Reactie ChristenUnie Kamervragen 'Cashing In'

gepubliceerd 20-07-2009 22:00, Laatste wijziging: 18-02-2014 16:42
ChristenUnie: 'Kabinet schuift verantwoordelijkheid voor arbeidsrechtenschendingen van zich af'

Vrijdag 17 juli 2009- De ChristenUnie is ontevreden met de vertraagde reactie van het Kabinet op schriftelijke vragen over de schendingen van arbeidsrechten van werknemers bij Aziatische bedrijven die kleding maken voor diverse Nederlandse supermarkten. Tweede Kamerlid Joël Voordewind: ,,Het Kabinet schuift de verantwoordelijkheid af richting bedrijven en doet geen enkele poging werk te maken van de verantwoordelijkheid die de overheid zelf heeft."

Uit de antwoorden blijkt geen enkele wil om actief werk te maken van de ondersteuning van bedrijven. Sterker nog: na maanden van wachten met beantwoorden bleek dat 'Wij niet in de positie zijn om vast te stellen of met het 'Cashing In'-rapport de genoemde misstanden zijn aangetoond.'

Het verbaast de ChristenUnie dat de staatssecretaris van Economische Zaken en de minister van Buitenlandse Zaken in hun beantwoording lijken te willen suggereren dat het rapport die deze onthullingen bevatte geen gedegen onderzoek zou zijn en dat de onderzoekers onvoldoende hoor en wederhoor zouden hebben toegepast.


Ketenverantwoordelijkheid

Voordewind: ,,Bedrijven die zich schuldig maken aan schending van internationale arbeidsrechten gaan op deze wijze vrijuit terwijl zij zouden moeten aantonen dat de beweringen in het rapport onjuist zijn. Juist door dit soort onderzoeken zouden supermarkten hun eigen keten kritisch moeten bekijken en de dialoog moeten aangaan."

De ChristenUnie is (overigens) blij met bedrijven die wel serieus werk maken van de verduurzaming van de productieketen. Het veel gehoorde argument dat ketenverantwoordelijkheid en -inzicht onmogelijk is gaat dus niet op. Voordewind: ,,Één van de bedrijven die in het rapport naar voren kwam is bij ons langs geweest voor een goed gesprek. Zij willen er alles aan doen om misstanden in de productieketen op te heffen." De ChristenUnie wil dat de Staatssecretaris van Economische Zaken en de minister van Buitenlandse zaken serieus werk maken van de ondersteuning die zij wensen te geven. Dat kan met een divers pakket aan maatregelen van zowel beloning als afstraffing. ,,Naast stikte regelgeving kunnen ook fiscale voordelen hierbij een flink handje helpen." De ChristenUnie heeft hierover onlangs een motie ingediend die door de Kamer is aangenomen.

Ook is onlangs een motie aangenomen die oproept subsidies stop te zetten aan bedrijven waar de arbeidsomstandigheden in de productieketen slecht zijn en weigeren te werken aan verbetering. Voordewind: ,,Ik ben benieuwd of de overheid deze motie ook gaat uitvoeren bij een bedrijf als bijvoorbeeld Lidl die, zo uit de antwoorden blijkt, overheidssteun ontvangt voor diverse aspecten in de bedrijfsvoering. Dat vraagt om een overheid die toezicht houdt. Daar zullen wij het Kabinet aan blijven herinneren, om welk bedrijf het ook gaat."