Verslaglegging en transparantie

gepubliceerd 12-05-2009 12:40, Laatste wijziging: 22-08-2012 14:25
Er is soms enig wantrouwen over de waarde die gehecht moet worden aan MVO-verslaggeving, omdat deze vaag kan zijn en vooral gericht op het genereren van positieve publiciteit voor het betreffende bedrijf. Greenwashing’, onbewezen of irrelevante claims door bedrijven, komt namelijk steeds vaker voor. Ideaal gezien biedt het rapport van een merk of winkelketen gedetailleerde informatie over hoe ervoor gezorgd wordt dat rechten van arbeiders door de hele productieketen gerespecteerd worden.

Hier hoort ook informatie bij over de implementatie van de gedragscode: de procedures die het bedrijf in gang heeft gezet en de acties die het ondernomen heeft, waaronder audits om zich ervan te verzekeren dat zijn gedragscode geïmplementeerd wordt. Het rapport moet...

  • uitleggen hoe deze informatie door een onafhankelijke derde is gecontroleerd.
  • details bevatten over schendingen van de gedragscode door leveranciers.
  • de acties die daarop genomen zijn om de arbeidsomstandigheden te verbeteren.
  • klachten van arbeiders, vakbonden en NGO’s beschrijven en hoe deze verwerkt zijn.

Alle bedrijven moeten goed weten hoe en waar hun kleding gemaakt wordt en in hun sociaal jaarverslag een volledige lijst van leveranciers opnemen. Het is belangrijk dat deze feedback toegankelijk is voor arbeiders en andere belanghebbenden.