Leefbaar loon claims H&M missen onderbouwing

gepubliceerd 09-04-2015 15:20, Laatste wijziging: 10-04-2015 07:52
Op de dag dat H&M haar duurzaamheidsrapport presenteert roept Schone Kleren Campagne het Zweedse modemerk op om haar claims rondom eerlijke lonen hard te maken. H&M steelt onterecht de show met haar duurzaamheidsbeleid zonder dat er structureel iets verandert in het armoedige bestaan van kledingarbeiders.
Leefbaar loon claims H&M missen onderbouwing

H&M - via Wikimedia

Het modemerk lanceerde in 2013 een roadmap naar een leefbaar loon en committeerde zich eraan om in 2018 een eerlijk loon te betalen aan 850.000 kledingarbeiders. Maar in het duurzaamheidsrapport dat H&M vandaag uitbrengt staan geen concrete gegevens over de voortgang naar dit doel toe.

Ondanks het aankondigen van samenwerking met de ILO, onderwijsprogramma's samen met Zweedse vakbonden en retoriek over een eerlijk loon, heeft H&M tot dusver teleurstellend weinig concrete resultaten laten zien die voor een leefbaar loon zorgen. H&M werkt hard aan haar reputatie op het gebied van duurzaamheid, maar voor de kledingarbeiders verandert er nog weinig.

Cambodjaanse vakbondsleider: PR-façade H&M

Athit Kong, Vice President van de Cambodjaanse vakbond C.CADWU, zegt: “H&M's rapport geeft de dagelijkse realiteit op de werkvloer in Cambodja en Bangladesh niet goed weer, en hun PR klinkt hol in de oren van arbeiders die iedere dag hard zwoegen om hun gezin te eten te geven. Het 'duurzaamheidsmodel' dat H&M uitdraagt heeft het bedrijf volledig zelf onder haar controle. Dit model is niet gebaseerd op oprecht respect voor georganiseerde arbeiders en vakbonden op de werkvloer. Daardoor zal dit nooit resulteren in daadwerkelijke veranderingen voor de arbeiders die voor H&M produceren. Het lijkt er op dat deze plannen alleen dienen als PR-façade om het stelselmatige misbruik van arbeidskrachten te verdoezelen.“

H&M's activiteiten op het gebied van leefbaar loon tot nu toe zijn:

  • een (1) project voor een rolmodelfabriek in Cambodja zit in de pijplijn, twee anderen in Bangladesh zijn in de afgelopen maanden begonnen. Naar eigen zeggen laat H&M in bijna 1800 fabrieken kleding maken.

  • Door middel van het rolmodelfabriekproject inventariseert H&M de betalingssystemen en moedigt betere arbeidsverhoudingen in deze fabrieken aan in de hoop dat dit tot een eerlijker loon leidt. H&M is heeft in deze fabrieken de totale productie in handen. Maar H&M weigert de namen te geven van deze leveranciers, zelfs aan de lokale belanghebbenden.

  • H&M heeft een ander project met de Zweedse vakbond IF Metall, die in Cambodia werkt aan training van de arbeiders.

  • H&M lanceerde een partnerschap met de ILO, een agentschap van de VN, in september 2014, waarmee het zich verplichtte tot samenwerking met betrekking tot arbeidsverhoudingen, lonen en vaardigheidsontwikkeling. SKC verwelkomt samenwerking van bedrijven als H&M met de ILO waar dat effectief is en het leidt tot verbetering van de lonen van arbeiders. Het nu gelanceerde project lijkt echter weinig nieuws toe te voegen aan de huidige deelname van H&M aan de 'Better Factories' projecten van de ILO. We hopen dat verdere samenwerking leidt tot verandering.

Bedrag leefbaar loon onduidelijk

H&M drukt in haar leefbaar loon-programma een leefbaar loon niet in een geldbedrag uit. Het bedrijf kiest er verder voor om de proefprojecten te beginnen in fabrieken die voor 100% voor H&M produceren. In 99% van de kledingindustrie hebben de kledingmerken niet dit soort directe macht in de fabrieken. H&M zal dus hoogstwaarschijnlijk niet in staat zijn haar leerproces uit te breiden naar fabrieken waar ze minder inkoopmacht heeft. Ieder geloofwaardig proefproject met betrekking tot leefbaar loon moet criteria vaststellen en een duidelijke tijdsplanning hebben om vooruitgang te boeken in alle fabrieken en niet alleen in een paar.

Leefbaar loon in Cambodja

Schone Kleren Campagne roept H&M op om te bewijzen dat het modemerk de wil heeft om haar woorden ook daadwerkelijk in actie om te zetten. SKC roept H&M daarom op om samen met Cambodjaanse vakbonden voor een beter loon te onderhandelen en een bindende overeenkomst met hen te tekenen. Hierin zal het bedrijf zich moeten verplichten tot het verhogen van de lonen tot een leefbaar loon niveau voor alle arbeiders, en ook instemmen met tijd-gebonden en snelle uitvoering van de maatregelen. Om te zorgen voor werkelijke veranderingen zal H&M dit samen met andere kledingmerken moeten doen.

To do list voor H&M

H&M moet haar plannen op papier vastleggen, inclusief openbare criteria voor wat een leefbaar loon is. Wil H&M echt vorm geven aan haar positie als voorloper, dan zal het bedrijf:

  • inzichtelijk moeten maken waar de loonsverhoging uiteindelijk toe moet leiden;

  • haar strategie tijdsgebonden maken en criteria vastleggen met daarin opgenomen hoe hoe de verhoging wordt doorgevoerd in de hele toeleveringsketen;

  • gedetailleerde en transparante rapportage en openbare voortgangsrapporten;

  • in directe onderhandeling treden in Cambodja om met de nationale vakbonden tot een uitvoerbaar kledingmerk te komen.