs.benelux@puma.com

Of tweet je merk

@PUMA vlgns #checkjemerk @schonekleren staat leefbaar loon kledingarbeiders op agenda maar is er nog niks gedaan.Hoe zit dat? bit.ly/1AXg8Um

Ons oordeel over Puma: 

Oranje: enig initiatief, er wordt wel gewerkt aan een leefbaar loon, maar overtuigend is het niet.
Lees het hele bedrijfsprofiel in ons rapport 'Loon naar werken?'

Puma

Merken: Puma, Cobra Golf, Tretorn

Standpunt van Puma over een leefbaar loon

Het verbeteren van de lonen van de fabrieksarbeiders in de toeleveringsketen van PUMA blijft cruciaal in het garanderen van een duurzame verbetering van de werkplek... PUMA onderschrijft geen enkele specifieke definitie van een leefbaar loon gezien de uiteenlopende definities en formuleringen die de laatste decennia verstrekt werden.”

Wat wij vinden

Puma werkt aan een aantal verschillende kwesties. Het heeft een geloofwaardige referentie voor een leefbaar loon (de Asia Floor Wage) aangenomen als onderdeel van zijn loonschaalbenadering. Er moet echter nog heel wat bereikt worden inzake de strategie over de manier waarop dit bij de leveranciers doorgevoerd moet worden – productiviteit is niet voldoende.

Benchmarks voor leefbare lonen?

Ja.

Empowerment van arbeiders

Puma zegt : “PUMA heeft het FOA (Freedom of Association)-protocol in Indonesië ondertekend. Dat vereist van merken die het ondertekenen dat zij hun leveranciers ondersteunen om de overeengekomen FOA-praktijken door te voeren, om te garanderen dat de fabrieksarbeiders de vrijheid hebben om vakbonden op te richten en zich te organiseren.” Puma hangt posters over FOA op in zijn leveranciersfabrieken; er wordt door de inkoopkantoren en -medewerkers een zakboekje aan de arbeiders uitgedeeld; er wordt een briefing gegeven aan nieuwe arbeiders waarin FOA besproken wordt; en er wordt een jaarlijkse training aangemoedigd. Puma beschikt ook over een klachtenmechanisme.

Er werd gedetailleerde informatie verstrekt over een aantal trainingen voor leveranciers en arbeiders, met inbegrip van informatie over FOA. Deze werden in samenwerking met verschillende vakbonden en bedrijfspartners gegeven. Er werd in Indonesië een training over arbeidsrecht en nationale loonbepalingsmechanismen aan vakbondsleiders gegeven.

Betrokkenheid en praktijken

Puma gebruikt een loonschaalmethodologie waarin de Asia Floor Wage-referentie is opgenomen om de voortgang inzake de betaling van een leefbaar loon op te volgen. Dit was gebaseerd op een project, het Jo-In-project, dat een aantal jaren geleden is beëindigd. Er werd geen actie inzake prijsstelling vermeld. Puma beschikt over een classificatiesysteem voor leveranciers dat rekening houdt met social compliance en invloed heeft op zijn aankoopbeslissingen. Dit systeem wordt momenteel geüpdate, zegt Puma. “(...) We zijn incentives aan het inbouwen voor diegenen die consistente loonpraktijken vertonen die boven het minimumloon liggen.”

Samenwerking

Puma werkt met de Fair Labor Association en het Fair Wage Network. Er werden diverse partnerschappen met vakbonden vermeld aangaande specifieke initiatieven. Puma heeft het Indonesia Protocol ondertekend.

Strategie

Puma-projecten: human resource-management in China. Werk is gericht op productiviteitsverbetering en human-resource-managementtechnieken. Omvang: er waren hierbij twaalf fabrieken betrokken. In partnerschap met Impactt. Impactt: De loonschalen lijken aan te tonen dat het nettoloon in 2012 in China boven het Asia Floor Wage-bedrag lag, na overuren en voordelen.

Human resource-management in Vietnam en Cambodja. Het project “streeft ernaar de human resource-managementsystemen in PUMA-fabrieken te verbeteren.” Omvang: zestien fabrieken. Geleverd in partnerschap met het Better Work-programma van de Internationale Arbeidsorganisatie.

Fair Wage Network. 28 fabrieken zullen ‘draaiboeken’ ontwikkelen gebaseerd op de Fair Wage-methodologie, drie fabrieken in Indonesië zullen specifieke technische ondersteuning krijgen om de lonen te verhogen. Puma zegt dat deze verschillende projecten zijn Better Wage-programma vormen: “Het doel van dit Better Wage-programma is om in 2015 eerlijkere loonstructuren duurzaam te implementeren bij selecte leveranciers. Het programma garandeert niet dat de arbeiders bij de geselecteerde leveranciers een hoger loon zullen krijgen, maar werkt aan eerlijkere verloningsstructuren en -praktijken.”

Productieoverzicht

Aantal leveranciers: 203 eerstelijnsleveranciers.

Voornaamste productielanden: China (33%), Vietnam (21%), Indonesië (10%), Turkije(10%), overige (26%).

Puma publiceert een volledige, openbare lijst met namen en adressen van leveranciersfabrieken.

Onze opmerkingen

Puma werkt aan het verbeteren van de lonen in zijn toeleveringsketen, maar heeft nog een lange weg te gaan voordat het tot een coherente strategie komt om een leefbaar loon te betalen aan de arbeiders die zijn producten maken. De gedragscode van Puma stelt dat de beloning “de basisbehoeften en alle voordelen opgelegd door de wet moet naleven”, maar zegt niets over het standpunt van het bedrijf over het vereiste loon om een familie te onderhouden. De handleiding voor leveranciers stelt dat goede praktijken inzake lonen betekent dat “de fabriek meer betaalt dan het minimumloon”. Wij hopen dat deze handleiding ambitieuzer wordt.

Hoewel het goed is dat Puma de Asia Floor Wage (een definitie ontwikkeld in Azië door vakbonden en arbeiders) heeft erkend, is het niet duidelijk hoe deze referentie binnen het bedrijf gebruikt wordt. Als een loonschaalbenadering nuttig wil zijn, moet deze geïntegreerd worden in al het sourcing- en compliancewerk dat Puma doet. Tot op heden lijkt het gewoon een extraatje te zijn. Puma heeft het Indonesia Protocol ondertekend, en dat is geweldig. Acties om dit te implementeren en zijn doeltreffendheid te controleren, moeten aan de basis liggen van het werk om de lonen in Indonesië te verbeteren.

We zijn bezorgd over het feit dat Puma zegt dat het Better Wage-programma “niet garandeert dat arbeiders bij geselecteerde leveranciers hogere lonen zullen krijgen”. Voor ons gaan “eerlijkere verloningsstructuren” (dat zijn ook de woorden van het Fair Wage Network) intrinsiek over lonen die hoog genoeg zijn om van te leven. Dat moet betekenen dat de lonen stijgen, niet gewoon dat de arbeiders dezelfde bedragen uitbetaald krijgen op een ‘eerlijkere’ manier. Het Better Wage-programma focust zich grotendeels op productiviteitsverbeteringen, en het aanmoedigen van een dialoog tussen de arbeiders en het management. Dat is allemaal goed en wel, maar we zijn sceptisch over in hoeverre productiviteitsverbeteringen de lonen zullen verhogen in landen zoals Vietnam of Indonesië, waar de kloof tussen het minimumloon en het leefbaar loon enorm is. Er werd niet duidelijk aangegeven of Puma bereid is meer te betalen om loonsverhogingen te dekken, of over hoe dit een rol speelt in zijn langetermijnstrategie. Puma zegt: “We zijn momenteel onze kostenmethodologie aan het verfijnen om te evalueren hoe de normen op naleving beter geïntegreerd kunnen worden.” Zonder dit zeer belangrijke stuk van de puzzel denken we dat er weinig echte verandering zal plaatsvinden voor de arbeiders die dit het meest nodig hebben.