Kamervragen rapport 'Cashing In'

gepubliceerd 18-02-2009 23:00, Laatste wijziging: 18-02-2014 16:42
Naar aanleiding van het rapport 'Cashing In', zijn er op 16 februari jl. Kamervragen gesteld door leden van de ChristenUnie en SP aan de Staatssecretaris van Economische Zaken en de Minister van Buitenlandse Zaken.

De fractieleden wilden onder meer weten:

  • of de Staatssecretaris en de Minister kennis hadden genomen van het rapport Cashing in;
  • of zij bereid zijn om de misstanden zo effectief mogelijk aan te pakken in het kader van het nieuwe MVO-beleid inclusief de in december 2008 verschenen brief over ketenverantwoordelijkheid;
  • of de in het rapport genoemde bedrijven Aldi en Lidl door de Nederlandse overheid worden gesteund, bijvoorbeeld door middel van kredieten en (vestigings)subsidies;
  • of zij bereid zijn om een openbaar beroep te doen op bedrijven waarbij de arbeidsomstandigheden in de keten sterk onder de maat blijven, om deze drastisch te verbeteren en daarbij een openbaar tijdsgebonden plan van aanpak te eisen;
  • of  producten van de in het rapport genoemde bedrijven worden ingekocht door overheidsinstellingen en zo ja, of dit in strijd is met de sociale criteria voor duurzaam inkopen zoals deze door het  kabinet zijn vastgesteld en welke maatregelen zij hiertegen kunnen ondernemen.

UPDATE 17 juli 2009: Lees hier de antwoorden van de Staatssecretaris van Economische Zaken en de Minister van Buitenlandse Zaken op de gestelde vragen.

 

Lees hier de reactie van de Schone Kleren Campagne en hier de reactie van de ChristenUnie op de beantwoording.