Grove misstanden bij productie Olympische gadgets

gepubliceerd 18-05-2009 10:26, Laatste wijziging: 18-02-2014 16:43
Werknemers die nog niet de helft verdienen van het officiële minimumloon, kinderen die vijftien uur per dag werken. Bij de productie van Olympische petjes, tassen en pennen in Chinese fabrieken komen op grote schaal misstanden voor.

Dat blijkt uit een onderzoek door de coalitie 'Play Fair 2008' van vakbonden en actiegroepen. Zij willen dat het Internationaal Olympisch Comité (IOC) voortaan duidelijke regels stelt voor bedrijven die producten maken met het Olympische logo. FNV-voorzitter Jongerius overhandigt het rapport over de misstanden maandagmiddag 11 juni bij de ILO in Genève aan minister Donner. Als minister van Sociale Zaken is hij verantwoordelijk voor de naleving van internationale afspraken over een fatsoenlijke behandeling van werknemers.

Agnes Jongerius: "Wat hier gebeurt, tart alle internationale normen over hoe je met werknemers omgaat. Het is extra schrijnend dat dit gebeurt bij producten die de Olympische gedachte uitdragen. Ik verwacht van deze minister dat hij zich hard zal maken voor een snel einde aan deze misstanden. We hebben in Nederland natuurlijk ook heel goede contacten met het Olympische wereldje."

Het onderzoek is gehouden in opdracht van vakbondskoepel IVV, de internationale textielbonden en de Schone Kleren Kampagne. Onderzocht zijn fabrieken in Shenzen, Hong Kong en Guangdong.
In twee fabrieken in Shenzen verdienen de werknemers minder dan de helft van het minimumloon met lange dagen en gedwongen overwerk. Tegen de buitenwereld moeten ze liegen over salaris en werkomstandigheden. Bij de productie van schrijfgerei in Guangdong werken meer dan twintig kinderen van 's ochtends half acht tot 's avonds half elf. De jongste is twaalf jaar. In een Olympische tassenfabriek in Hong Kong worden werknemers gedwongen zonder vrije dagen achter elkaar door te werken en over te werken tot een totaal van driehonderd werkuren per maand.

Het rapport wordt vandaag ook aangeboden aan het IOC dat in Londen bij elkaar is.
Het uitgeven van licenties voor Olympische producten is een belangrijke inkomstenbron voor het IOC.

Een internationale coalitie van vakbonden en actiegroepen probeert al langere tijd om het IOC te bewegen om fatsoenlijke werkomstandigheden tot voorwaarde te maken voor licentie- en sponsorcontracten. Onder het motto 'Fair Play op de Spelen' werd in 2004 ook al rond de Spelen in Athene actie gevoerd.