Dit willen we dat regeringen doen

gepubliceerd 10-02-2009 11:10, Laatste wijziging: 18-02-2014 16:42
Ook van regeringen vragen we een samenhangend pakket aan maatregelen in te voeren, waardoor de mensen die onze kleding maken een goed leven kunnen leiden.

Regeringen in de hele toeleveringsketen, in landen waar kleding geproduceerd én verkocht wordt, moeten:

  • Alle relevante conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) ratificeren, toepassen en naleven. Ook dienen ze te garanderen dat de nationale arbeidswetgeving de internationaal erkende normen volgt en effectief afgedwongen wordt. De nadruk moet liggen op een robuust wettelijk kader voor vakbondsrechten, op het bepalen van minimumlonen die leefbare lonen zijn, en op de garantie dat flexwerk niet misbruikt wordt om de wettelijke rechten en voordelen waarop vaste werknemers recht hebben, te ondergraven. Het respect voor de arbeidsrechten moet worden bevorderd door en binnen de ILO.
  • Garanderen dat concessies voor de buitenlandse directe investeerders de gastlanden in staat stellen om hun eigen investeringen en arbeidsmarkten te reguleren, en dat die de bestaande arbeidswetgeving niet ondermijnen. Daarbij moeten mechanismen worden ingebouwd zodat alle spelers in de toeleveringsketen ter verantwoording geroepen kunnen worden in hun thuisland, voor activiteiten die het respect voor arbeidsrechten in de hele toeleveringsketen ondermijnen.
  • Een wetgevend kader scheppen waardoor de stuntsupermarkten verantwoording moeten afleggen voor de arbeidsrechtenschendingen in hun toeleveringsketens, en dat de arbeiders een wettelijk recht op schadeloosstelling verleent. Zo’n wettelijk mechanisme moet er zowel zijn in de landen waar de betrokken producten verkocht worden als in het land waar de distributeur zijn hoofdkantoor heeft.