We Fashion

gepubliceerd 09-06-2014 21:20, Laatste wijziging: 28-08-2014 14:46
Merken: WE, Blue Ridge
We Fashion

WE Fashion logo

Stuur je e-mail naar contact@wefashion.com

Of tweet je merk

@WEfashion volgens #checkjemerk @schonekleren vinden jullie leefbaar loon voor kledingarbeiders niet belangrijk. Hoe zit dat? bit.ly/1AXg8Um

Ons oordeel over We

Zwart: geen verantwoordelijkheid, bedrijven die vrijwel niets doen om ervoor te zorgen dat werknemers een leefbaar loon krijgen.
Lees het hele bedrijfsprofiel in ons rapport 'Loon naar werken?'

We Fashion

Merken: WE, Blue Ridge

Standpunt van We Fashion over een leefbaar loon

Wij implementeren de gedragscode van BSCI (Business Social Compliance Initiative) in onze internationale toeleveringsketen. Deze code schrijft voor dat het wettelijke minimumloon uitbetaald moet worden. Dit legaal minimumloon moet op een niveau liggen dat de basisbehoeften van de arbeiders dekt, en moet zorgen voor een stuk besteedbaar inkomen. “Wij geloven dat het essentieel is om het belang van een holistische benadering te benadrukken in de kwestie van de eerlijke beloning van arbeiders. In deze context is het van belang om de kwalitatieve aspecten en de kwantitatieve aspecten van de lonen te bespreken... zoals de wijze van betaling, tijdige en formele betaling van de lonen, het in rekening brengen van vaardigheden en opleiding van arbeiders in het niveau van de lonen en gelijkwaardige behandeling van fulltime-, parttime-, en stukloonarbeiders.”

Wat wij vinden

Klinkt dit bekend in de oren? Net als Lidl, Aldi, IC Companys en andere bedrijven heeft WE simpelweg de antwoorden van BSCI herhaald, zonder zich voor de kwesties in te zetten. Er werd heel weinig bewijs geleverd van enig werk om het probleem van de lage lonen aan te pakken. Niets in de antwoorden die we van dit bedrijf kregen, geeft blijk van een serieuze betrokkenheid bij de nood om de lonen tot een leefbaar loonniveau te verhogen.

Benchmarks voor leefbare lonen?

Nee, gebruikt SA8000-methode.

Empowerment van arbeiders

WE Europa zegt: “Informatie over de rechten en vrijheden van arbeiders is een vereiste van de gedragscode van BSCI.” Training voor arbeiders of leveranciers is beschikbaar via BSCI, maar WE volgt dit niet op en controleert niet of leveranciers participeren.

Betrokkenheid en praktijken

Er werd geen melding gemaakt van werk betreffende inkooppraktijken. Over leefbaarloonbenchmarks zegt WE: “De berekening van het plaatselijk leefbaar loon maakt deel uit van de BSCI-audit en is berekend volgens de SA8000-methode. Die wordt gebruikt in de kloofanalyse en in de Corrective Action Plans die aan de fabrieken bezorgd worden na elke BSCI-audit, waarin de te nemen stappen aangegeven worden om tot een leefbaarloonniveau te komen.”

Samenwerking

WE maakt deel uit van een Nederlands initiatief van branche verenigingen om de textielsector duurzamer te maken. WE vermeldde ook zijn betrokkenheid in het Bangladesh-akkoord. Dat richt zich echter alleen op veiligheid en niet op lonen.

Strategie

WE zegt: “De betaling van een leefbaar loon is een langetermijndoelstelling die op het fabrieksniveau nagestreefd wordt. Via BSCI werken wij met elke fabriek individueel, omdat bepaalde fabrieken al dichter bij het doel van een leefbaar loon zijn en meer kans maken om daarin te slagen dan andere fabrieken die andere maatregelen en interventies nodig hebben. In het algemeen is de strategie een stapsgewijze ontwikkelingsbenadering zoals door BSCI is uiteengezet.

BSCI is een actief lid van het Fair Wages Network van de IAO (Internationale Arbeidsorganisatie) en gelooft in een holistische benadering van de verbetering van werkomstandigheden en beloningspraktijken voor arbeiders.”

Productieoverzicht

Aantal leveranciers: 78 eerstelijnsleveranciers, 138 onderaannemers.

Voornaamste productielanden: China (25%), overige (75%).

WE Europe publiceert geen volledige, publieke lijst met namen en adressen van leveranciersfabrieken.

Onze opmerkingen

Het is onaanvaardbaar dat WE Europe herhaaldelijk steunt op zijn BSCIlidmaatschap als antwoord op belangrijke vragen inzake mensenrechten. De BSCI benadering ontbeert elk middel om lage lonen aan te pakken. Onze mening over de focus van BSCI om “zowel de kwalitatieve als de kwantitatieve aspecten” van loonbetaling aan te pakken, is dat deze de plank misslaat. Natuurlijk is het belangrijk om arbeiders op tijd te betalen en erop toe te zien dat de lonen de scholing van de arbeiders weerspiegelen, maar het voornaamste probleem is dat de fabrieksarbeiders geen schoenen voor hun kinderen kunnen betalen. De herhaalde protesten die wereldwijd in kledingproducerende landen plaatsvinden, vragen om een aanzienlijke kwantitatieve loonsverhoging. De focus op andere aspecten van de loonbetaling mag geen afleiding vormen van het grote armoedeprobleem. Als leveranciers een lijst met twaalf maatregelen krijgen waarvan er één “betaal meer” luidt, dan zullen ze eerst de andere elf dingen doen. WE moet verantwoordelijkheid nemen voor zijn wereldwijde toeleveringsketen en investeringen doen om te garanderen dat de rechten van alle arbeiders in die toeleveringsketen nageleefd worden.