VeiligheidsAccord Bangladesh komt met plannen voor veilige kledingindustrie

gepubliceerd 08-07-2013 14:50, Laatste wijziging: 15-10-2013 15:18
De Schone Kleren Campagne feliciteert het implementatieteam met de goede vooruitgang van het Accord.

De Schone Kleren Campagne, als een van de getuigen bij de ondertekening van het VeiligheidsAccord, feliciteert het implementatieteam met de goede vooruitgang van het Accord. Het plan heeft het potentieel om de levens te redden van duizenden arbeiders in Bangladesh. We zijn tevreden met de inzet van de betrokken bedrijven om tot een structurele verbetering van de brand- en bouwveiligheid in Bengaalse kledingfabrieken te komen.

De stuurgroep van het VeiligheidsAccord Bangladesh komt met haar plannen voor een verbeterde veiligheid in de kledingindustrie in Bangladesh. Dit baanbrekende Accord is een bindend contract tussen 70 kledingmerken en retailers, internationale en lokale vakbonden en NGO's. Duurzame verbeteringen moeten zorgen voor veilige arbeidsomstandigheden in de Bengaalse fabrieken en kan duizenden levens redden.

De belangrijkste hoogtepunten zijn:

  • Initiële inspecties - Om ernstige gevaren en de noodzaak van dringende herstelwerkzaamheden te identificeren - zullen binnen 9 maanden worden afgerond.
  • Als bestaande inspecties of werknemergetuigenissen situaties identificeren waar onmiddellijke saneringsmaatregelen nodig zijn, wordt een interimprocedure gestart.
  • Organisatiestructuur opgericht door een stuurgroep met gelijke vertegenwoordiging van ondertekenende bedrijven en vakbonden en een Raad van Advies met een brede vertegenwoordiging in Bangladesh.

De ondertekenaars willen allereerst de meest ernstige gevaren voor arbeiders in fabrieken aanpakken. Uiterlijk binnen negen maanden zal een eerste inspectie bij elke fabriek worden afgerond, waarna plannen voor renovaties en reparaties opgesteld worden. Deze zullen zich richten op ernstige en onmiddellijke risico's voor werknemers, met name de gebrekkige noodinfrastructuur en -procedures (bv. nooduitgangen, brandtraining en evacuatie) en fundamentele fouten die kunnen leiden tot een gedeeltelijke of geheel structureel falen van een fabrieksgebouw.

Jyrki Raina, secretaris-generaal Industriall: "Onze missie is duidelijk: de veiligheid van alle werknemers in de kledingindustrie van Bangladesh te garanderen. De directe betrokkenheid van de werknemers in de fabrieken is de sleutel tot het succes van dit programma."


In de interimperiode zal een noodprotocol zorgen voor snelle actiemogelijkheid, zodat werknemers beschermd worden tegen fabrieken waar bestaande inspectieprogramma's of getuigenissen van arbeiders een directe bedreiging voor lijf en leden vormen.

Alle ondertekenende bedrijven komen overeen om onveilige situaties onmiddellijk te melden en de fabriekseigenaar zal worden verteld om werkzaamheden te staken in afwachting van verder onderzoek en/of reparatie. Met de betrokkenheid van de lokale vakbonden kunnen fabrieksarbeiders worden geïnformeerd over de mogelijke gevaren op hun werkplek en hun recht om te weigeren een potentieel onveilig gebouw binnen te gaan. Een levensvatbaar plan met renovaties en reparaties zal worden uitgevoerd om de gevaren aan te pakken. Ook zullen arbeiders worden betaald terwijl de fabriek gesloten blijft.

Andy York, Ethical Trading Manager, N Brown Group: "De ondertekenaars komen overeen dat deze gezamenlijke inspanning een geloofwaardig en effectief programma moet opleveren. Dit is de enige manier om tot structurele verbeteringen en duurzame verandering in de kledingindustrie van Bangladesh te komen."

Inspanningen zijn begonnen om zowel de Chief Inspecteur en de uitvoerend directeur te selecteren, die beiden rechtstreeks aan de Accord Stuurgroep rapporteren.

De gegevens van de toeleveranciers van alle ondertekenaars zullen verzameld worden voor 15 juli en samengevoegd worden met informatie over elke fabrieksgebouw. Een geaggregeerd overzicht van alle fabrieken van de ondertekenaars zal openbaar worden gemaakt.
De toezicht van het Accord zal in Nederland en Bangladesh gevestigd worden.

De zes uitvoerende leden van de stuurgroep zijn: Industriall Global Union, UNI Global Union en de Bangladesh Raad van Vakbonden, alsmede vertegenwoordigers van de ondertekenende bedrijven: Inditex, N.Brown Group en PVH Corp. De Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) heeft een vertegenwoordiger aangewezen als voorzitter.

Een delegatie van de stuurgroep zal Bangladesh eind juli bezoeken voor een ontmoeting met de lokale belanghebbenden om hun rol te bespreken bij de uitvoering van het akkoord.

Het implementatieteam bestond uit Industriall Global Union, UNI Global Union, Clean Clothes Campaign, Worker Rights Consortium, Aldi, C & A, Inditex, N Brown, Otto Group en PVH Corp.

________________________

Voor veelgestelde vragen over het Accord, kijk hier

Lees hier meer over de achtergrond van het Accord.

Navigatie