Gapend gat in Rana Plaza compensatiefonds

gepubliceerd 23-10-2014 11:45, Laatste wijziging: 23-10-2014 12:55
De eerste betalingen aan Rana Plaza slachtoffers zijn gedaan, maar achttien maanden na de instorting is er nog steeds zestien miljoen nodig voor volledige compensatie van de slachtoffers en nabestaanden.
Gapend gat in Rana Plaza compensatiefonds

Benetton broek uit puin Rana Plaza. Beeld: PerspectieF

De Franse supermarktketen Auchan deed als laatste een bijdrage aan het Rana Plaza fonds ten behoeve van de slachtoffers en nabestaanden van de Rana Plaza ramp. Auchan refereerde op het moment van betaling aan een verklaring die zeven Europese ministers inclusief de Nederlandse minister in juni jl uitbrachten. Met die verklaring riepen de ministers bedrijven op een genereuze bijdrage te doen aan het compensatiefonds. Deze oproep werd herhaald tijdens een ILO-OESO ronde tafel over maatschappelijk verantwoord ondernemen in de kledingsector begin oktober 2014.

Kledingmerken laten het afweten

Er is ruim 30 miljoen euro nodig om ervoor te zorgen dat alle slachtoffers en nabestaanden volledig worden gecompenseerd. Tijdens de verschrikkelijke ramp kwamen 1138 arbeiders om het leven. Meer dan 2000 raakten gewond.

De Schone Kleren Campagne verwelkomt Auchan's donatie, maar spreekt ook haar ontsteltenis uit over het gegeven dat 18 maanden na de ergste ramp in de kledingindustrie ooit er nog steeds niet voldoende geld bij elkaar is gebracht om te zorgen dat slachtoffers en nabestaanden volledig worden gecompenseerd.

Het Rana Plaza Arrangement is een regeling om alle slachtoffers van de instorting van Rana Plaza te compenseren voor verlies aan inkomsten en medische kosten, gebaseerd op ILO conventie 121. Deze regeling wordt ondersteund door: kledingbedrijven, Bengaalse overheid en werkgeversorganisaties, Bengaalse en internationale vakbonden en NGO's, voorgezeten door de ILO.

Eerste betalingen gedaan

Eind september werd het proces afgerond waarbij alle slachtoffers en nabestaanden hun claims konden indienen. Hiervoor was een speciaal kantoor geopend in Dhaka. De claims zijn zorgvuldig onderzocht. In totaal zijn er 2.849 claims ingediend betrekking hebbende op 5.099 gewonden en nabestaanden van de overledenen en vermiste personen. Voor alle begunstigden is er een bankaccount geopend.

Begin oktober zijn de eerste toewijzingen toegekend aan 1,587 begunstigden. Zij hebben een betaling gekregen (na aftrek van eerdere betalingen) tot 40% van het berekende bedrag waar zij recht op hebben. De overige 2,500 begunstigden krijgen naar verwachting binnen een paar weken een bedrag uitbetaald (ook tot 40% van het totale bedrag waar zij recht op hebben). De overige 60% kan pas dan worden betaald wanneer bedrijven nieuwe donaties in het Rana Plaza fonds storten.

Groot gat

De Schone Kleren Campagne is blij dat de eerste betalingen zijn verricht, maar is ook verbijsterd dat kledingmerken de overlevenden en nabestaanden in de steek laten door helemaal niet, of niet substantieel bij te dragen aan het compensatiefonds. Ook onder kledingmerken was er overeenstemming over het totaal benodigde bedrag om de slachtoffers volgens ILO-normen te kunnen compenseren. Het is verbijsterend dat grote bedrijven als Benetton en Carrefour weigeren een bijdrage te leveren. Daarnaast is het noodzakelijk dat bedrijven als Mango, C&A en Auchan die wel al een eerste bijdrage hebben geleverd, hun donatie verhogen.