C&A's compensatiepakket aan slachtoffers fabrieksbrand Bangladesh niet voldoende

gepubliceerd 04-03-2013 23:00, Laatste wijziging: 06-05-2014 15:31
Persbericht - C&A kondigde op 27 februari compensatie aan voor Tazreen slachtoffers. Maar C&A weigert om de berekeningen voor de compensatie te baseren op relevante internationale standaarden en best practices. Het bedrag dat C&A voorstelt is slechts 4 % van wat nodig is. C&A heeft geen vakbonden betrokken bij het bepalen van de hoogte van de compensatie en het mechanisme om deze uit te betalen. Schone Kleren Campagne verzoekt C&A om in onderhandeling met lokale vakbonden tot een volledig en eerlijk compensatiepakket te komen.

Het compensatie pakket dat C&A voorstelt is bedoeld om medische kosten te dekken voor gewonde arbeiders en om nabestaanden van de overledenen (kinderen en andere familieleden) te compenseren. Schone Kleren Campagne verwelkomt de reikwijdte van het pakket omdat het de verschillende doelgroepen betrekt die hebben geleden onder de Tazreen tragedie van 24 november 2012. Hierbij kwamen minstens 112 arbeiders om het leven.

Maar Schone Kleren Campagne is teleurgesteld dat C&A weigert om hun berekeningen voor de compensatie te baseren op ILO conventie 121 en bestaande best practices in Bangladesh. Christa de Bruin van Schone Kleren Campagne: “Het door C&A voorgestelde bedrag van 1200 $ voor de familieleden van de overledenen is minder dan 4% van wat nodig is volgens de berekeningen van lokale vakbonden die gebaseerd zijn op eerder gebruikte formules in Bangladesh. In een land zoals Bangladesh, waar autoriteiten en werkgevers niet adequaat compenseren, verwachten we van de merken die bij Tazreen inkochten dat zij minstens 45 % van de benodigde compensatie betalen.

Daarbij heeft C&A bij het bepalen van haar compensatie pakket geen enkele vakbond betrokken. Niet bij het berekenen van de hoogte van de compensatie, en niet bij het uitdenken van het mechanisme om deze compensatie uit te betalen. C&A vertrouwt volledig op de BGMEA, de werkgeversorganisatie in Bangladesh, en voegt haar compensatie bij die van de BGMEA. Maar tot dusver heeft de BGMEA slechts aan de families van 53 overledenen (enige) compensatie uitgekeerd.

Schone Kleren Campagne verzoekt C&A om lokale vakbonden en andere betrokken merken rond de tafel te roepen en in onderhandeling tot een volledig en eerlijk compensatiepakket te komen. Vorige week bereikten vakbonden in Bangladesh een overeenkomst met twee inkopers van de Smart fabriek om de families van 8 overleden arbeiders te compenseren. In deze fabriek woedde op 26 januari een brand. De Smart overeenkomst volgt die van de Eurotex, Hameen en Spectrum zaken, waarbij merken internationale standaarden gebruiken.  “C&A heeft dus voldoende precedent om mee te werken”, aldus De Bruin. “C&A zou de bestaande best practices moeten volgens, zoals we al vaker hebben voorgesteld. Alleen in samenwerking met lokale vakbonden kunnen C&A en de andere betrokken merken een mechanisme starten om de compensatie op een snelle, transparante wijze aan alle slachtoffers uit te betalen. Er is nu al genoeg tijd verstreken.”

Schone Kleren Campagne verwelkomt C&A's bereidheid om het ondertekenen van de Bangladesh Fire and Building Safety Agreement te heroverwegen. Dit programma van preventieve en correctieve maatregelen is ontwikkeld met lokale vakbonden in samenwerking met IndustriALL en de Schone Kleren Campagne. De overeenkomst is al ondertekend door PVH, eigenaar van Calvin Klein en Tommy Hilfiger, en het Duiste Tchibo.

De ondertekening van deze overeenkomst is des te urgenter als we kijken naar het nieuwe audit programma dat C&A heeft aangekondigd. Dit programma zal geen werkelijke verandering kunnen bewerkstelligen omdat betrokkenheid van arbeiders, transparantie en onafhankelijke inspecties ontbreken.
C&A verkondigt dat als er overtredingen bij hun toeleveranciers worden geconstateerd, C&A haar orders bij de fabriek zal weghalen totdat er veiligheidsmaatregelen zijn ingevoerd. Maar zonder financiële steun of eerlijke inkoopprijzen is het onwaarschijnlijk dat toeleveranciers en subcontractors de veiligheid zullen verbeteren. Ondertussen blijven de arbeiders in een onveilige fabriek werken, terwijl C&A de fabriek verlaat en erover zwijgt. De lijst van toeleveranciers en inspectierapporten worden door C&A niet openbaar gemaakt, zodat het onwaarschijnlijk is dat een derde partij actie kan ondernemen.

Arbeiders en vakbonden moeten een centrale rol krijgen. Dit houdt in dat er veiligheidscommittees van arbeiders in de fabrieken moeten komen, vakbonden toegang hebben tot fabrieken om arbeiders te trainen over hun rechten en veiligheid, en arbeiders het recht hebben om onveilig werk te weigeren. De Bruin: “C&A heeft meer dan 200 toeleveranciers in Bangladesh, een derde van haar collectie wordt daar gemaakt. Ze kunnen en moeten veel meer doen om onnodige doden door fabrieksbranden te voorkomen. Het ondertekenen van de overeenkomst, en het samenwerken met lokale bonden is de eerste noodzakelijke stap.

Schone Kleren Campagne zet samen met de andere Europese Clean Clothes Campaigns de publieke campagne voort om C&A en andere merken die inkochten bij Tazreen op te roepen tot een eerlijk en volledig compensatie pakket en de Bangladesh Fire and Building Safety Agreement te ondertekenen.

Navigatie