Thuiswerkers

gepubliceerd 12-05-2009 12:05, Laatste wijziging: 22-08-2012 12:36
Veel van de kleren in je garderobe zijn mogelijk door thuiswerkers bewerkt. Denk aan: schoenen genaaid in Oost-Europa, T-shirts geborduurd in India en ondergoed ingepakt in Groot-Brittannië. Thuiswerkers werken vanuit hun eigen huis of kleine, informele werkplaatsen in plaats van in een fabriek of andere meer formele werkplekken.

Thuiswerkers over de hele wereld werken meestal op projectbasis en tegen stukloon aan een uitgebreid assortiment producten, van traditioneel handwerk tot industriële goederen – waaronder kleren voor multinationals.

Wereldwijd wordt thuiswerk steeds belangrijker als onderdeel van de verschuiving naar ‘flexibelere‘ arbeid: het past goed bij de toenemende vraag naar leveringen met een hele korte productietijd. De grote meerderheid van thuiswerkers is vrouw. Hoewel in het westen thuiswerk een positieve keuze van werknemers kan zijn, leidt de onzichtbaarheid, kwetsbare arbeidspositie, ontbrekende wettelijke bescherming en isolatie van werkers in lagelonenlanden ertoe dat ze vaak de meest uitgebuite arbeiders in de industrie zijn. Het feit dat ze onzichtbaar zijn en weinig contact hebben met andere arbeiders maakt het voor hen nog moeilijker dan voor fabrieksarbeiders zich te organiseren en door middel van een gezamenlijk geluid op te komen voor hun rechten. Bovendien zijn weinig tot geen gedragscodes en audits er tot nu toe in geslaagd de arbeidsomstandigheden van thuiswerkers te verbeteren.