Nota van Ploumen schiet ernstig tekort, "de wereld verdient beter"

gepubliceerd 09-04-2013 15:10, Laatste wijziging: 17-04-2013 09:39
Vorige week presenteerde minister Ploumen de nieuwe visie op ontwikkelingssamenwerking. Zij ziet bedrijven als de motor achter ontwikkeling. Het rotsvaste geloof in de vrije markt, de nadrukkelijke financiële steun voor het bedrijfsleven zonder voldoende garanties voor duurzaamheid, het wegnemen van regels voor internationale investeringen en handel, het zijn allemaal tekenen dat de nota van minister Ploumen tekort schiet als het gaat om bestrijden van armoede en oplossen van ernstige milieuproblemen.

De Fair, Green and Global Alliance (FGG), een organisatie waar Schone Kleren Campagne samen met Action Aid (NiZa), Both Ends, Milieudefensie, TNI en SOMO deel van uit maakt, ziet ernstige tekortkomingen in de visie van minister Ploumen. Vorige week kwam Ploumen, minister van Internationale Handel en Ontwikkelingssamenwerking met de nieuwe visie op haar beleid getiteld ‘Wat de wereld verdient: een nieuwe agenda voor hulp, handel en investeringen'.

Door het onevenredig kappen in het budget wordt ontwikkelingssamenwerking bijna helemaal geprivatiseerd.
De winsten zijn voor bedrijven en de risico’s voor de belastingbetaler. Postconflict-landen en fragiele staten worden in de richting van de vrije markt gedirigeerd.

Danielle Hirsch, woordvoerder van de FGG: ”De wereld verdient beter dan in deze nota staat opgeschreven. Bij ontwikkeling stellen wij ons iets heel anders voor: opkomen voor het publieke belang, versterking van lokale besluitvorming, betere toegang regelen tot regionale markten,
belastingen efficiënter maken en zeker ook terugdringen van schendingen van mensenrechten.”

Dat economische groei automatisch leidt tot ontwikkeling, bestrijding van extreme armoede en vermindering van ongelijkheid, daar gelooft de minister niet in. Alleen trekt ze er geen gevolgen uit. Investeringen van de private sector kunnen zelfs bijdragen tot verslechtering op deze
gebieden. Nederlandse bedrijven ontvangen steun en kunnen hierdoor een oneerlijk concurrentievoordeel op lokale bedrijven krijgen. Het is onaanvaardbaar dat belastinggeld, bedoeld voor ontwikkeling, aan projecten wordt besteed die niet aanwijsbaar bijdragen aan
mensenrechten, milieubescherming, mondiale rechtvaardigheid en sociale gelijkheid. Dit heeft de minister in internationaal verband al afgesproken (OESO en Busan).

Een lijstje onduidelijkheden in de nota

# De nota spreekt van 'een minimum niveau aan sociale rechten' Wat is dat, wie bepaalt dat? Vallen daar mensenrechten onder en wat nog meer? Nederland heeft toch het Verdrag van Rechten van de Mens en ILO-verdragen ondertekend? Waarom dan deze versluierende term?

# De nota onderkent het probleem met belastingverdragen, maar er staat niets over wat daaraan gedaan wordt. Bijna alle grote NL bedrijven betalen minder belasting betalen dan ze moeten doen, maar waarom worden ze dan met belastinggeld gesteund?

# De nota zegt dat het NL bedrijfsleven een goede reputatie op MVO-gebied heeft. Dat is onjuist:
http://www.duurzaambedrijfsleven.nl/53040/multinationals-falen-in-uitwerking-duurzame-ambities/

# Het bedrijvenfonds Dutch Good Growth wordt volgens de nota ingezet voor MKB en exportkredieten. En er is een fonds voor klimaatgelden. Buitenlandse Zaken beslist niet over beide zaken, maar wie dan wel?

# De minister heeft het algemeen aanvaardde begrip coherentie op zijn kop gezet: Terwijl in de EU en de VN wordt erkend dat samenhang tussen Handel en Hulp nodig is voor een effectief ontwikkelingsbeleid draait de minister dit grotendeels om. Hulp moet dienstbaar zijn aan handel en Nederlandse belangen.

# Klimaat wordt in de nota genoemd als een van de ‘Global Public Goods’ waar Nederland geld en middelen aan blijft besteden, terwijl ‘milieu’ wordt genoemd in het lijstje van bezuinigingen.

Gerelateerde inhoud
Balanceren met Handel en Hulp
Navigatie