H&M onder vuur

gepubliceerd 31-10-2012 15:55, Laatste wijziging: 27-11-2012 18:12
Op 24 oktober zond de Zweedse televisie een documentaire uit over de erbarmelijke omstandigheden waaronder Cambodjaanse fabrieksarbeiders spullen voor H&M produceren.
H&M onder vuur

Activisten “vallen flauw” in de belangrijkste winkelstraat van Stockholm (foto: Fair Trade Center)

De documentaire onthult de werkelijkheid achter het H&M imago van snelle, goedkope mode.  De Schone Kleren Campagne, actievoerders en de media doen een beroep op H&M om te reageren op de beschuldigingen van het betalen van hongerlonen aan kledingarbeiders.

In de afgelopen maanden heeft H&M vergaderd met Cambodjaanse hoogwaardigheidsbekleders zoals de vicepremier van Cambodja en met vertegenwoordigers van het overleg dat het minimumloon vaststelt. Tijdens deze bijeenkomsten is gesproken over het verhogen van het minimumloon in Cambodja. Maar vergaderingen en goede bedoelingen zijn niet voldoende als antwoord op de gezondheidsrisico’s en de erbarmelijke leefomstandigheden waar de arbeiders dagelijks mee te maken hebben.

Voor de lage lonen wordt een hoge prijs betaald. Vorig jaar vielen meer dan 2400 arbeiders flauw in Cambodjaanse fabrieken vanwege ondervoeding, een direct gevolg van lage lonen. Helaas blijft H&M, één van de belangrijkste afnemers van Cambodja, weigeren om een leefbaar loon te betalen aan de arbeiders in haar keten.

 

Europese campagne op leefbaar loon

In 11 Europese landen lanceerde de Schone Kleren Campagne in september in samenwerking met de Cambodjaanse vakbond C.CAWDU een campagne onder de naam “No More Excuses”. De campagnevoerders eisen dat H&M een leefbaar loon betaalt aan de arbeiders in de fabrieken die voor het bedrijf produceren. De campagne wil de aandacht vestigen op het feit dat het minimumloon voor kledingarbeiders van US$ 61 minder dan een kwart is van het bedrag dat eigenlijk nodig is voor een menswaardig bestaan in Cambodja.

 

Actieve rol van H&M nodig

In een reactie op de schokkende bevindingen van de documentairemakers, kondigde H&M plannen aan om de dialoog tussen management en vakbonden bij een aantal fabrieken in Cambodja te verbeteren. Activisten en vakbondsleden zijn ingenomen met dit plan, maar zijn bezorgd dat het voor de arbeiders geen garanties biedt op een leefbaar loon.

"Wij steunen het idee van het bouwen aan een respectvolle dialoog tussen vakbonden en werkgevers in Cambodja," zegt Athit Kong, vicevoorzitter van de Coalition of Cambodian Apparel Workers' Democratic Union (C.CAWDU). “Maar H&M moet ook een rol spelen. Het is absoluut noodzakelijk dat H&M bij elk project lokale en nationale vakbonden betrekt. De stem van de arbeiders moet gehoord worden. Dit is de enige manier om echte veranderingen op 'grassroots' niveau voor elkaar te krijgen. Wij roepen onze vrienden van de Zweedse vakbonden op om ervoor te zorgen dat H&M aan de onderhandelingstafel komt met Cambodjaanse en internationale vakbonden en voorstellen doet die leiden tot een significante verbetering van de arbeidsvoorwaarden van Cambodjaanse arbeiders.”

De Schone Kleren Campagne vraagt H&M en andere inkopers in Cambodja om de armoede die wordt veroorzaakt door de lage lonen in het land onmiddellijk aan te pakken. C.CADWU heeft voor de korte termijn een loondoel van US$ 131 gesteld. H&M zou deze doelstelling moeten ondersteunen door het geven van een publieke steunbetuiging. Ook zou H&M een actieplan moeten ontwikkelen om het betalen van dit loon bij de toeleveranciers te kunnen realiseren. Als H&M op lange termijn betere lonen voor kledingarbeiders wil, moet het bedrijf een actieplan opzetten dat van toepassing is op alle toeleveranciers, met een duidelijke berekening van het leefbaar loon, een tijdspad en een strategie voor het implementeren van het plan bij de fabrieken.

 

Acties in Zweden en Denemarken

Activisten in Zweden vielen massaal flauw in de belangrijkste winkelstraat van Stockholm, om de hoek bij H&M's hoofdkantoor, uit solidariteit met Cambodjaanse kledingarbeiders die zijn flauwgevallen als gevolg van hongerlonen, ondervoeding en buitensporige werktijden. De actie volgde op de Zweedse TV documentaire 'koude feiten' waarin H&M werd bekritiseerd voor de slechte arbeidsomstandigheden in de Cambodjaanse kledingindustrie. Ook in Kopenhagen protesteerden actievoerders voor de deur van H&M.

HM_Aktion_Kopenhagen.JPG
Activisten in Kopenhagen

De documentaire (met ondertiteling in het Engels) is hier te zien.

Navigatie