Tribunaal India: werkomstandigheden kledingindustrie zijn stelselmatige mensenrechtenschendingen

gepubliceerd 05-12-2012 12:50, Laatste wijziging: 23-01-2013 11:30
Kledingmerken aangespoord om te reageren op eisen van de rechters.
Tribunaal India: werkomstandigheden kledingindustrie zijn stelselmatige mensenrechtenschendingen

Kledingarbeidsters op het tribunaal

Van 22 tot en met 25 November getuigden meer dan 250 kledingarbeidsters uit India tijdens het Nationale Peoples' Tribunaal in Bangalore over hun leven en werkomstandigheden. Dit tribunaal brengt schendingen van mensenrechten in kaart en beoordeelde waarmee werknemers in de Indiase kledingindustrie te kampen hebben.

De arbeiders, uit verschillende delen van India, gaven hun dagloon op om hun stem te laten horen, en aan te tonen dat een leefbaar loon noodzakelijk is.

"Je eindigt als een machine die werkt aan een machine", zegt de 36-jarige kledingarbeider Ashok Kumar, over de onmenselijke productie targets in de kledingfabrieken. Ashok werkt in een fabriek in Gurgaon die produceert voor merken als GAP, H&M en Next.

Jeroen Merk, van Clean Clothes Campaign zei: "Zonder kledingarbeiders zou de wereld in z'n blootje rondlopen, maar de bijdrage van de arbeiders wordt niet financieel erkend."


Conclusies van de jury

De jury concludeerde dat het betalen van een een leefbaar loon uiterst urgent is. Verder moeten de onmenselijk hoge productie targets verlaagd worden, en moeten vreselijke arbeidsomstandigheden zoals onwettig verplicht overwerk, seksuele intimidatie en het 'vakbondje pesten' actief worden voorkomen.


Uitspraak van de rechters

De rechters vonden overweldigend bewijs van “ernstige en systematische schendingen van de individuele en collectieve rechten van de mens” waar de kledingarbeiders onder werken en leven. Ze benadrukten dat multinationale merken hun medeplichtigheid daaraan moeten erkennen.

Onder druk van onze Leefbaar Loon Heel Gewoon campagne, was H&M een dag aanwezig op het tribunaal. Het merk vertelde vooral over hun trainingen aan leveranciers, opdat zij meer verantwoordelijkheid nemen voor de handhaving van arbeidsrechten.
Maar de rechters kwamen met veel meer maatregelen die genomen moeten worden door de kledingmerken.


Kloof tussen MVO jargon en realiteit

"Het tribunaal laat zien dat er een enorme kloof is tussen de fancy 'MVO taal' van internationale kledingmerken en de werkelijke situatie van Aziatische kledingarbeiders," zei Anannya Bhattacharjee, coördinator van de internationale Asia Floor Wage Alliance. "De loonkwestie is een grensoverschrijdend probleem en moet als zodanig worden aangepakt. Internationale spelers moeten samenwerken en gebruik maken van het Asia Floor Wage model om een leefbaar loon in de kledingsector te bewerkstelligen. "

Navigatie