Update vakbondsrepressie Bangladesh

gepubliceerd 27-02-2017 12:40, Laatste wijziging: 09-03-2017 10:31
Belangrijke eerste stap maar crisis nog niet opgelost: Na maandenlange internationale acties van vakbonden en mensenrechtenorganisaties, sloten overheid en werkgeversorganisatie met Bengaalse vakbonden eind vorige week een overeenkomst waarin staat dat alle gevangen vakbondsleiders en -activisten zullen worden vrijgelaten.

Schone Kleren Campagne, International Labor Rights en Worker Rights Consortium verwelkomen dit bericht als een belangrijk eerste stap maar waarschuwen dat de overeenkomst in de kern tekortschiet om de crisis in Bangladesh als opgelost te beschouwen.

Goed nieuws

De bekendmaking van de vrijlating van de gevangen vakbondsleiders volgde op het nieuws dat internationale kledingmerken zich zouden terugtrekken van de jaarlijkse kledingtop die de werkgeversorganisatie BGMEA organiseert. De afspraken die de Bengaalse vakbond IBC, het ministerie van arbeid en de BGMEA met elkaar maakten werden tijdens een persconferentie gepresenteerd. 

En substantiële tekortkomingen

De overeenkomst heeft een aantal substantiële tekortkomingen. In de overeenkomst staat bijvoorbeeld niet duidelijk of de aanklachten daadwerkelijk worden teruggetrokken. Het is niet duidelijk of het aanbod aan ontslagen arbeiders om opnieuw aangesteld te worden ook inhoudt dat de arbeiders de gemiste inkomsten krijgen terugbetaald. Er wordt geen enkel tijdspad genoemd waarbinnen de afspraken dienen te worden uitgevoerd. 

Problemen rond vakbondsvrijheid niet opgelost

Mirjam van Heugten van Schone Kleren Campagne zegt:”We zijn blij te vernemen dat vakbondskantoren van geregistreerde vakbonden worden heropend en dat iedereen die nog vastzit wordt vrijgelaten. De overeenkomst is voor ons als internationale arbeidsrechtenorganisatie geen basis om te concluderen dat de crisis in Bangladesh is opgelost, aangezien er nog belangrijke issues uitstaan. Zonder de garantie dat alle aanklachten ook werkelijk worden teruggetrokken, zijn de problemen rond vakbondsvrijheid niet opgelost.”

Scott Nova van het Worker Rights Consortium: We hopen dat er op korte termijn een actieplan wordt overeengekomen waarin duidelijk beschreven staat hoe volledige vakbondsvrijheid bewerkstelligd wordt. Voordat dat is gebeurd, kunnen kledingmerken en de internationale gemeenschap niet zeggen dat de crisis voorbij is.”

Nadat arbeiders in december 2016 vreedzaam de straat opgingen voor een hoger loon sloegen Bengaalse overheid en werkgevers hard terug: 34 vakbondsleiders en arbeiders werden opgepakt, tientallen ongefundeerde aanklachten werden ingediend, meer dan 1500 arbeiders werden ontslagen en vakbondskantoren werden gesloten. Internationaal werd deze repressie verworpen.

We houden de situatie de komende tijd nauwlettend in de gaten, of werkgevers en overheid oprecht de repressie beëindigen en vakbondsrechtenschendingen aanpakken,” zegt Judy Gearhart van International Labor Rights Forum. “Om dat te bereiken is continue druk van kledingmerken en de internationale gemeenschap essentieel.”