Rapporten en brochures

gepubliceerd 06-01-2012 11:10, Laatste wijziging: 22-01-2015 16:38
Op deze pagina verzamelt de Schone Kleren Campagne rapporten, brochures en andere publicaties over actuele onderwerpen die spelen in de kledingindustrie. Deze zijn samengesteld door ons zelf of organisaties uit ons (internationale) netwerk. Je kunt alle rapporten en brochures op deze pagina gratis downloaden.

Samenvatting van de onderzoek resultaten naar de lonen bij de leveranciers van H&M

Samenvatting van de onderzoek resultaten naar de lonen bij de leveranciers van H&M

De H&M-groep is een van de grootste mondiale retailers, met wereldwijd 4.801 winkels. In november 2013 maakte H&M bekend dat al haar “strategische leveranciers eind 2018 een zodanige beloningsstructuur moeten hanteren dat zij een menswaardig loon uitbetalen. Dit geldt dan voor ongeveer 850.000 textielarbeiders.” Destijds maakten die arbeiders 60% van de H&M-producten bij ‘strategische en geprefereerde leveranciers’ aan wie H&M het predicaat goud of platina heeft toegekend. Nu de deadline voor H&M nadert werd er besloten te onderzoeken wat de arbeiders in zes van de betrokken fabrieken nu verdienen, en in hoeverre dat neerkomt op een leefbaar loon.

Lees verder...

Research H&M: Fair living wages were promised, poverty wages are the reality

Research H&M: Fair living wages were promised, poverty wages are the reality

De H&M-groep is een van de grootste mondiale retailers, met wereldwijd 4.801 winkels. In november 2013 maakte H&M bekend dat al haar “strategische leveranciers eind 2018 een zodanige beloningsstructuur moeten hanteren dat zij een menswaardig loon uitbetalen. Dit geldt dan voor ongeveer 850.000 textielarbeiders.” Destijds maakten die arbeiders 60% van de H&M-producten bij ‘strategische en geprefereerde leveranciers’ aan wie H&M het predicaat goud of platina heeft toegekend. Nu de deadline voor H&M nadert werd er besloten te onderzoeken wat de arbeiders in zes van de betrokken fabrieken nu verdienen, en in hoeverre dat neerkomt op een leefbaar loon. Hier lees je het volledige rapport in het Engels.

Lees verder...

De Mythe van Made in Europe

De Mythe van Made in Europe

Flauwvallen van de hitte, werkweken van zestig, soms zelf honderd uur per week en intimidatie op de werkvloer. Dit zijn de omstandigheden waaronder veel Europese kledingarbeidsters werken. Daarnaast verdienen zij bij lange na niet genoeg om van rond te komen en leven daardoor onder de armoedegrens. Niet alleen in Azië worden mensen uitgebuit, ook in de achtertuin van Nederland vinden we Europese sweatshops.

Lees verder...

Transparantie position paper

Deze position paper laat zien waarom transparantie in de kledingindustrie noodzakelijk is

Lees verder...

Uitgekleed aangekleed

Uitgekleed aangekleed

Uitgekleed, aangekleed | Nederlandse merken, hoge werkdruk en lage lonen in Indiase kledingfabrieken

Lees verder...

Doing Dutch

Doing Dutch

Het uitgebreide Engelstalige onderzoek naar lonen en arbeidsomstandigheden in kledingfabrieken in India.

Lees verder...

Memo: Recht op Genoegdoening

Memo: Recht op Genoegdoening

Slachtoffers van mensenrechtenschendingen hebben recht op compensatie. Volgens de VN principes voor bedrijfsleven en mensenrechten moeten bedrijven mensenrechten niet alleen respecteren, maar ook herstelmaatregelen nemen. In deze memo zet Schone Kleren Campagne uiteen wat de verantwoordelijkheden van bedrijven en overheden op het gebied van compensatie zijn. Rampfabriek Rana Plaza vormt hierbij de belangrijkste case study.

Lees verder...

Loon naar werken? Wat kledingmerken doen (en laten) voor een leefbaar loon.

Loon naar werken? Wat kledingmerken doen (en laten) voor een leefbaar loon.

In het rapport 'Loon naar werken? Wat kledingmerken doen (en laten) voor een leefbaar loon' onderzoekt de Schone Kleren Campagne de inspanningen die kledingmerken leveren om een leefbaar loon voor kledingarbeiders mogelijk te maken. Het rapport laat zien dat meer dan de helft van de merken in hun gedragsscode aangeeft dat het loon voldoende moet zijn om basisbehoeften te dekken. Maar 21 van de 171 merken zetten geloofwaardige stappen op dit gebied. Alleen de merken van Marks and Spencer en Inditex (Zara, Bershka) hebben een begin gemaakt met het verhogen van lonen. De andere 150 merken laten het afweten, en zetten te weinig of onvoldoende stappen.

Lees verder...

Flawed Fabrics: Moderne slavernij in de kledingindustrie

Flawed Fabrics: Moderne slavernij in de kledingindustrie

Flawed Fabrics, een nieuw rapport van de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) en de Landelijke India Werkgroep (LIW), toont aan dat uitbuiting en dwangarbeid nog steeds de dagelijkse realiteit is in de textielindustrie in Zuid-India.

Lees verder...

Stitched Up: Poverty wages for garment workers in Eastern Europe and Turkey

Stitched Up: Poverty wages for garment workers in Eastern Europe and Turkey

Dit (Engelstalig) rapport van Clean Clothes Campaign laat zien dat kledingarbeiders in Oost-Europa en Turkije veel te lage lonen verdienen.

Lees verder...

De kracht van pleiten en beïnvloeden - Fair, Green and Global

De kracht van pleiten en beïnvloeden - Fair, Green and Global

Aan de hand van tien succesfactoren geeft de Fair, Green & Global-alliantie waar Schone Kleren Campagne deel van uitmaakt een helder zicht op de vele gedaanten en vormen van beleidsbeïnvloeding. Inclusief aanbevelingen voor ondersteunend beleid, zodat de minister haar voornemen – de pleitende en beïnvloedende rol van het maatschappelijk middenveld versterken – gestalte kan geven.

Lees verder...

Breathless for Blue Jeans: Health Hazards in China’s denim factories

Breathless for Blue Jeans: Health Hazards in China’s denim factories

rapport 2013: Er wordt nog steeds jeans gezandstraald in Guangdong, de jeansregio in China

Lees verder...

Small steps, big challenges

Small steps, big challenges

'Update on (tackling) exploitation of women workers in the garment industry of South India', een rapport van de Landelijke India Werkgroep en FNV Mondiaal over gedwongen arbeid onder naam van 'sumangali'.

Lees verder...

Goed Goed nieuws

Goed Goed nieuws

Goed Goed nieuws is het blad van de Schone Kleren Campagne - voor betere arbeidsomstandigheden in de wereldwijde kledingindustrie. Goed Goed Nieuws verschijnt twee keer per jaar. Tot 2009 heette ons tijdschrift Schoon Genoeg. Op deze pagina kun je alle edities als pdf downloaden. Goed Goed nieuws wordt verstuurd aan de vrienden van de Schone Kleren Campagne. Ook ontvangen? Word dan donateur.

Lees verder...

Stitching a Decent Wage Across Borders: The Asia Floor Wage Proposal

Stitching a Decent Wage Across Borders: The Asia Floor Wage Proposal

Alle kledingarbeiders in Azië hebben hard een loonsverhoging nodig. Maar bedrijven verplaatsen vaak hun productie naar een goedkopere regio op het moment dat kledingarbeiders hun positie beginnen te verbeteren. Omdat arbeiders vaak bang zijn om hun baan te verliezen is het voor hen lastig om te vechten voor een hoger loon. De Asia Floor Wage (AFW) is een antwoord op dit probleem. De AFW is een voorstel voor een basisloon voor kledingarbeiders in Azië.

Lees verder...

Deadly Denim - Sandblasting in the Bangladesh Garment Industry

Deadly Denim - Sandblasting in the Bangladesh Garment Industry

Zandstralen is uitgegroeid tot de meest gebruikte methode om jeans een versleten look te geven. Tijdens de bewerking wordt de spijkerstof geschuurd, gevormd en schoongemaakt door onder hoge druk harde deeltjes op de stof te spuiten. Het proces is snel en goedkoop en vanwege de grote vraag naar versleten jeans is er een enorme stijging van het gebruik ervan. Maar de hype komt tegen een hoge prijs: de gezondheid en zelfs de levens van de kledingarbeiders.

Lees verder...

Fashion Victims - A Report On Sandblasted Denim

Fashion Victims - A Report On Sandblasted Denim

Een rapport over zandstralen van jeans door het Zweedse Fair Trade Centre in samenwerking met de Clean Clothes Campaign. Het bewerken van jeans om een versleten uitstraling te krijgen gebeurt veel in de kledingindustrie. Het inademen van stof die tijdens dit proces vrijkomt kan de dodelijke longziekte silicose veroorzaken bij de kledingarbeiders.

Lees verder...

False Promises: Migrant Workers in the Global Garment Industry

False Promises: Migrant Workers in the Global Garment Industry

Gastarbeiders worden steeds belangrijker binnen de wereldwijde kledingindustrie. Maar zij hebben een bijzonder kwetsbare positie. Dit discussiepaper van de Clean Clothes Campaign bevat documentatie van de ervaringen van gastarbeiders in de kledingindustrie en levert input voor de discussie over de manier waarop wij deze kwetsbare groep arbeiders kan ondersteunen in hun strijd voor goede arbeidsomstandigheden.

Lees verder...

MVO Referentiekader 2012

MVO Referentiekader 2012

Het Referentiekader voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) maakt duidelijk wat MVO moet inhouden volgens het MVO Platform.

Lees verder...

Gedwongen (kinder)arbeid in de Indiase kledingindustrie - Bedrijven en politiek komen in beweging

Gedwongen (kinder)arbeid in de Indiase kledingindustrie - Bedrijven en politiek komen in beweging

In ‘Update of Debate and Action on the Sumangali Scheme’ beschrijven SOMO en LIW nieuwe ontwikkelingen en acties die zijn ondernomen sinds de publicatie van de rapporten ‘Captured by Cotton’ in mei 2011 en ‘Maid in India’ in april 2012.

Lees verder...

Maid in India

Maid in India

Europese en Amerikaanse kledingbedrijven zijn er tot nu toe niet in geslaagd de arbeidsomstandigheden bij hun toeleveranciers in Tamil Nadu, Zuid-India, structureel te verbeteren, ondanks mooie beloften en een aantal goedbedoelde initiatieven. Tot op de dag van vandaag werken duizenden vrouwen en meisjes onder omstandigheden die niet anders kunnen worden aangeduid dan als gebonden arbeid. Dit stellen SOMO en LIW in hun rapport ‘Maid in India’.

Lees verder...

Captured by Cotton

Captured by Cotton

Europese en Amerikaanse bedrijven laten meisjes onder erbarmelijke omstandigheden kleding maken in Tamil Nadu (India). Er is sprake van misbruik en valse beloften. Het gaat veelal om Dalit–meisjes, jonger dan 18 jaar. De meisjes worden te werk gesteld via het ‘Sumangali Scheme’. SOMO en LIW zetten deze problematiek uiteen in het rapport ‘Captured by Cotton’.

Lees verder...

Waar de schoen wringt: kinderarbeid in de productie van leren merkschoenen

Waar de schoen wringt: kinderarbeid in de productie van leren merkschoenen

In dit onderzoek in opdracht van de campagne ‘Stop Kinderarbeid – School, de beste werkplaats’ is de productieketen van en de internationale handel in leren schoenen in kaart gebracht. De centrale vraag van het onderzoek was of er kinderarbeid voorkomt in de productie van merkschoenen voor de Europese markt.

Lees verder...

Toying with Workers' Rights

Toying with Workers' Rights

Een onderzoek naar de uitbuiting van arbeiders die gadgets maken voor de Olympische Spelen in London 2012 door de Play Fair Coalitie.

Lees verder...

Fair Games? Human rights of workers in Olympic 2012 supplier factories

Fair Games? Human rights of workers in Olympic 2012 supplier factories

Een rapport van de Play Fair Coalitie over de arbeiders die Olympische sportkleding maken voor bekende kledingmerken. Ze krijgen hongerlonen betaald, moeten veel en lang overwerken en vliegen de laan uit als ze hierover klagen. Er is onderzoek gedaan in 10 fabrieken waar sportkleding wordt gemaakt in China, Sri Lanka en de Filipijnen.

Lees verder...

IOC verdient geen medaille voor arbeidsrechten

IOC verdient geen medaille voor arbeidsrechten

Werknemers die nog niet de helft verdienen van het officiële minimumloon, kinderen die vijftien uur per dag werken. Bij de productie van Olympische petjes, tassen en pennen in Chinese fabrieken komen op grote schaal misstanden voor. Dat blijkt uit een onderzoek door de coalitie 'Play Fair 2008' van vakbonden en actiegroepen.

Lees verder...

Multi-stakeholder initiatives - A strategic guide for civil society organizations

Multi-stakeholder initiatives - A strategic guide for civil society organizations

Hoe kunnen maatschappelijke organisaties hun onderhandelingspositie versterken wanneer ze participeren in samenwerkingsverbanden, dialogen en ronde tafels met het bedrijfsleven? In een Engelstalige gids getiteld ‘Multi-stakeholder initiatives - A strategic guide for civil society organizations’ beschrijft SOMO-onderzoeker Mariëtte van Huijstee een strategisch handelingsperspectief voor maatschappelijke organisaties die aan zogenaamde multi-stakeholder initiatieven (MSI’s) deelnemen.

Lees verder...

Gedragscodes: een complete aanpak

Gedragscodes: een complete aanpak

Vier belangrijke stappen die kledingbedrijven kunnen zetten om ervoor te zorgen dat hun producten onder eerlijke omstandigheden worden gemaakt.

Lees verder...

Navigatie