Rampfabriek Rana Plaza

Het instorten van Rana Plaza op 24 april 2013 - de ergste ramp in de kledingindustrie ooit - schokte de wereld. 1134 mensen kwamen om, meer dan 2000 mensen raakten (zwaar)gewond en er worden nog steeds zo'n 200 mensen vermist. Sinds die tijd weet iedereen dat veel kleding gemaakt wordt in levensgevaarlijke fabrieken onder slechte arbeidsomstandigheden. In een klap werd het duidelijk dat er snel actie nodig is om deze onveilige fabrieken aan te pakken en de werksituatie van de miljoenen kledingarbeiders in Bangladesh – en andere kledingproducerende landen als China, India en Cambodja – te verbeteren.

  • Eind 2013 is er een fonds opgericht om de (familie van) de slachtoffers te compenseren voor medische kosten en verlies van inkomsten. In totaal is er 30 miljoen dollar nodig om alle slachtoffers de komende jaren te kunnen helpen. Na ruim twee jaar actievoeren werd dit bedrag bij elkaar gebracht.
  • Na de ramp tekenden bijna 200 internationale kledingmerken het Bangladesh Veiligheidsakkoord, een baanbrekend initiatief voor veilige fabrieken.
  • Er is meer aandacht voor de lage lonen in Bangladesh. De kledingarbeidsters die in Rana Plaza omkwamen verdienden een euro per dag. Veel te weinig om van te leven. In december 2013 werd het minimumloon in Bangladesh verhoogd, maar het is nog steeds geen leefbaar loon.
  • Ook is er meer aandacht gekomen voor vakbondsrechten. Maar nog steeds is er sprake van tegenwerking van vakbonden. Er is sprake van intimidatie en geweld tegen vakbondsleiders en organisers.

Rana Plaza compensatiefonds

Twee jaar na de Rana Plaza ramp was het Rana Plaza Donors Trust Fund was het nog steeds niet gevuld. In juni 2015 kwam hier gelukkig verandering in. Twee jaar campagnevoeren heeft eindelijk een fantastisch resultaat gehad! Er is $30 miljoen beschikbaar om alle slachtoffers en nabestaanden van de ramp volledig te kunnen compenseren. De compensatie hebben de gewonde arbeiders, hun families en de nabestaanden van de omgekomen arbeiders hard nodig om hun leven weer op te kunnen bouwen
Lees meer in onze memo:  Recht op Genoegdoening.

Bangladesh Veiligheidsakkoord

Vanaf 2013 zette een groot aantal internationale kledingmerken hun handtekening onder het 'Bangladesh Fire and Safety Accord'. Dit baanbrekende akkoord moet zorgen voor structurele verbeteringen op het gebied van veiligheid in de levensgevaarlijke kledingfabrieken in Bangladesh. Dit gebeurt door goede bouwkundige controles, het uitvoeren van verbeterplannen en goede betrokkenheid van vakbonden en kledingarbeiders.