Slow fashion

gepubliceerd 12-05-2009 13:15, Laatste wijziging: 13-02-2014 12:50
Het concept slow fashion is bedacht door academica Kate Fletcher. Ze vertelt ons: “Slow Fashion gaat over beter ontwerpen, produceren, consumeren en leven. Slow Fashion is niet op tijd gebaseerd, maar op kwaliteit - het is een andere benadering waarin ontwerpers, inkopers, retailers en consumenten zich meer bewust zijn van de impact van producten op arbeiders, gemeenschappen en ecosystemen.

Het biedt leveranciers de kans orders zorgvuldig in te plannen, een reële inschatting te maken van het aantal benodigde arbeiders en te investeren in de lange termijn. Het geeft bedrijven de ruimte win-win relaties op te bouwen. Natuurlijk is kwaliteit duurder. We gaan minder kleren maken – maar die zullen wel van een hogere kwaliteit zijn en ’langzaam geconsumeerd‘ worden. Een eerlijkere verdeling van de winkelprijs over de hele toeleveringsketen is een belangrijk onderdeel van deze op kwaliteit gebaseerde benadering. Slow design gaat over een rijkere interactie tussen designer en arbeider, arbeider en kledingstuk, kledingstuk en gebruiker. Slow Fashion biedt een glimp van een andere en duurzamere toekomst voor de textiel- en kledingindustrie, en een kans op een manier van zakendoen die zowel de belangen van consumenten als van milieu en arbeiders respecteert.”