Het onderzoek

gepubliceerd 09-06-2014 21:20, Laatste wijziging: 21-08-2014 13:35

Wat is een leefbaar loon?

Wat is een leefbaar loon?

Met een leefbaar loon moet een werknemer per definitie zichzelf en zijn gezin kunnen onderhouden. Het begrip leefbaar loon heeft een duidelijke plaats in de internationale mensenrechtendiscussie.

Lees verder...

Waarom is een leefbaar loon zo belangrijk?

Waarom is een leefbaar loon zo belangrijk?

Ondanks de heldere definitie van een leefbaar loon leven de meeste werknemers in de internationale kledingindustrie nog steeds in armoede. Het wettelijk minimumloon is in veel kledingproductielanden lager dan het leefbaar loon, wat betekent dat werknemers in de kledingindustrie niet kunnen voorzien in hun basisbehoeften.

Lees verder...

Wie is verantwoordelijk voor het betalen van een leefbaar loon?

Wie is verantwoordelijk voor het betalen van een leefbaar loon?

In 2011 onderschreef de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties unaniem de 'Principes voor bedrijfsleven en mensenrechten' (UN Guiding Principles of UNGP's), waarin de rollen en verantwoordelijkheden van bedrijven en overheden duidelijk staan omschreven.

Lees verder...

De huidige context van de kledingindustrie

De huidige context van de kledingindustrie

De afgelopen dertig jaar is de concurrentie tussen landen op de exportmarkt voor kleding, textiel en schoenen behoorlijk toegenomen. Als gevolg van het groeiende aanbod dalen de prijzen van kleding en schoenen voortdurend. 'Het recht van de goedkoopste' is inmiddels het belangrijkste motto, zowel in de productielanden als op de consumentenmarkt. Alleen al uit angst dat bedrijven hun productie elders onderbrengen, stemmen de overheden van productielanden hun arbeids- en handelsbeleid af op de verwachtingen en eisen van de internationale inkopers. In de praktijk betekent dit bijvoorbeeld dat vakbondsactiviteiten ernstig worden belemmerd, en dat wettelijke minimumlonen ver achterblijven bij het bestaansminimum en niet worden aangepast aan de inflatie.

Lees verder...

Hoe bereiken we een leefbaar loon?

Hoe bereiken we een leefbaar loon?

Bedrijven die een leefbaar loon willen invoeren, moeten tegen de huidige trends in gaan. Hoewel veel bedrijven het belang van een leefbaar loon onderschrijven, liggen de meeste lonen in de industrie maar net boven het minimumloon. Dat komt doordat geen enkele partij de eerste stap wil zetten.

Lees verder...

Hoe goed doen de bedrijven het nu echt?

Hoe goed doen de bedrijven het nu echt?

In de UN Guiding Principles wordt gesteld dat bedrijven moeten weten en aantonen ('know & show') dat ze de mensenrechten eerbiedigen. Dit houdt in dat bedrijven daadwerkelijke en potentiële schendingen van mensenrechten moeten herkennen en verhelpen. Met betrekking tot lonen betekent dit dat moet worden beoordeeld of (en zo ja, in welke mate) de huidige lonen te laag zijn voor de basisbehoeften van werknemers en hun gezinnen. Als een dergelijke tekortkoming wordt gesignaleerd, moet worden aangetoond dat eraan wordt gewerkt.

Lees verder...

Hoe is het onderzoek uitgevoerd?

Hoe is het onderzoek uitgevoerd?

De methodologie van dit onderzoek is als samenwerkingsproject door de Schone Kleren Campagne ontwikkeld met hulp van de Asia Floor Wage Alliance. We hopen dat de resultaten ertoe leiden dat bedrijven leren van het werk van anderen. Ook hopen we dat deze informatie de samenwerking tussen georganiseerde werknemersinitiatieven en merken stimuleert, zodat een leefbaar loon dichterbij komt. We willen benadrukken dat het onderzoek zich heeft beperkt tot het evalueren van beleid en activiteiten van bedrijven ten behoeve van het verhogen van lonen in fabrieken van leveranciers. De ranglijst houdt geen rekening met de werkelijke hoogte van de lonen. De informatie is niet door een onafhankelijk partij geverifieerd.

Lees verder...