Wat zouden kledingmerken moeten doen om de arbeidsomstandigheden te verbeteren?

gepubliceerd 03-06-2009 08:35, Laatste wijziging: 22-08-2012 13:48
Bedrijven zijn verantwoordelijk voor de omstandigheden waaronder hun kleding wordt gemaakt. Zij horen de belangrijke internationaal erkende arbeidsnormen van de International Labor Organization (ILO) en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens te respecteren.

We willen dat bedrijven er actief voor zorgen dat hun kleding onder goede omstandigheden wordt gemaakt en dat problemen worden opgelost als ze zich voordoen.

De Schone Kleren Campagne heeft richtlijnen opgesteld die bedrijven kunnen helpen om hun kleding onder eerlijke omstandigheden te laten maken. De Brochure Gedragcodes, een complete aanpak beschrijft hiervoor de vier belangrijke stappen: een goede gedragscode waarin alle belangrijke internationale arbeidsnormen zijn opgenomen, een goede, onafhankelijke controle op de uitvoering van de code, samenwerking met partijen die beïnvloed worden door de activiteiten van het bedrijf- bijvoorbeeld door deelnemerschap aan een Multi Stakeholder Initiatief (MSI) en een proactieve benadering van het recht op organisatie, zodat kledingarbeiders zelf via onderhandelingen met het management hun omstandigheden kunnen verbeteren.

Kijk hier voor meer informatie:

Maatschappelijk verantwoord ondernemen