Stop blind vertrouwen op falende audits.

gepubliceerd 12-03-2013 13:10, Laatste wijziging: 10-04-2013 07:48
Het rapport ‘Fatal Fashion’ analyseert de recente fabrieksbranden in Pakistan en Bangladesh

Fatal Fashion’ beschrijft de branden bij Ali Enterprises in Pakistan en Tazreen Fashions in Bangladesh. In beide gevallen resulteerden ondermaatse gebouwen, slechte noodprocedures, geblokkeerde branduitgangen, overvolle werkplekken en ontoereikende inspecties in een extreem hoog dodental.

Audits doen hun werk niet

Beide fabrieken ondergingen talrijke controles door afnemers of door zogenaamde ‘onafhankelijke’ auditbedrijven. Ali Enterprises ontving slechts drie weken voor de fatale brand een SA8000- certificering. Structurele en zichtbare veiligheidstekortkomingen en vervalste documentatie van brandoefeningen ontglipten aan het oog van auditor. Het Business Social Compliance Initiative (BSCI) vond bewijs van veiligheidsschendingen, maar deze informatie verdween in een vertrouwelijke database zonder dat er opvolging aan werd gegeven.

In het rapport roepen SOMO en Schone Kleren Campagne kledingmerken dan ook op om niet langer blind te vertrouwen op op audit-bedrijven en certificeringsinstellingen voor het doen van inspecties. “Deze bedrijven missen expertise, worden niet vertrouwd door arbeiders en vakbonden waardoor interviews met arbeiders onbetrouwbaar zijn, en worden gewoonlijk betaald door de fabriekseigenaar. Zelfs wanneer ze schendingen ontdekken, falen ze om deze op te lossen” zegt Tessel Pauli van Schone Kleren Campagne.

Een serieus veiligheidsprogramma is nodig

Kledingmerken zouden tenminste een degelijk veiligheidsprogramma op moeten zetten, met onafhankelijke inspecties en de verplichting geconstateerde problemen op te lossen. Hierin moeten arbeiders en vakbonden een centrale rol kunnen spelen. Bedrijven moeten locaties van fabrieken en inspectierapporten bekend maken. Daarnaast moeten bedrijven ervoor zorgen dat hun prijsbeleid de kosten dekt van het brandveilig maken van fabrieken. Bedrijven die in Bangladesh laten produceren kunnen het Bangladesh Fire and Building Safety Agreement ondertekenen.

SOMO en Schone Kleren Campagne verwelkomen de Nederlandse overheidheidsmissie naar Bangladesh die erop gericht is duurzame kledingproductie te verbeteren, in het bijzonder met het oog op brandveiligheid en leefbaar loon. “Wij verwachten dat de Nederlandse overheid hier een leidende rol in zal spelen” zegt Pauli.

 

Navigatie