Schone Kleren Campagne eist meer transparantie van kledingmerken

gepubliceerd 03-07-2017 11:40, Laatste wijziging: 03-07-2017 12:31
Hongerlonen, instortende fabrieken, kinderarbeid. Dagelijks worden mensenrechten geschonden in de wereldwijde kledingindustrie. Wil je hier als consument iets aan doen dan stuit je op onverifieerbare claims van bedrijven. Kledingmerken zijn niet open over waar en onder welke omstandigheden zij produceren. Vandaag publiceert Schone Kleren Campagne haar advies aan bedrijven en politiek waarin zij onder andere pleit voor traceerbare labels in kleding, openbare lijsten van productielocaties en publieke rapportage.

De kledingindustrie is een onoverzichtelijke keten; kledingmerken, fabrieken, onderaannemers en thuiswerkers weven samen een ingewikkeld web. Het is vaak onduidelijk waar de kleding die in Nederland te koop is vandaan komt en onder welke omstandigheden deze zijn geproduceerd. Dit wordt versterkt doordat bedrijven niet transparant zijn over hun productie en productielocaties. Tara Scally, woordvoerder Schone Kleren Campagne: “Zou een ramp als Rana Plaza vandaag plaatsvinden, dan zouden we weer tussen het puin op zoeken moeten naar labels.” Vandaag publiceert Schone Kleren Campagne een position paper over het belang van transparantie in de kledingindustrie.

Meer macht voor arbeiders en consument

Arbeiders zijn vaak niet op de hoogte voor wie zij produceren. Hierdoor kunnen zij moeilijk hun (indirecte) werkgevers aanspreken op arbeidsomstandigheden en gebruik maken van klachtenregelingen. Transparantie zorgt ervoor dat vakbonden en mensenrechtenactivisten in staat zijn om de leveranciers van merken te identificeren en arbeiders te informeren en te organiseren. Maar niet alleen de arbeiders krijgen meer macht door transparantie. Als consument is het door gebrekkige transparantie haast onmogelijke om verantwoorde keuzes te maken. Bedrijven maken mooie duurzaamheidsclaims die moeilijk te verifiëren zijn. Scally: “Als consument heb je het recht om te weten waar en onder welke omstandigheden jouw kleding gemaakt wordt. Op dit moment is het heel moeilijk te achterhalen of je meebetaalt aan uitbuiting. Bedrijven houden de werkomstandigheden goed verborgen waardoor je als klant bewuste keuzes te maken.”

Productie van kleding traceren van kledingkast naar fabriek

Maar een minimaal aantal bedrijven wereldwijd maakt haar productielocaties openbaar. Naast H&M, C&A, Nike en Adidas, zijn dat onder andere de Nederlandse G-Star en Suit Supply. Van complete traceerbaarheid en transparantie is echter bij geen enkel merk sprake.” Stelt Scally. Schone Kleren Campagne wil dat bedrijven wettelijk verplicht worden om op hun website een actuele, openbare lijst te publiceren met hun leveranciers. Deze gegevens dienen tevens te worden gearchiveerd, zodat klachten uit het verleden ook kunnen worden behandeld. Als bedrijven dit niet uit zichzelf doen, moet de overheid hier op toe zien. Om de informatie ook voor consumenten verifieerbaar te maken, zouden de labels in kleding een code moeten bevatten. Door middel van een website zou aanvullende informatie beschikbaar moeten zijn, zoals arbeidsstatistieken en informatie over de fabriek, informatie over de prijs van het product en het loon van de arbeiders.

Openlijke rapportages over mensenrechtenschendingen

Arbeiders moeten weten wat hun rechten zijn, voor wie zij kleding produceren en waar zij terecht kunnen als deze rechten worden geschonden. Bedrijven moeten zorgen voor een klachtensysteem waar arbeiders melding kunnen doen van mensenrechtenschendingen. Over de meldingen en de oplossingen waar aan gewerkt wordt, moet openlijk gerapporteerd worden. Naast rapportage over het klachtenmechanisme, moet ook bredere publieke bedrijfsrapportage plaatsvinden. Schone Kleren Campagne pleit voor open bedrijfsrapportages waarin bedrijven hun impact op mensenrechten binnen hun keten analyseren en voorstellen doen om misstanden aan te pakken. Deze publiekelijk toegankelijke voorstellen moeten concreet, meetbaar en tijdsgebonden zijn.

Textielconvenant en transparantie

Op 4 juli 2016 tekende kledingbedrijven, vakbonden, maatschappelijke organisaties en de Nederlandse overheid het Duurzame Textiel en Kleding convenant. Door ondertekening van dit convenant beloofde zij de risico’s in hun keten in kaart te brengen en een plan van aanpak op te stellen om deze risico’s aan te pakken. Daarnaast is publicatie van een geaggregeerde productielijst onderdeel van het convenant. Deze wordt op 4 juli 2017 gepresenteerd. Over de risico’s, de plannen van aanpak en productielocaties wordt maar beperkt openheid gegeven, de publieke informatie is niet terug te leiden naar individuele merken. Dit druist in tegen de visie die Schone Kleren Campagne heeft op transparantie. Naast het gebrek aan transparantie waren ook de beperkte betrokkenheid van vakbonden en NGO’s in de productielanden, alsook het gebrek aan meetbare, tijdsgebonden afspraken een reden voor Schone Kleren Campagne om het convenant niet te tekenen.

Meer weten over transparantie? Lees hier onze position paper.

Teken hier de petitie voor meer transparantie.