SKC Kledingindustrie

Kledingindustrie

Hier kijken we naar de geschiedenis van de kledingindustrie en de ontwikkeling van de productie- en distributiesystemen die de industrie mogelijk maken.

> Lees meer

SKC Arbeidsomstandigheden

Arbeidsomstandigheden

De kledingindustrie is in staat om de positie van arbeiders te verbeteren, economieën op te bouwen en miljoenen mensen uit de armoede te halen. En toch horen we over de hele wereld steeds weer verhalen over extreem lange werkdagen, gedwongen overwerk, ontbrekende arbeidszekerheid, hongerlonen, schendingen van vakbondsrechten, ongezond werk, uitputting, seksuele intimidatie en stress.

> Lees meer

SKC Doen

Made in...

Kijk eens op het label in het shirt dat je nu aan hebt. Staat daar waar het kledingstuk is gemaakt? Jouw kleren hebben misschien al meer van de wereld gezien dan jij! In de factsheets op deze pagina ontdek je waar je kleren vandaan komen, hoe de arbeidsomstandigheden daar zijn en wat er voor nodig was om ons hier te laten winkelen.

> Lees meer

De puinhopen van Rana Plaza

Rampfabriek Rana Plaza

Het instorten van Rana Plaza op 24 april 2013 - de ergste ramp in de kledingindustrie ooit - schokte de wereld. 1138 mensen kwamen om, meer dan 2000 mensen raakten (zwaar)gewond en er worden nog steeds zo'n 200 mensen vermist. Sinds die tijd weet iedereen dat veel kleding gemaakt wordt in onveilige fabrieken met slechte arbeidsomstandigheden. In een klap werd het duidelijk dat er snel actie nodig is om de onveilige fabrieken aan te pakken en de werksituatie van de miljoenen kledingarbeiders in Bangladesh te verbeteren.

> Lees meerSKC Wetten

Wetten en regels

De meeste kledingproducerende landen hebben goede arbeidswetten. Ze worden alleen om een aantal redenen niet gehandhaafd.

> Lees meer

SKC Duurzaam

Duurzaam consumeren

Arbeidersrechten, vliegtuig kilometers, slow fashion, biologisch. Het stempel ‘ethisch’ wordt voor veel uiteenlopende zaken gebruikt en kan betrekking hebben op de gevolgen van een product voor mens, dier of milieu.

> Lees meer


SKC MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Onder de noemer ‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’ (MVO) zetten modemerken en –winkels zelf stappen die er uiteindelijk toe moeten leiden dat de rechten van de arbeiders die hun kleding produceren gerespecteerd worden. Wat is MVO precies? Welke instrumenten worden ingezet? Welke projecten gericht op inkoopbeleid zijn er gestart en wat is hun effect op arbeidsomstandigheden? En welke merken en initiatieven doen het goed op gebied van duurzaam ondernemen?

> Lees meer