Steun de slachtoffers en nabestaanden van de brand in Pakistan

gepubliceerd 25-10-2012 13:50, Laatste wijziging: 02-11-2012 15:25
Op dinsdag 11 september vonden bijna 300 kledingarbeiders de dood na een brand in de Ali Enterprises fabriek in Karachi, Pakistan. De fabriek maakte spijkerbroeken voor de Duitse winkelketen KIK.
Steun de slachtoffers en nabestaanden van de brand in Pakistan

Links: KIK jeans in winkel in Duitsland. Rechts: KIK label gevonden in Ali Enterprises.

Geen ontsnapping mogelijk

Nog altijd wordt de oorzaak van de brand onderzocht. Het is in ieder geval duidelijk dat het aantal doden zo hoog is vanwege de zeer slechte gezondheids- en veiligheidsomstandigheden in de fabriek. Op het moment dat de brand uitbrak zaten de nooduitgangen op slot. Voor de ramen zaten tralies en er waren geen blusmiddelen aanwezig.

In de afgelopen jaren is de fabriek regelmatig gecontroleerd. De fabriek zelf stond echter niet officieel geregistreerd en de eigenaar verzuimde arbeiders contracten te verstrekken.

Hoewel KIK gedwongen werd te erkennen dat het een rol in deze tragedie heeft, gaat het bedrijf elk serieus gesprek uit de weg en onderneemt het geen stappen om tot een oplossing te komen.

 

Onbetrouwbare inspecties

KIK claimt dat vanaf 2006 de fabriek uitgebreid werd gecontroleerd en dat die controles hebben geresulteerd in verbeteringen op het gebied van brandveiligheid. Wat er op 11 september gebeurde, toont duidelijk aan dat deze verbeteringen onvoldoende waren. De controles hebben niet aangetoond dat de fabriek illegaal opereerde, hebben geen melding gemaakt van het tekort aan nooduitgangen en het feit dat de ramen tralies hadden waardoor niemand kon ontsnappen. KIK zou moeten erkennen dat de uitgevoerde controles niet betrouwbaar waren. De controles hebben de bijna 300 doden niet kunnen voorkomen en ontslaat KIK niet van haar verantwoordelijkheid in deze kwestie.

KIK claimt ook dat zij bezig is een fonds op te zetten om de overlevenden van de brand lonen te kunnen betalen. De arbeiders en hun families zijn ten einde raad; doorbetaling van de lonen zou de financiële last enigszins kunnen verlichten. Meer dan een maand na de brand hebben de arbeiders nog niets ontvangen.

KIK zal ook verantwoordelijkheid moeten nemen voor de nabestaanden van de overleden arbeiders. De betalingen moeten zekerheid  bieden voor de families wier leven verwoest is door deze tragedie.

 

Direct actie nodig

Een dergelijke ramp met zoveel doden vraagt om onmiddellijke en passende maatregelen. Wij zijn zeer verontwaardigd over KIK's nalatigheid om te zorgen dat de getroffen families direct worden bijgestaan.

 

Wat KIK moet doen

De families van de slachtoffers en de overlevenden van de ramp hebben weinig aan excuses. Doe mee en roep KIK op het volgende te doen:

  • Wees transparant: Maak de audit rapporten openbaar die UL Responsible Sourcing (ingehuurd door KIK) heeft opgesteld. Maak ook bekend welke andere merken hun kleding lieten maken in Ali Enterprises en met wie KIK zegt te onderhandelen.

  • Zorg voor compensatie, lonen en werkgelegenheid: Onderhandel direct met de Worker Right Movement om ervoor te zorgen dat alle slachtoffers medische zorg krijgen zonder dat dat in rekening wordt gebracht, dat lonen worden doorbetaald, dat nabestaanden en slachtoffers volledig worden gecompenseerd en een pensioen krijgen om toekomstig verlies van inkomen te kunnen opvangen, en dat overlevenden werk krijgen aangeboden bij andere leveranciers.

  • Neem maatregelen om rampen te voorkomen: Neem alle maatregelen die nodig zijn om dit soort rampen in de toekomst te voorkomen. Dit houdt in een volledige veiligheidsinspectie van alle toeleveranciers waarbij arbeidervertegenwoordigers betrokken worden, gezondheids- en veiligheidstrainingen voor arbeiders, vrijheid van organisatie en zich uit te spreken, openbaar maken van lijst van toeleveranciers en registratie van alle werkplekken, een arbeidscontract voor arbeiders en een prijs die voldoende is om alle nodige verbeteringen door te kunnen voeren.

  • Steun en draag bij aan onderzoek: Draag actief bij aan een volledig, onafhankelijk en transparant onderzoek naar de oorzaak van de brand en de nalatigheid van de overheid, eigenaar van de fabriek en inkopers om overtreding van veiligheidsregels en arbeidswetten te voorkomen, op te sporen en aan te pakken. Dit onderzoek zou ook een complete lijst van namen die zijn omgekomen bij deze brand moeten opleveren.

 

Steun de slachtoffers en nabestaanden van de Pakistan brand. Verstuur deze brief naar KIK en roep op tot onmiddellijke actie.

Navigatie