Balanceren met Handel en Hulp

gepubliceerd 04-03-2013 16:05, Laatste wijziging: 17-04-2013 09:40
Aanbevelingen van de Fair, Green and Global Alliance aan Minister Ploumen

Schone Kleren Campagne maakt samen met de organisaties Action Aid (NiZa), Both Ends, Milieudefensie, TNI en SOMO deel uit van de  Fair, Green and Global Alliance (FGG).

Met het Kabinet Rutte II is een wens van FGG in vervulling gegaan; handel en mondiale ontwikkeling zijn met elkaar verenigd bij dezelfde Minister. Beleidscoherentie in rijke landen is de sleutel voor duurzame en rechtvaardige ontwikkeling. Om de Handel en Hulp elkaar daadwerkelijk te laten versterken, zal de Minister de komende vier jaar voortdurend bezig zijn met een balancing act.

In ‘Balanceren met Handel en Hulp’ doen de leden van de FGG Alliance een aantal aanbevelingen aan Minister Ploumen, op basis van hun jarenlange ervaring op gebied van beleidscoherentie en internationale handel.

De FGG Alliance ziet graag dat minister Ploumen een beter handelssysteem bevordert en maatregelen neemt op de volgende terreinen:

1.  Democratisering, inclusief betrokkenheid van vakbonden, vrouwenorganisaties, milieugroepen en lokale gemeenschappen in onderhandelingen over handels- en investeringsverdragen.

 

2.  Herziening van beschermende investeringsovereenkomsten met zich ontwikkelende landen (IBOs). Hierin dienen verplichtingen voor bedrijven te worden opgenomen, zoals zich houden aan de OECD Richtlijnen. IBO’s moeten de mogelijkheden voor bedrijven om op basis van handelsafspraken zich ontwikkelende landen voor een tribunaal te dagen als ze nieuw duurzaamheidsbeleid invoeren, sterk beperken.

 

3.  Bevorderen dat bindende sociale en milieuclausules worden opgenomen in handelsverdragen en investeringsbeschermingsverdragen van de Europese Unie.

 

4.  Een Accountability Fund dat de signalerings- en waakhondfunctie van maatschappelijke organisaties veilig stelt. Met voldoende checks & balances voorkomen dat overheidsgeld betrokken raakt bij projecten van bedrijven in zich ontwikkelende landen waarbij mensenrechten worden geschonden.

Navigatie