Waarom H&M's reactie niet genoeg is

gepubliceerd 10-10-2012 15:20, Laatste wijziging: 22-11-2012 10:18
De Schone Kleren Campagne stuurde H&M een brief over het betalen van een leefbaar loon aan kledingarbeiders in Cambodja. H&M kwam met een antwoord. H&M's antwoord stelt ons niet tevreden.

In reactie op de SKC-brief stuurde Helena Helmersson, hoofd duurzaamheid van H&M, het volgende antwoord (19 september):

Dear all,

I just want to confirm that we have received your mail and the information about the public campaign.

As you know wages is one of our top priorities and we have chosen to work with the Fair wage concept which we believe has a more sustainable approach to the wage problem. We also see that collaboration is crucial to be able to drive improvements in the area, which is why it is very important for us to work closely with for example ILO/BFC, ITG and other brands.

Kind regards, Helena

HELENA HELMERSSON
H & M HENNES & MAURITZ AB. CSR DEPARTMENT


Geen garantie

H&M kiest ervoor om het 'loonprobleem' aan te pakken met het Fair Wage Netwerk, een samenwerking van hoofdzakelijk bedrijven. Het Fair Wage Netwerk is opgezet door academici van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) en de Fair Labor Association (FLA) om samen met bedrijven te onderzoeken wat nodig is om lonen op te krikken. Door middel van proefprojecten en onderzoeken bestudeert het netwerk de verschillende aspecten van een 'eerlijk loon' (gedefinieerd als 'bedrijfsactiviteiten die leiden tot duurzame loonontwikkeling'). Deze strategie is niet gebaseerd op de behoeftes van arbeiders en vakbonden – de benadering waarvoor de Schone Kleren Campagne pleit. Wij denken daarom dat H&M's strategie geen garantie biedt voor loonstijgingen tot het niveau van een leefbaar loon.


Onze zorgen

De Schone Kleren Campagne is positief over het opzetten van een platform om informatie over leefbaar loon te delen, maar is bezorgd over het ontbreken van een ijkpunt, een werkplan en een tijdspad in de aanpak van Fair Wage Netwerk. Het mondjesmaat verhogen van lonen is niet genoeg. Bedrijven zouden zich moeten verbinden aan een verhoging van de lonen tot op het niveau van een leefbaar loon. Als bedrijven zich niet verbinden aan een bepaald bedrag of formule, kunnen ze zich verschuilen achter hun lidmaatschap van MVO netwerken en initiatieven, zoals het Fair Wage Netwerk. Deelname aan dit soort initiatieven biedt echter geen garantie voor betere betaling van arbeiders. Dan blijft het veelal bij praten, en blijft actie uit.


Loon is geen menukaart

Deelnemende bedrijven lijken het Fair Wage Netwerk te gebruiken om het belang van leefbaar loon als mensenrecht weg te wuiven. Het netwerk onderzoekt 12 dimensies van eerlijk loon, waarvan leefbaar loon er één is. Voor de Schone Kleren Campagne kan leefbaar loon geen onderdeel zijn van een menukaart met vele opties. Alleen een leefbaar loon is een eerlijk loon!


Asia Floor Wage

Het Fair Wage Netwerk erkent het recht op collectieve onderhandelingen, maar betrekt nauwelijks vakbonden en maatschappelijke organisaties bij zijn werk. Waardevolle initiatieven van arbeiders en maatschappelijke organisaties, zoals het Asia Floor Wage (AFW), worden grotendeels genegeerd. Vakbonden en maatschappelijke organisaties maken geen deel uit van het netwerk en worden alleen geraadpleegd in het kader van de proefprojecten. Beslissingen over wat het beste is voor de arbeiders en hun lonen wordt genomen zonder arbeiders zelf. De deelname van bedrijven is vrijblijvend omdat er op de werkvloer geen bindend overleg plaatsvindt met vakbonden en maatschappelijke organisaties.


Een betere manier

Het is prima dat H&M deelneemt aan het Fair Wage Netwerk, maar het bedrijf zou verdere stappen moeten ondernemen. Eerlijk loon is een nuttig concept, maar bedrijven moeten zich inzetten voor het betalen van een leefbaar loon. Dit kan alleen door vakbonden, arbeiders en maatschappelijk organisaties actief te betrekken bij het bepalen van de strategie.

Navigatie