12

Laatste wijziging: 18-12-2017 12:44
12

Arbeidsters uitgebuit in Europese sweatshops

Arbeidsters uitgebuit in Europese sweatshops
16-12-2017 07:31

Flauwvallen van de hitte, werkweken van zestig, soms zelf honderd uur per week en intimidatie op de werkvloer. Dit zijn de omstandigheden waaronder veel Europese kledingarbeidsters werken. Daarnaast verdienen zij bij lange na niet genoeg om van rond te komen en leven daardoor onder de armoedegrens. Niet alleen in Azië worden mensen uitgebuit, ook in de achtertuin van Nederland vinden we Europese sweatshops.

Lees verder...

Arbeiders hebben nog weinig baat bij het kledingconvenant

Arbeiders hebben nog weinig baat bij het kledingconvenant
19-12-2017 11:09

Vandaag publiceert het Convenant Duurzame Kleding en Textiel een eerste jaarrapportage. Het merendeel van de aangesloten bedrijven weet niet welke risico’s spelen in hun keten en heeft geen plan van aanpak om misstanden op te lossen. Het is nog steeds onduidelijk waar merken precies hun kleding laten maken en welke concrete oplossingen zij aandragen. Onder het convenant vallen 2802 fabrieken. Tot nu toe zijn er slechts zes misstanden gemeld, en het is onduidelijk of deze problemen zijn opgelost. Schone Kleren Campagne en SOMO concluderen dat van substantiële verbeteringen voor kledingarbeiders nog lang geen sprake is.

Lees verder...

Duizenden kledingarbeiders nog altijd onbetaald na fabriekssluitingen.

Duizenden kledingarbeiders nog altijd onbetaald na fabriekssluitingen.
21-12-2017 10:58

Vorige week werd er opnieuw internationaal actie gevoerd tegen loondiefstal. Wereldwijd vonden kopers van een kledingstuk verstopte briefjes in zakken afkomstig van kledingarbeiders die om hulp vragen, met de tekst: “Ik heb jouw kledingstuk gemaakt, maar ik ben daar niet voor betaald.”

Lees verder...