Maatschappelijk verantwoord ondernemen

gepubliceerd 12-05-2009 12:20, Laatste wijziging: 22-08-2012 13:28
Onder de noemer ‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’ (MVO) zetten modemerken en –winkels zelf stappen die er uiteindelijk toe moeten leiden dat de rechten van de arbeiders die hun kleding produceren gerespecteerd worden. Wat is MVO precies? Welke instrumenten worden ingezet? Welke projecten gericht op inkoopbeleid zijn er gestart en wat is hun effect op arbeidsomstandigheden? En welke merken en initiatieven doen het goed op gebied van duurzaam ondernemen?

In de laatste tien jaar is het heel normaal geworden dat kledingmerken en –winkels initiatieven ontwikkelen op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). MVO is een proces waarbij een bedrijf over de gehele keten van zijn activiteiten verantwoordelijkheid neemt voor de effecten van deze activiteiten op sociaal, ecologisch en economisch gebied.

Het bedrijf legt over dit proces verantwoording af en gaat de dialoog aan met belanghebbenden. Belanghebbenden zijn (groepen) mensen die een rol spelen binnen het bedrijf of door zijn activiteiten beïnvloed worden. Ook het milieu wordt soms gezien als een belanghebbende. Deze MVO-initiatieven kunnen verschillende vormen aannemen – van het inzamelen van geld voor lokale goede doelen tot het verstrekken van gerecyclede boodschappentassen aan klanten. De Schone Kleren Campagne kijkt vooral naar initiatieven die zich richten op het respecteren van de nationale wetten en internationale afspraken die betrekking hebben op kledingarbeiders in de gehele productieketen.

Door de toenemende druk om de arbeidsomstandigheden in hun productieketens te verbeteren beginnen de meeste modemerken en –winkels met het uitvoeren van sociale audits. Zo proberen ze ervoor te zorgen dat leveranciers voldoen aan de gedragscodes van de bedrijven. In deze gedragscode staan normen over de arbeidsomstandigheden die het bedrijf verwacht van zijn leveranciers.

Sommige ondernemingen publiceren een sociaal jaarverslag, waarin ze rapporteren over hun activiteiten op dit gebied en de doelen die ze stellen voor het komende jaar. Een aantal van die activiteiten heeft geleid tot verbeteringen voor kledingarbeiders. Maar in tegenstelling tot wat veel merken en winkelketens beweren, vinden er nog steeds arbeidsrechtenschendingen plaats in de gehele kledingindustrie. In Gedragscodes, een complete aanpak hebben we samemgevat wat moet gebeuren zodat alle kleding goed gemaakt wordt.

Gedragscodes, sociale audits om de uitvoering daarvan te controleren, deelname aan multi stakeholder initiatieven, het inkoopbeleid verbeteren en verslaglegging over het proces horen allemaal bij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Business Social Compliance Initiative
Als antwoord op de jarenlange vraag van consumenten en organisaties om maatschappelijk verantwoord te ondernemen heeft ook het bedrijfsleven stappen gezet om aan deze wens te voldoen. Een van de organisaties die hieruit is ontstaan is het Business Social Compliance Initiative (BSCI). Helaas zorgt de werkwijze van BSCI er niet voor dat er aan deze vraag wordt voldaan. // Meer informatie.