Bangladesh Akkoord II zet veiligheidswerk voort na 2018

gepubliceerd 27-11-2017 18:55, Laatste wijziging: 28-11-2017 09:31
Tot nu toe hebben 50 bedrijven het nieuwe Akkoord ondertekend, waaronder veel internationale grote merken en retailers die samen inkopen in minstens 1.400 fabrieken. Hoewel dit al een indrukwekkend aantal is, doet Schone Kleren Campagne een beroep op alle merken die in Bangladesh inkopen de nieuwe overeenkomst zo snel mogelijk te ondertekenen om alle kledingarbeiders in alle kledingfabrieken in Bangladesh de bescherming van het Akkoord te bieden.

Het Bangladesh Veiligheids Akkoord bevestigt dat het inspectie- en verbeterprogramma ook na 2018 wordt voortgezet. Schone Kleren Campagne, als één van de getuige-ondertekenaars, blijft het werk van het Akkoord ondersteunen en roept alle bedrijven die in Bangladesh inkopen op het nieuwe Akkoord te tekenen en zich te committeren aan het vervolgprogramma als onderdeel van hun due diligence.

Eerder dit jaar werd al bekend gemaakt dat het Akkoord voor veiligheid van kledingfabrieken zou worden verlengd waardoor de nodige verbeteringen ook daarna zullen worden uitgevoerd, en investeringen gedaan onder het huidige Akkoord niet verloren gaan.

Tijdens een bijeenkomst in oktober 2017 zijn de merken en vakbonden die het Akkoord hebben ondertekend, met de werkgeversorganisatie BGMEA en de Bengaalse ministers van Handel en Arbeid overeengekomen dat het Akkoord zal worden voortgezet tot dat de lokale regelgevende instanties voldoen aan een aantal strikte voorwaarden en het werk kunnen overnemen. Een van de doelstellingen van het nieuwe Akkoord, naast het voorzetten van het inspectie- en verbeterprogramma waar ‘Akkoord-fabrieken’ onder vallen, is een overdracht van de verantwoordelijkheden aan de Bengaalse overheid. Daarom wordt het nieuwe Akkoord ook wel het Overgangsakkoord genoemd (Transition Accord).

Tot nu toe hebben 50 bedrijven het nieuwe Akkoord ondertekend, waaronder veel internationale grote merken en retailers die samen inkopen in minstens 1.400 fabrieken. Hoewel dit al een indrukwekkend aantal is, doet Schone Kleren Campagne een beroep op alle merken die in Bangladesh inkopen de nieuwe overeenkomst zo snel mogelijk te ondertekenen om alle kledingarbeiders in alle kledingfabrieken in Bangladesh de bescherming van het Akkoord te bieden. Het huidige Akkoord is ondertekend door 200 merken. Dit betekent dat er nog altijd heel veel bedrijven zijn die niet hebben besloten hoe zij hun verantwoordelijkheid in de toekomst voor de veiligheid van fabrieken in hun ketens nemen. De duidelijkheid betreffende een overdracht naar de Bengaalse overheid – nadat aan alle voorwaarden is voldaan – zou moeten bijdragen om de nog twijfelende merken te overtuigen zich zo snel mogelijk bij het Akkoord aan te sluiten.

Meer lezen over het belang van het werk Veiligheidsakkoord lees dan het volgende artikel.