Reactie SKC Kamervragen 'Cashing In'

gepubliceerd 21-07-2009 07:40, Laatste wijziging: 18-02-2014 16:42
De Schone Kleren Campagne (SKC) is verbaasd over de antwoorden van Minister Verhagen en staatssecretaris Heemskerk op de vragen van de Kamerleden Voordwind, Ortega-Martijn en Gesthuizen over de schending van arbeidsrechten van werknemers in Azië door Nederlandse bedrijven.

De vragen zijn gesteld naar aanleiding van het rapport ‘Cashing In’, een onderzoek van de SKC naar de arbeidsomstandigheden van de mensen die de kleding maken voor onder andere Aldi en Lidl.

Allereerst wordt in de antwoorden van de bewindslieden gerept over “mogelijke misstanden” die zijn geïdentificeerd “onder andere aan de hand van informatie uit krantenartikelen en interviews met diverse partijen, waaronder werknemers (..).”

Het rapport is echter gebaseerd op onafhankelijk onderzoek, waarbij in totaal 440 werknemers in 30 Aziatische fabrieken die aan Lidl, Aldi, Tesco, Walmart en Carrefour leveren zijn geinterviewd. Alle interviews zijn afgenomen door locale onderzoekers.

 

Negen weken voorafgaand aan de lancering hebben Aldi and Lidl inzage gekregen in de inhoud van het rapport. Aan de bedrijven is expliciet gevraagd of zij wilden reageren op de bevindingen in het rapport en hen is ruim de kans geboden feitelijke onjuistheden te corrigeren.

 

Op basis van navraag bij Lidl en Aldi stellen de bewindslieden dat er door SKC ‘’geen constructieve dialoog met betreffende supermarkten is gezocht’’. Dit is pertinent onjuist. In haar brieven aan de bedrijven heeft SKC aangegeven uit te zien naar een open en constructieve dialoog over de bevindingen en de aanbevelingen in het rappport. De Duitse tak van de SKC was al in dialoog met Lidl en er is immiddels een tweede gesprek geweest, zonder dat dit overigens tot concrete afspraken heeft geleid. Ook in Nederland heeft een gesprek met Lidl plaatsgevonden. Aldi heeft na de lancering van het rapport slechts in vage bewoordingen gereageerd op de bevindingen van het rapport, zonder serieus in te gaan op de geconstateerde schendingen en zonder in te gaan op het aanbod tot een gesprek

Wij betreuren het dat de bewindslieden geen uitspraken willen doen over de misstanden die in het rapport ‘Cashing In’ aan de orde worden gesteld. Een eigen onderzoek was op zijn plaats geweest, maar de regering had de bedrijven ook kunnen vragen om met hun eigen bevindingen te komen.

 

Overigens is dit is niet het eerste rapport waarin Aldi en Lidl negatief in het nieuws komen met betrekking tot het schenden van fundamentale arbeidsrechten. Zie bijvoorbeeld:

http://www.suedwind-institut.de/downloads/2009-02_SW_ALDI-Studie-2.pdf;

http://www.suedwind-institut.de/downloads/ALDI-publ_engl_2007-08.pdf;

http://www.cleanclothes.org/who-pays-for-our-clothing-from-lidl-and-kik.